14 Kislew 5783 | 08 december 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het rouwen op Tisja BeAv is ieder jaar actueel
Publicatiedatum: dinsdag 09 augustus 2016 Auteur: Redactie | 1.636 keer gelezen
Tammoez-Av-Eloel, Tisja Be'av, Redactie, Dromen en profetie, Media_feest en gedenkdagen »

Foto credits: Lev Lalev

“Iedere generatie waarin de Bejt Hamiqdasj niet is herbouwd, is het alsof het in die generatie is vernietigd” [Yerushalmi Yoma 1:1].

Op dit moment zitten wij in de Negen Dagen voor Tisja Be'av [9 Av]. Dat zijn de negen afsluitende dagen van de Drie Treurweken. De weken voorafgaand aan Tisja Be'av wordt de sfeer in onze huizen steeds treuriger. Al drie weken voor Tisja Be'av luisteren we niet meer naar muziek, sluiten wij geen huwelijken af en kopen wij geen nieuwe kleding. Ook je haar knippen is iets wat wij in deze periode niet doen. Vanaf het begin van de maand Av gaan wij ons steeds meer beklemd voelen, want toen zijn de beide Tempels vernietigd en meerdere rampen in onze geschiedenis vonden op Tisja Be'Av plaats. Iedere vorm van vreugde verdwijnt in gedachte aan alles wat ons volk heeft moeten meemaken. In deze laatste Negen Dagen stoppen wij zelfs met vlees eten en wijn drinken [behalve op Sjabbat. Oneĝ Sjabbat, de vreugde van Sjabbat, gaat voor het treuren. Als Tisja Be'av op Sjabbat valt, wordt Tisja Be'av doorgeschoven naar de Jom Risjon, de eerst dag van de week].

In het artikel "Rouwen om de Tempel is een stap naar de herbouw” stellen wij de vraag hoe het mogelijk is om te treuren over een gebeurtenis van tweeduizend jaar geleden? Het antwoord wordt in Yerushalmi Yoma 1:1 gegeven. “Iedere generatie waarin de Bejt Hamiqdasj niet is herbouwd, is het alsof het in die generatie is vernietigd”. Maar het gaat zelfs veel verder. Wij moeten niet rouwen om het verleden, wij moeten rouwen om het heden. Hoe doen wij dat?

Deze Negen Dagen [en in het bijzonder op Tisja Be'Av] is het wel een periode - ook anno 5776 - om te huilen. In de Negen Dagen vindt er basjamajiem - in de Hemel - een Din Tora - uitspraak van de Wet - plaats. Wat is het geschil? In deze jaarlijkse Negen Dagen staan wij als klal Jisrael voor het gerecht waarin wij worden aangeklaagd door de satan. Het geschil is dat de satan tracht aan te tonen dat wij het niet waard zijn dat de Sjechinah - de Heerlijkheid van G'd – in deze wereld weer terugkeert. Waren wij het wel waard, dan zou de Bejt Hamiqdasj weer op haar plaats moeten komen in Jeroesjalajiem, omdat de Bejt Hamiqdasj Hasjem's woning is. 

Ieder jaar wordt basjamajiem de Bejt Hamiqdasj gebouwd. Wanneer de satan in gelijk wordt gesteld, dan wordt op Tisja Be'Av de Bejt Hamiqdasj weer vernietigd. Dit houdt concreet in dat wij – jij en ik; wij allemaal als klal Jisrael – de Bejt Hamiqdasj vernietigen wanneer de satan zijn casus wint. 

Al tweeduizend jaar wordt de satan jaarlijks dus in gelijk gesteld, want de Bejt Hamiqdasj staat er nog steeds niet. Daarom is het rouwen op Tisja Be'Av ieder jaar ook echt actueel. Onze eigen averot – zonden – vernietigen de Bejt Hamiqdasj jaarlijks. Dit is tot nu toe negentienhonderd en vijfenveertig keer gebeurd.

Maar de goede lezer zal beseffen dat het niet om het verlies van de Bejt Hamiqdasj an sich gaat, want de Bejt Hamiqdasj bestaat slechts uit materiaal. Wij lieten hier iets anders vallen. Wij lieten het woordje sjchinah vallen. Ons rouwen gaat om de gemiste kans dat de Sjchinah weer onder ons komt wonen. Geen enkel volk of religie in de wereld dan alleen het Joodse volk kan claimen dat Hasjem Persoonlijk onder ons heeft gewoond. Daarnaast, toen de Sjchinah ons verliet, is er ook een eind gekomen aan profetie; Profetie – navoea – was onderdeel van avodah Hasjem – dienst van Hasjem. Een profeet klom op en kwam op het niveau dat hij het vuur van de Sjchinah zag. Door de Sjchinah was een navi in staat dichtbij Hasjem te komen. Hierdoor nam hij geweldige dingen waar. Toen de Sjchinah ons verliet, werd de Bejt Hamiqdasj vernietigd en verliet [de avodah van] nevoea ons. De navi – profeet – was niet meer in staat 'het gezicht van G'd' te zien zoals Hasjem Zich [op wat voor manier dan ook] aan hem verscheen. 

Dát is wat wij werkelijk bij de vernietiging van de beide Tempels zijn kwijt geraakt: de Sjchinah. En jaarlijks verliezen wij de Din Tora tegen de satan waardoor de Sjchinah niet terig is gekomen waardoor er ook geen Bejt Hamiqdasj staat. 

Overigens is Tisja Be'av en de hoop op de snelle komst van de Mosjiach onlosmakend met elkaar verbonden. Aangezien het feit dat de komst van de Mosjiach echt ieder moment kan gebeuren, mogen we hopen dat deze Tisja Be'Av en anders de eerst volgende Tisja Be'Av een feestsdag wordt!

Bron: luister naar de volgende sjioer van R'Mendel Kessin over Tisja Ba'Av

 

©Jodendom-online 2016

Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.