20 Sjewat 5782 | 22 januari 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Honden en het geheim van de opstanding der doden
Publicatiedatum: woensdag 21 januari 2015 Auteur: Rabbi Yitzchak Ginsburgh | Vertaald door Devorah | 2.038 keer gelezen
Kabbalah, Parasja, Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Dieren en natuur, Leven, dood en Opstanding der doden , Einde der Tijden, Media_levensbeschouwing »

Het verband tussen het lied van de hond en de Mosjiach
De Chazal vragen zich af: hoe kan de hond dit lied voor eeuwig en altijd verdienen? Het antwoord is heel eenvoudig. Het was omdat zij stil waren en niet blaften tijdens Jetsiat Mitsrajiem – Uittocht uit Egypte, omdat zij respect toonden voor Bnej Jisrael en onderscheid maakten tussen Joodse mensen en Egyptenaren. Wat is er dan zo speciaal aan deze pasoek uit Tehilliem?

Volgens de Geleerden is deze pasoek het 1e wat uit de mond van Adam Hasrisjon kwam toen hij werd geschapen door Hasjem. Adam Harisjon was de alle laatste schepsel die geschapen werd. Toen hij werd geschapen, keek hij om zich heen en zag alle schepsels om zich heen die Hasjem voor zijn formatie geschapen had. Als 1e wat hij spontaan zei tegen de dieren na het aanschouwen van al dat moois was: "Bo'oe nisjtachaweh wenichra'ah nivrachah lifnej hasjem 'osenoe...". Als hij deze bewustzijn had vastgehouden, zou hij nooit hebben gezondigd en zou hijzelf de Mosjiach geweest zijn.
Helaas was hij niet instaat deze staat van bewustzijn vast te houden.

Het is niet toevallig dat de Parasja van de Jetsiat Mitsrajiem ['Bo' enkelvoud] en Tehilliem 95:6 [Bo'oe; meervoud] beide beginnen met 'kom'! Als dit de pasoek is van Adam, hoe kan die het lied worden van de hond? In Perek Sjierah heeft de mens namelijk geen lied.

Er staan 3 woorden centraal in deze pasoek:
[1] nisjtachaweh [helemaal liggen op de grond],
[2] wenichra'ah [beetje opstaan en maar nog wel naar beneden buigen] en
[3] nivrachah, knielen [je hele lichaam is opgericht, alleen je knieën zijn gebogen op de grond].
De Kabbalah legt uit dat deze 3 fasen diepe betekenissen kennen.

De opstanding der doden en de honden
Dit zijn de 3 fasen van opstaan en de Kabbalah zegt dat deze 3 fasen de diepere betekenis van de Techiat Hametiem - wederopstanding der doden - omschrijft. Wanneer de doden in het graf liggen en gaan opstaan [1], zal zijn hoofd nog gebogen zijn. Uiteindelijk zal zijn hoofd omhoog komen [2], en wat er dan overblijft, is zijn staat van onderwerping. Dat is de fase van geknield zijn [3]. Door je te knielen, onderwerp je je aan Hasjem. Dat knielen staat in de relatie met de hond. Hierin zit het geheim hoe de honden in staat zijn om deze mooiste en eerste lied van Adam Harisjon te verdienen. De Geleerden begrepen eerst niet waarom de honden deze zchoet - voorrecht - verdienden om dit lied te zingen. De honden hebben het voorrecht gekregen om alle schepsels te laten knielen voor – en zich te onderwerpen aan Hasjem. Volgens de Chazal heeft deze opdracht een verborgen reflectie. Wanneer de Techiat Hametiem zal plaats vinden, zullen ook de honden opstaan en beetje bij beetje zal de hond veranderen in een menselijk wezen!

In het artikel "De Dieren in de tijden van Mosjiach" wordt door de Ari Z"L ook over een gelijksoortig fenomeen besproken. Daar leren we dat de dieren in het algemeenheid naar een niveau zullen stijgen van de huidige mensheid [Sha’ar Hamitzvot of the Ari Z”L]. Daarom zal er geen offers meer gebracht worden, omdat dieren te 'mensachtig' zullen zijn. In dit artikel leert Rabbi Yitzchak Grinsburgh dat honden uit hun dood zullen opstaan en een menselijk wezen worden!

De laatste beschouwing in dit alles is dat de hond in totale onderwerping aan Hasjem zal zijn en hij zal de gehele schepping oproepen om met hem mee te doen om ons op te richten en te buigen, te knielen voor Hasjem. In die verdienste zal de hond opstaan en zelfs in de laatste fase blijft hij geknield. Dat knielen zelf geeft hond de mogelijkheid om de zegeningen van Boven naar ons toe te trekken.

Tot slot richten wij na al dit moois ons nogmaals tot de negatieve kant van de hond. Deze negatieve choetspah is zelfs te zien bij mensen. In de einde der tijden, zo leren de Chazal, zullen sommige mensen - bij bijvoorbeeld wereldleiders - een hondachtig gezicht hebben. De Chazal noemen dit penej hador ke penej hakelev.
Maar uiteindelijk zal de hond in zijn verdiensten opstaan door middel van de 3 fasen van de opstanding en dat is uit de dood om uiteindelijk gevormd te worden als een mens.

Bron: Praktisch letterlijke weergave van Rabbi Yitzchak Grinsburgh in Kfar Chabad, Israël op zondagavond de 2e Sjewat 5764 (25 januari) [bron; scroll naar Bo: Dogs and the Secret of the Resurrection of the Dead (32.42 min)]; de wekelijkse Tora-gedeelte van Bo en Rabbi Yitzchak Grinsburgh sjioer op YouTube Parasja Bo:


©Jodendom-online 2015«      1   |   2   
Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.