5 Tisjri 5783 | 30 september 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Ja'aqovs zwervende handen
Publicatiedatum: woensdag 31 december 2014 Auteur: Rabbi Sprecher | vertaald door Devorah | 1.342 keer gelezen
Rabbi Sprecher, Chesed, Ahavat Israel [naaste liefde], Moessar [ethiek], Leer van de Baal Sjem Tov »
Naastenliefde

De Tora vertelt ons in Bereesjiet/Gen. 48:14 toen Ja'aqov Avinoe zijn kleinzonen Efraïm en Menasje zegende, "manoeuvreerde hij zijn handen". Ja'aqov kruiste zijn handen, zodat zijn rechterhand op Efraïm terecht kwam. Efraïm zat aan zijn linkerzijde. Zijn linkerhand kwam op Menasje's hoofd terecht, terwijl hij aan zijn rechterzijde zat.

Ja'aqov's gekruiste handen leert ons een belangrijke les over onze intermenselijke relaties. De rechterkant van een persoon vertegenwoordigt zijn sterke en positieve kwaliteiten, terwijl de linkerkant de zwakke, negatieve kwaliteiten en de gebieden waarin hij zich moet verbeteren vertegenwoordigt.

Wanneer we geconfronteerd worden met een persoon en strekken onze armen uit zonder te kruisen, plaatsen wij onze rechterarm, de sterke arm, op de linkerkant van de ander. Dit geeft aan dat wij zijn 'linkerkant' benadrukken en hem herinneren aan zijn fouten en tekortkomingen. Wanneer we onze linkerarm, de zwakke arm, op zijn rechterzijde plaatsen, falen wij erin om als het ware zijn sterke kanten te erkennen.

Ja'aqov Avinoe leert ons om onze armen te kruizen wanneer je met een andere Jood te maken krijgt, zodat wij met onze sterke hand zijn sterke kanten erkennen. Geef hem een compliment, herinner hem hoe belangrijk hij is voor het Joodse volk, zijn unieke rol die hij binnen het volk bekleedt. Jouw linkerhand, de zwakkere arm, op zijn linkerzijde is een notie dat iedereen zijn gebreken heeft en je deze niet zal benadrukken, noch je richten op zijn

Om succesvol te zijn in onze interpersoonlijke relaties, moeten we dit principe handhaven. Je moet je richten op de positieve en sterke kwaliteiten van je mede Jood in plaats je te richten op zijn negatieve eigenschappen. We moeten onszelf trainen het goede in onze mede Jood te zien.

De Mishnah vertelt ons over de 10 wonderen die zich voordeden in de Heilige Tempel [Avot 5:7]. Een van de wonderen was wanneer de mensen hutjemutje in de binnenplaats van de Tempel stonden, nog voldoende ruimte hadden om zich te knielen, 'omdiem tsefoefiem oemisjtachaviem revoechiem'. De Baal Shem Tov interpreteert deze Misjna als een verwijzing naar onze interpersoonlijke relaties. Als wij altijd rigide staan [omdiem] en koppig weigeren te buigen of compromissen te sluiten, dan zullen onze relaties [tsefofiem] 'druk' en ellendig zijn.

Echter wanneer we in staat zijn te buigen [misjtachaviem] en compromissen sluiten door andermans standpunt te horen en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben - zelfs al zijn we er niet mee eens - dan zullen onze interpersoonlijke relaties [revoechiem] voldoende ruimte kennen en harmonieus zijn.

Onze huizen moeten een waarheidsgetrouwe weergave van de Heilige Tempel zijn. Daarom moeten wij dit principe van flexibiliteit en compromissen emuleren. Ja'aqovs zwervende handen is dus een herinnering om aan dit doel te te werken.

©Rabbi prof. E. Sprecher 2014

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.