15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Ook tijdens het lijden: Ik ben Hasjem
Publicatiedatum: maandag 26 januari 2015 Auteur: Rav Shalom Arush | Vertaald door Devorah | 2.711 keer gelezen
Geloof en vertrouwen in Hasjem, Leven, dood en Opstanding der doden , Lijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten »
Afb. Safed, Israel

De woorden van dit artikel hebben ook de schrijver – Rav Arush sjlit'a – zelf getroost tijdens het moment van zijn onbeschrijfelijke verlies van zijn kleindochter.

Wanneer de ziel haar 120 jaren op deze fysieke wereld heeft voltooid en het lichaam verlaat, openbaart Hasjem Zich aan de ziel. Op dat geweldig moment zegt Hasjem: "Ik ben Hasjem". Wat vertelt de Hasjem aan de ziel?

"Weet dat alles wat je is overkomen in je leven, allemaal gebeurd is omdat Ik Hasjem ben."

Wat betekent dat dit alles is gebeurd omdat G'd "Ik ben Hasjem" is? Het betekent dat alles wat er is gebeurd allemaal voor de eigen bestwil van de mens is geweest - ongeacht of Hasjem je heeft geholpen of niet - maar ondertussen heeft hij deze wetenschap tijdens zijn leven genegeerd. Op dat moment zal de ziel, de persoon, alles begrijpen. Hij zal begrijpen dat hij in een leugen heeft geleefd en dat hij alles in zijn hele leven verkeerd heeft gezien. Wat een schaamte.

We zien hier dat de essentiële berisping op de Dag des Oordeel een gebrek aan emoenah – geloof – zal zijn. Dit zal een onverdraaglijke schaamte veroorzaken. De rest van de fouten die een persoon in zijn leven maakte, zijn allemaal het resultaat van het het negeren van Hasjem's bestaan. Hij had het niet in de gaten dat alles van Hasjem kwam. Hij zag Hasjem zelfs niet in zichzelf [nesjama]. Als gevolg daarvan is hij waar hij is: samen met de zonde die hij heeft gedaan. Alleen dan zal een persoon begrijpen hoe hij zijn hele leven in 1 grote leugen heeft geleefd - een grote fout van begin tot eind, want hij leefde niet in het feit van "Ik ben Hasjem".

Onze Geleerden leren dat Joseef in zijn berisping zichzelf staande kon houden toen hij zich openbaarde aan zijn broers. Zijn broers waren niet in staat om hem te antwoorden omdat zij in volledige paniek raakten. Hoeveel te meer wanneer de Kadosj Baroech Hoe iemand komt bestraffen wat die persoon verdient heeft. Precies zoals er staat geschreven: "Ik zal je berispen en stel de oorzaak voor jouw ogen" [Tehilliem/Ps. 50:21].

Wacht niet op de Dag des Oordeels. Vanaf dit moment, wat je nu ook doormaakt in je leven, vergeet niet: "Ik ben Hasjem" - alles is van Hasjem. Je kan slechts op 2 manieren met moeilijke situaties omgaan. De 1e optie is dat je goed onthoudt dat alles "Ik ben Hasjem" is. De 2e optie is jezelf volledig voor de gek te houden door alle verwarringen van deze wereld: het toekennen van de macht van de natuur, ziekten, bacteriën, virussen, enz., denken dat de problemen worden veroorzaakt door de Ajin Ra [het Boze oog], hekserij, een ander denkbeeldige aanval, een vriend of je baas of je echtgenoot de schuld geven waardoor je nu boos op hem of haar bent, boos zijn op jezelf waardoor je in een depressie valt. Dit zijn allemaal illusies die een persoon weerhouden om dicht bij Hasjem te komen of een persoon weerhouden van het aanvaren van deze levensuitdagingen voor zijn tesjoeva - inkeer. Op het moment dat een persoon "Ik ben Hasjem" herkent, stijgt hij boven de illusies en verwarring van de materiële wereld uit. Dan wordt het beeld steeds helderder en begint hij alles te begrijpen.

Nu gaan we begrijpen dat een dagelijkse chesjbon hanefesj - [lett. rekening van de ziel], zelfevaluatie en jezelf beoordelen in het licht van alles wat die dag is gebeurd – niet weg te denken is om ons te kunnen afvragen: "Heb ik Hasjem overal gezien wat er is gebeurd?", "Heb ik Jou al voor alles bedankt?", "Heb ik geprobeerd te begrijpen wat Hasjem mij heeft bijgebracht tijdens ieder gebeurtenis en ervaring?" Door dit alles af te vragen zal een persoon niet in verlegenheid gebracht worden tijdens de Dag des Oordeels, omdat hij weet dat alles in deze wereld draait om "Ik ben Hasjem" waardoor hij al vergeving heeft gevraagd voor wat hij in deze wereld allemaal heeft fout gedaan. Hij zal proberen alles goed te maken wat goed gemaakt moet worden.

Emoenah is niet alleen weten dat alles "Ik ben Hasjem" is. Het is ook de wetenschap dat alles "gam zoe la tova" is, dat alles ten goede is. Oprechte emoenah zegt dat alles wat Hasjem doet altijd ten goede is en geen 'slecht' in de wereld bestaat. Daarom is het 1e wat je bij ieder situatie moeten weten is dat alles van Hasjem komt en dat het altijd ten goede is waardoor je "dank Je wel" voor dit alles moet zeggen. Alleen dan kan een persoon het goede in de situatie zien en begrijpen, maar ook wat Hasjem hem wilt leren. Denk maar aan de 3 woorden en je zult er dan altijd in slagen: "Ik ben Hasjem".

©Breslev.co.il 2015

Copyright © 2015 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.