17 Kislew 5784 | 30 november 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Roeth en Reïncarnatie: het beklimmen van de ladder der zielen
Publicatiedatum: donderdag 01 mei 2014 Auteur: Rabbijn prof. Efraim Sprecher | Vertaling: Devorah | 1.815 keer gelezen
Sjavoe'ot, Rabbi Sprecher, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten »
De RaMBaN stelt dat het Boek van Roeth [Ruth] ons de doctrine leert van Reïncarnatie [Gilgoel Hanesjamot]. "Boaz trouwde Roeth... en zij baarde een zoon" [Roeth/Ruth 4:13]. Maar dan staat in Roeth 4:17: "Een zoon is geboren voor Naomi."De RaMBaN leert dat hier geen sprake is van een schrijffout. Uit de vers blijkt dat Roeths kind in feite de gereïncarneerde ziel van Naomi's overleden zoon Machlon was. De naam Machlon betekent ziekte. Hij werd geestelijk ziek doordat hij het Land Israël verliet en trouwde met de niet-Joodse vrouw Roeth. Dus G'd recyclede zijn ziel in Roeth's kind Oved. Oved betekent 'dienaar van G'd' en is de grootvader van koning David.

De RaMBaN brengt ook een ander bewijs voor Reïncarnatie in het boek Job. "Zie, al deze wonderen die G'd 2, 3 keer met een persoon doet, om zijn ziel te doen terugkeren het uit het graf, doen te verlichten met het levende licht [Job 33:29-30].

Waarom bestaat Reïncarnatie? Het leven is ingericht op onderwijs en dat is je opwerken van niveau naar niveau totdat je steeds volwassener en intelligenter wordt. Dat educatief proces die wij in het leven doorlopen, is bedoeld om iemand te helpen te functioneren kunnen in deze wereld maar ook om mensen te helpen om het beste uit hun leven te halen en zich te verbeteren. Het leven gaat over een proces om uiteindelijk verantwoordelijke leden van de samenleving te worden.

Wanneer een persoon opgroeit, nemen zijn geestelijke capaciteiten en volwassenheid ook toe, maar dat gaat niet automatisch. Hoe meer men zich toelegt op educatie, hoe meer men geleidelijk in zijn lessen groeit. Zo gaat dit ook in de geestelijke groei. Hoe meer men geestelijk groeit, hoe krachtiger hij spiritueel wordt. Dit proces van spirituele groei geeft de mogelijk te genieten van de aanwezigheid van G'd, voor eeuwig, in het hiernamaals.

De Kabbalah leert dat, hoewel we allemaal 1 speciale ziel hebben, iedere ziel uit 5 delen bestaat: de nefesj, roeach, nesjama, chaja en de jechidah. Nefesj is de levenskracht, roeach is de geest, nesjama is de adem van het leven. Chaja is de levende ziel en de jechidah is de unieke ziel. Deze delen van de ziel vormen het pad naar spirituele voltooiing en volmaaktheid. Want ieder niveau biedt een toenemende toegang tot hogere niveaus van het geestelijk vermogen en eeuwige verbondenheid met G'd.

Tijdens de geboorte heeft ieder individu alle 5 niveaus van de ziel. Dat moet wel wanneer we G'd constante licht zullen ontvangen die ons laat functioneren. Dit omdat de 5 niveaus van de ziel ons verbindt met het licht van G'd, die onze ziel voedt en ons lichaam in leven houdt. Wanneer een niveau van de ziel ontbreekt, zou dat de verbinding tussen een individu en G'd - de Bron van het Leve – worden verbroken.

De Tora geeft een persoon toegang tot hogere niveaus van geestelijke begrip en de perfectie binnen de ziel. Het probleem alleen is dat de kwade neiging in staat is om te interfereren in ons vermogen om die ladder te beklimmen van de nefesj naar de roeach naar de nesjama, enz. Zozeer zelfs dat de tijd op raakt voordat wij überhaupt klaar zijn met ons leven. Mensen blijven vaak tientallen jaren - soms een hele leven - op de laagste niveaus van de ziel steken. G'd kan Zich niet veroorloven om ieder ziel dan maar op te geven, zoals in Job 31:2 staat geschreven: "Chelek Eloqai mimaal... wij zijn een deel van mijn G'd van boven." Reïncarnatie bestaat dus. We keren compleet en perfect terug naar waar we in andere levens waren gebleven, ook al zijn we ons niet bewust van wie we waren of waar we waren. Het Hebreeuwse woord voor Reïncarnatie is Gilgoel, wat recycle betekent.

Het woord Gilgoel - gimmel, lamed, gimmel, wav, lamed - heeft dezelfde numerieke waarde [gematria] van het woordje chesed - chet, sameach, dalet - goedertierenheid, die gelijk is aan het getal 72. Een van G'ds mystieke namen Sem, Ayin, Bet heeft ook de getalswaarde van 72. Wanneer dit type numerieke verbinding plaatsvindt, impliceert dit een diepgaande conceptuele relatie. Gilgoel is dus de ultieme chesed van G'd, zodat de ziel nog een kans krijgt om zijn verleden en spirituele groei te verfijnen, maar ook voor de ontwikkeling van haar toekomst.

Om te kunnen slagen, keert de ziel steeds weer terug om tikkoen [correctie/herstel] te kunnen doen en haar spirituele missie te vervullen. Dit is de waarheid, want G'd zit in de reparatiebedrijf van de zielen!


©Rabbijn Prof. Efrayim Sprecher 2014


 

 

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.