15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] deel 4
Publicatiedatum: dinsdag 11 februari 2014 Auteur: Redactie | 1.611 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Tsenioet [Ingetogenheid en Privacy], Ahavat Israel [naaste liefde], Media_Halacha en Ethiek, Goed en Kwaad, Moessar [ethiek], Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim], Hasjkove volgens de RaMCHaL »

Inleiding IV Hoofdstuk 1, 2 en 3 herhaling

Mesillat Yesharim is zo'n moeilijk boekje, dat de eerste hoofdstukken weer worden gerecapituleerd.

Verkeerde focus
De RaMCHaL waarschuwt ons om bij iedere stap, spraak en gedachte zorgvuldig te zijn. Onze grote valkuil is een verkeerde focus. Een heel dagelijkse voorbeeld is lechoemrah en Halacha.
Lechoemrah is een verzwaring van de Halacha wat niet verplicht is. Een voorbeeld is de seksesegregatiein vele zeer vrome buurten van Jeroesjalajiem, Beit Shemesh en Bne Braq. Maar ook in de vroomste buurten Choets Haarts [buiten Israël]. Dat iemand detsenoe'astandaards[ingetogenheid en privacy] op een hoger niveau wilt beleven, is prijzenswaardig. Alleen je legt de focus op de verkeerde plaats wanneer je het ook andere Jidden – dikwijls met geweld - oplegt die zich alleen aan de Halachische tsenoe'a standaards houden.

Ander voorbeeld is dat er hele vrome groeperingen zijn die het bestrijden van Zionisme als een levensmissie zien. Ook daar ligt de focus op de verkeerde plaats.

Dit staat compleet los of je Zionistische bent of niet.

Tot slot nog en voorbeeld uit het dagelijks leven: Het 'aanbidden' van de tools die Hasjem beschikbaar stelt om mitswes te kunnen doen. Zeer grote valkuil.
Iemand krijgt een hele mooie auto tot zijn beschikking. Met die auto kun je vele mitswes doen. Mensen die slecht te been zijn een lift geven, kinderen veilig thuisbrengen en zo zijn er nog talloze andere voorbeelden. Maar wanneer je dit grote cadeau van Hasjem belangrijker gaat vinden dan de mitswes waarmee je kan doen, leg je de focus wederom op verkeerde plaats. Want als deze wereld, het materialisme, het levensdoel zou zijn, dan hebben we naast onze
goef [lichaam] en nefesj [dierlijke ziel] geen nesjamah [nesjomme; G'ddelijke ziel] nodig. We kunnen heel goed van de geneugten des levens genieten zonder nesjomme. Dieren genieten volop van regen, zon, eten en vriendschappen.

Deze materialistische wereld kent allemaal tegenstellingen. Man, vrouw. Zwart, wit. Donker, licht. Goed, kwaad, enz. Met de realisatie moeten wij ons afvragen wat dan het tegenovergestelde is van jirat hasjamajiem, ontzag voor de Hemel [ontzag voor Hasjem]. 'Geen jirat hasjamajiem' bezitten is niet het tegenovergestelde, want 'niet zwart' is niet het tegenovergestelde van wit. Tegenovergestelde van jirat hasjamajiem is geen notie hebben van wat Hasjem in jouw persoonlijk leven doet. Van grote wonderen tot kleine signaaltjes. Zowel in goede als in minder leuke situaties. Iemand die geen jirat hasjamajiem heeft, kan niet zeggen dat hij emoenah heeft, het geloven dat alles van Hasjem komt. Echt alles. Voorbeeld.

Je hebt haast en je bent al laat. Je komt aan op plaats van bestemming en zowel de stoplicht springt op groen en er rijdt net iemand direct weg als je jouw auto wilt parkeren. Vandaar we de gewoonte hebben om op alles en altijd Baroech Hasjem [Prijs Hasjem] te zeggen.
Je snijdt je groenten en opeens 'auw', een sneetje in jouw vinger. Ook dit komt van Hasjem. Hij probeert je te vertellen dat je je focus in je spirituele wereld niet op de goede plaatsen hebt gelegd. Zoals de RaMCHaL zou zeggen: je leeft niet – en je ben niet zorgvuldig in je spirituele leven. Op zulke momenten zeg je
'gam zoe latova'; alles ten goede.
Alles wat op je pad komt, belangrijke als 'on'belangrijke dingen, leuke dingen, maar ook minder leuke dingen tot drama's toe, komen van Hasjem. Met die zorgvuldige blik op het leven , daar ook naar levend en alles accepteren, is jirat hasjamajiem.

Ahavat Jisrael, naaste liefde
Wanneer jirat hasjamajiem hebt, wil je graag je omgeving beïnvloeden met jouw
Avodah Hasjem[dienen van Hasjem]. Het wonderlijke is dat de Halacha leert dat wanneer je bijvoorbeeld een vriend van jou zover krijgt een mitswe te doen, dan beloont Hasjem jou ook. Deze ingewikkelde Halacha leert ook dat je wel dubbel beloond wordt: jij wordt beloond voor het inspireren van de ander dat hij die mitswe heeft gedaan en jij krijgt ook de dezelfde beloning als die vriend die voor zijn mitswa ontvangt! Waarom?

Hiermee maakt Hasjem Ahavat Jisrael, liefde voor je naaste, een stuk gemakkelijker. Dat is Zijn doel. Hasjem kent ons als geen ander en weet dat wanneer wij maar een kiertje in ons hart open laten voor de jetser hara, de slechte neiging, dan sluipt hij naar binnen. Voor je weet erken je zonde niet meer als zonde. Stap verder is dat je de zonde als mitswe ziet. Dat kan heel gemakkelijk gebeuren wanneer je de verkeerde focus hebt.

Of je je prioriteiten, je focus, op de goede manier stelt, hangt af of jouw talenten in chochmah [wijsheid], binah [inzicht] of da'at [kennis] zit. De eerste twee middot [kenmerken] heb je of je hebt het niet. Daar heb je geen invloed op. Maar wanneer het om da'at gaat, dan ben je verantwoordelijk. Jij kiest ervoor of je da'at vertaalt in een mitswa of in een averah [zonde]. Wanneer iemand vanuit zijn da'at averah doet, dan mag je geen medelijden met hem hebben. Stel je de volgende situatie voor, waar talloze vergelijkbare voorbeelden van bestaan.

Iemand zit in de gevangenis voor drugsgebruik. Dit is zijn verkeerde keuze geweest vanuit zijn da'at, omdat iedereen weet dat drugsgebruik a: gevaarlijk en b: verboden is. Toch kan die gevangenis gam zoe latova zijn. Immers, dit komt ook van Hasjem. Hasjem voorzag in Zijn oneindige wijsheid dat de man anders kareet [Joodse ziel wordt afgesneden worden van het Joodse volk] zou raken. Waarom? Zijn vrouw houdt zich niet aan de taharat hamisjpacha [de reinigwetten voor het gezin waar de vrouw alleen verantwoordelijk voor is] door niet naar het mikwe [reiningsbad] te gaan na haar 'periode',. Zowel de vrouw als de man, als hij toch gemeenschap met haar heeft, zullen kareet raken.

Op zulke manieren kan Hasjem een ziel redden, leert de RaMCHal.

In de volgende video herhaalt rabbi Mizrachi de eerste 3 hoofdstukken en gaat hij op het bovenstaande dieper in. Laatste 30 minuten spendeert hij aan misdraging van sommige vrome mensen die lechoemra boven de Halacha stellen en zo ver gaan, dat ze geen mitswes doen, maar averot [zonde] wat haat oproept.

 ©Jodendom-online 2014
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.