19 Tisjri 5784 | 04 oktober 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De Geloofspunten voor Joden en Bnej Noach [niet-Joden]
Publicatiedatum: woensdag 20 januari 2016 Auteur: Redactie | 2.148 keer gelezen
Redactie, Talmoed Tora, Mosjiach [Messias], Noachieden, Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Dromen en profetie »

Niet-Joden hebben van Hasjem ook een doel en dat is nauwkeurige naleving van de Zeven Noachitische Wetten. Deze Wetten worden ook wel de Universele Wetten genoemd.

De Zeven Universele Wetten zijn:
1. Birkat Hasjem [Hasjems Naam heiligen]: Verbod op blasfemie [Bereesjiet /Gen. 3:1]
2. Avodah Zarah: Verbod op het aanbidden van afgoden [Bereesjiet /Gen. 3:5]
3. Giloej arajot: Verbod op immorele seksuele daden [Bereesjiet /Gen. 6:1-4]
4. Sjefichoet damiem: Verbod op moord [Bereesjiet /Gen. 4:8]
5. Gezel: Verbod op stelen [Bereesjiet /Gen. 3:6]
6. Ever Min Ha'chai: Verbod op het eten van vlees van een dier terwijl het nog leeft [niet kwellen][Bereesjiet /Gen. 9:3-4]
7. Hadiniem l'jisjoevo sjel olam: Gebod om rechtssystemen op te zetten [Bereesjiet /Gen. 6:5-7].

Veel Ben Noachieden denken dat het bij deze zeven verboden 'het' stopt. Niets minder waar. Het zijn net als de Tien Woorden dat Hasjem middels Mosje aan Bnej Jisrael heeft gegeven, categorieën van maar liefst 30 regels. Deze zijn allemaal gebaseerd op Chullin 92a.

Wat betekent dit concreet?
1. Het aanvaarden van deze specifieke Zeven Noachitische Geboden die de RaMBaM opsomt in Melachim uMilchamot 9:1.
2. Precieze naleving van deze Zeven Wetten. Deze zijn -  nogmaals - uitgewerkt in שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח [dertig mitswot die alle Bnej Noach hebben ontvangen volgens Chullin 92a].
3. Deze aanvaarding en precieze naleving is omdat je als niet-Jood gelooft dat deze Zeven Noachitische Wetten zijn opgedragen door Hasjem middels Zijn Tora.
4. Deze aanvaarding en precieze naleving is dus vacant omdat G'd het Joodse volk door Zijn profeet Mosje over deze mitswot heeft geïnformeerd en dat aan de nakomelingen van Noach al eerder zijn opgedragen [door Noach en Sjem als profeten van G'd] om deze na te leven. Met andere woorden, het Joodse volk moeten aan de gojiem getuigen dat Hasjem de nakomelingen van Noach heeft opgedragen deze Zeven Wetten te houden [Sjmot/Ex. 24:3,7 en 8].
5. De bovenstaande stellingen veronderstellen het geloof in het bestaan van de enige echte heilige G'd.
6. De bovenstaande stellingen veronderstellen G'ds unieke eenheid en heiligheid [die is opgenomen in de aanvaarding van de Noachitische verbod op afgoderij].
7. De bovenstaande stellingen veronderstellen het geloof in profetie.
8. De bovenstaande stellingen veronderstellen in het geloof in de profetie van Mosje.
9. De bovenstaande stellingen veronderstellen het geloof dat de Geschreven en de Mondelinge Tora van Mosje beide van Hasjem komen.

Pagina index:
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.