24 Sjewat 5782 | 26 januari 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Een heilig volk
Publicatiedatum: donderdag 16 januari 2014 Auteur: Redactie | 942 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Moessar [ethiek] »
In Sjmot 19:6 wordt er gezegd dat Joden een heilig volk vormen. Er staan in deze pasoek [vers] 2 dingen centraal: mamlechet en kohaniem. Dit geeft aan dat 'Am Jisrael over 2 eigenschappen beschikt: die van koningschap en die van priesterschap.

De RaMBAM leert in Hilchos Talmud Torah 3:1 dat Israël gekroond is met 3 kronen:

  1. de kroon van de Tora

  2. de kroon van priesterschap en

  3. de kroon van koningschap.

Soms wordt er gedacht dat de kroon van koning- en priesterschap groter is dan de kroon van de Tora. Maar Sjlomo Hamelech zegt in Misjle/Spr. 8:15-16:“bi mlachiem jimlochoe werozniem jechoqqoe tsedek bie sariem jasroe...door mij [de Tora] zullen koningen regeren, en de adel zal rechtvaardigheid verklaren; door mij [de Tora] zullen de beambten [priesters] regeren.” De Joden vormt dus een heilig volk, omdat de Tora aan Bnej Jisrael gegeven is.

Israël heeft de taak om Hasjem onder de volkeren bekent te maken. Hoewel sommige beweren dat Joden hierin niet voldoende hun taak hebben opgenomen, zijn 2 dingen wel een feit:

  1. Dankzij het Jodendom hebben de volkeren laatste 2000 jaar Hasjem leren kennen die zij op 3 manieren een uiting gegeven: Bne Noach, Het Christendom en De Islam. Allen zijn dankzij het Jodendom op de hoogte van het concept van de Mosjiach.
  2. Volgens Sforno zullen wij deze taak pas echt goed in uitvoering kunnen brengen in de tijd van de Mosjiach, waardoor wij dan Hasjems Naam nog beter kunnen heiligen onder de volkeren. Sforno leert namelijk dat de profetie Jesjajahoe 61:6in de toekomstige tijd is geschreven.

Israël de enige echte volk
Hasjem zegt in vers 5: “wihjijtem lie sĝoelah mikol- ha'amiem....jij zal voor Mij de meest geliefde schat onder de volkeren zijn.” Joden proclameren 3 maal per dag middels Sjmone Esre dat Hasjem EEN is en dat Zijn Naam EEN is. Maar ook: “mi chamocha?... Wie is als Jij?” R'Feinstein leert dat wij het woord 'EEN' gebruiken omdat wij in te kort schieten om een betere benaming voor Hasjem te gebruiken. Zoals Hasjem EEN is, wordt er ook gezegd dat het Joodse volk '1' is. Ook dit parallel schiet te kort. Wij zijn als volk 'een', omdat '1' wordt opgevolgd door '2', '3', etc, maar er zijn geen meerdere scheppers. Wij zijn wel de eerste van vele volkeren.

Hoe verhoudt zich dat ten aanzien van de rest van alle volkeren?

Daarnaast bestaat er nog een groot verschil tussen 'Am Jisrael en de rest van de volkeren om ons heen. Het verschil zit hem in het bestaan als natie. Niet Joodse naties worden aan de hand van maatschappelijke en geografische afspraken tussen een zelfgeselecteerde groep mensen gevormd en geeft zichzelf als groep een naam. Al deze groepen zijn op zoek naar winstbejag en andere voordelen. Zij waken over zichzelf. Dat moet ook wel, want in het artikel “Wees als sterren, kijk naar elkaar om”, leerden wij onder meer het volgende:

...Volgens de Me'am Loez is dit een duidelijke indicatie van hasjchachah pratiet...G'ddelijke toezicht op de individuele Jood. Alleen Joden hebben deze verdienste ontvangen. De andere volkeren vallen onder een hasjchachah klalit, een algemene toezicht...

Maar ondertussen twijfelen de volkeren niet over het starten van een overbodige oorlog met elkaar, ondanks het feit dat duizenden mensen kunnen sterven. Gisteren bestond het Joegoslavisch volk nog, vandaag was er oorlog en morgen is het volk opgedeeld in meerdere volkeren door nieuwe afspraken met nieuwe namen. Naties hebben geen intrinsieke waarde als een volk, leert R'Feinstein. Het is alleen het Joodse volk aan wie de Tora is gegeven waardoor het een heilig volk is, maar ook een echt volk, want Hasjem is Degene Die besloten heeft wie en wat het Joodse volk is.

Dus: net als afgodendienaars - die gewoon een god uitvinden – die geen '2 ' aan Hasjems 'EEN' toevoegen, zo wordt er aan de '1' van het Joodse volk ook geen '2e' volk gevoegd.

Dat is wel een duidelijk parallel tussen Hasjem en de Joodse natie.

Rasji gooit er nog een schepje bovenop door te leren dat de Joden alleen maar hun verplichtingen kunnen uitvoeren wanneer ieder Jood, en geen één uitgezonderd, zijn verantwoording neemt naar Hasjem en naar de Tora toe. Dat onderscheidt Bnej Jisrael van andere volkeren en wat hen ook de werkelijke status geeft als 'volk'. Want zij brengen Kiddoesj Hasjem in de wereld onder de volkeren brengt.

R'Feinstein benadrukt daarom dat het van essentieel belang is dat iedere Jood zijn uiterste best moet doen om de missie van het Joodse volk te vervullen.

Geen ander volk kan zeggen dat zij al bijna 3300 jaar – van generatie op generatie – bestaat. Ieder volk kwam en ging, maar het Joodse volk zal voor altijd bestaan. Daarom zeggen wij 3 maal per dag: “Wij danken Jou, dat Jij, Eeuwige, onze G'd en G'd van onze voorouders het bent Die voor eeuwig en altijd de rotsvaste steun voor ons leven, onze beschermende hulp bent; Jij bent dat van geslacht op geslacht. Jou danken wij en we verkondigen Jouw lof voor ons leven, aan Jouw hand overgeleverd en voor onze zielen, aan Jou toevertrouwd, voor Jouw wonderen die dagelijks bij ons gebeuren en voor Jouw wonderbaarlijke weldaden die er elke ogenblik zijn, 's avonds, 's morgens en 's middags. Oneindig-goede wiens ontferming onbeperkt is, Ontfermer, wiens liefde niet ophoudt, op Jou is onze hoop van oudsher gevestigd[Modiem; dankzegging uit Sjmone Esre].

Bron: Limud Yomi Kleinman Edities I

 

 

©Jodendom-online 2014

 

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.