10 Tisjri 5783 | 05 oktober 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Tien Voorwaarden van de Mosjiach ben Dawied
Publicatiedatum: dinsdag 17 mei 2016 Auteur: Redactie | 1.576 keer gelezen
Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

De Tien Voorwaarden van de Moasjiach ben Dawied In Mashmia Yeshua geeft de Abarbanel een lijst van tien voorwaarden waaraan iemand moet worden voldoen om als de Mosjiach te worden erkend.  

1. Hij moet van Dawied Hamelech afstammen en van niemand anders. Hij zal plaats nemen op de troon van Dawied Hamelech en in zijn naam het volgende proclameren: "Een scepter zal oprijzen van de stronk van Jisjai" [Jesjajahoe 11:1].
2. Hij moet de hoogste vorm van profetie bezitten. "De Geest van Hasjem zal op hem rusten" [Jesjajahoe 11:2].
3. Hij zal over een geweldige vorm van wijsheid beschikken. " Een Geest van wijsheid en begrip" [Jesjajahoe 11:2].
4. Hij zal volledige controle hebben over zijn driften en vrij zijn van materiële verlangen. Geen van de genoegens van geen van de vijf zintuigen zal voor hem aanlokkelijk zijn, zoals er staat geschreven [Jesjajahoe 11:3]: "een Geest van raadgeving en macht, een Geest van kennis en ontzag voor Hasjem" [Jesjajahoe 11:2-3].
5. Hij zal chesed en rechtvaardigheid najagen. Dit streven zal onbegrensd zijn voor zijn eigen volk. Zijn invloed zal onder alle volkeren manifesteren. Hij zal dingen begrijpen door zijn G'ddelijke profetische gaven. Het resultaat zal "de behoeftigen met rechtvaardigheid oordelen" zijn [Jesjajahoe 11:4].
6. De Mosjiach zal wonderen doen door zijn verdiensten die hij heeft verdiend doordat hij een hechte band heeft met Hasjem, maar ook door de macht van zijn profetie.
7. Vrede zal in zijn tijd door heel de wereld aanwezigheid zijn. "Rechtvaardigheid omgordt zijn heupen en betrouwbaarheid zijn lendenen [Jesjajahoe 11:5]. Geweld en verdrukking zullen verdwijnen van de wereld en de oorlogen zullen stoppen. Niemand zal een ander nog kwaad doen.
8. Alle mensen willen bestuurd worden door de Mosjiach. Iedereen wilt zich aan hem onderwerpen [commentaren op Tehilliem 67:3-5 en Tehilliem 72]. Iedereen kijkt tegen hem op en leren van zijn gedrag. Iedereen streeft zijn wegen na en bewijzen hem veel eer. "De wolf zal tussen de schapen wonen" [Jesjajahoe 11:6]. De wolf en de schapen symboliseren de volkeren.
9. De Mosjiach zal de verdrukten van Israël verzamelen. Zij zullen allemaal in vrede en kalmte leven zonder tweedracht onderling.
10. Hasjem zal een groot wonder verrichten die vergelijkbaar zal zijn met het splijten van de Jam Soef, de Rietzee. "Hasjem zal de golf van de zee van Mitsrajiem opdrogen en zwaait Zijn hand over de rivier... [Jesjajahoe 11:15]. De rivieren die Bnej Jisrael zullen passeren onderweg naar Erets Jisrael, zullen opdrogen: "Het wordt een snelweg voor de overblijfsel van Zijn volk die achterblijven in Assyrië, zoals het was op de dag dat zij Mitsrajiem verlieten" [Jesjajahoe 11:16].   De RaMBaM schrijft in Iggeret Teiman: "Eerst zal hij in het Land Israël verschijnen, zoals er staat geschreven: 'plotseling zal de meester die jullie zoeken naar zijn paleis komen. En de engel van het verbond waarin jullie vreugde vinden, zie! Hij komt eraan!' zegt G'd van de legio' [Malachi 3:1]".  

De Mosjiach moet worden gemeten aan de strenge eisen die in de TeNaCH, de Talmoed en Zohar uiteen hebben gezet, maar ook door commentatoren zoals Rabbeinoe Jitschak Abarbanel en van de RaMBaM.  

Laten wij kort zijn middot, karaktertrekken, schetsen: wijsheid, rechtvaardigheid, profetische gave, vermogen om te berechten, eerlijkheid en nederigheid. Op als deze gebieden zal hij uitmuntend zijn, meer dan we binnen iemands moraal ooit hebben kunnen vinden. Hij zal geweldig zijn in al zijn doen en laten - het brengen van de wereldvrede als voorbeeld - en zo ook de gevolgen van zijn geweldige daden. Iedereen wilt hem als wereldleider. Hij zal wonderen doen. De Mosjiach is er voor iedereen [Malachi 2:2-3 en Tsfanjah 3:8].   

Pagina index:
Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.