2 Niesan 5783 | 24 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
2. G'ds Eenheid
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.523 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

Terug naar de moeilijke taak van het tikkoenproces. Wanneer de Jood met zijn grove hart [jesj od milvaldo] werkelijke oprechte tesjoeva doet, zal hij anavah – nederigheid [Hasjem's ejn od milvaldo erkennen] – ondergaan waardoor er een mogelijkheid is te blijven leven. Hasjem heeft besloten dat er een bepaalde periode van tijd noodzakelijk is om alle Joodse zielen te rectificeren. Sommige doen het door middel van hun eigen rechtvaardigheid, anderen door zeer oprechte tesjoeva. Een derde groep ondergaat jissoeriem [sommige gedwongen doordat hij verre van een tsaddiek is en anderen vrijwillig omdat de tsaddiek het voor klal Jisrael wilt doen]. We hebben al uitgelegd waarom klal Jisrael het verdienen om voor altijd te bestaan, ook in Olam Haba.

Nogmaals, de wereld blijft zesduizend jaar bestaan, maar dat is zoals gezegd ook inclusief de tijd van de Mosjiach. De aanvang van de messiaanse tijd zal het kwaad en bechirah verwijderd worden. Na de tweehonderd en tien jarige regime van Mosjiach ben Dawied, zal de hele wereld transformeren en worden we spirituele schepsels met lichamen [wat wij eerder als zielen in Olam Haba niet hadden]. Dit betekent dat in de tijd van de Mosjiach geen zchoet opgebouwd meer kan worden.

Ondertussen zitten we nog ruim twaalf jaar in deze duisternis die met de dag alleen maar erger wordt. Maar we moeten ons realiseren dat het kwaad niet alles kan doen wat hij maar wilt. Dit betekent dat hester van Hasjem nooit absoluut kan worden, anders zou deze wereld terug vallen in het niet-bestaan. In deze nog steeds donkere wereld blijft Hasjem's kracht wél absoluut [waar wij dieper op in zullen gaan]. Ja, Hij brengt jissoeriem als wij onze taken niet doen en daarover geen spijt betonen, maar Hij heelt wel alle wonden, of je het wel of je niet verdiend. Deze wetenschap geeft het Joodse volk enorm veel kracht door te gaan met het tikkoenproces in deze donkere tijd.

Wederom: alles komt van Hasjem. Hij is het Die kwaad toestaat door Zijn hester. Dit betekent dat het kwaad geen [tegen]partij voor Hem is [zie de vijf omschrijvingen van avodah zara volgens de RaMCHaL], maar slechts een geschapen fenomeen en kracht. En daar zal Hij al over bijna twaalf jaar een korte metten mee maken wanneer Zijn volledige 'Or Risjon [*Zijn Eerste Perfecte Licht uit Beresjiet 1. Deze is door de geschiedenis heen trapsgewijs in kleine mate zichtbaar gemaakt] geopenbaard zal worden.

*Footnote: 'Or Risjon Wanneer wij ons werk goed doen in het Tikkoenproces, dan komt de 'Or Risjon in stapjes ons toe. Wanneer we ons werk niet goed doen, gaat deze naar Satan en dus de gojiem. Wanneer waren er momenten in de geschiedenis dat het 'Or naar beneden kwam?

1. Matan Tora [het geven van de Tora]. Omdat de 'Or in al zijn kracht naar beneden kwam, vielen de Joden dood neer. Zowel toen Hasjem het Eerste Gebod uitsprak als bij de tweede. Na de tweede Techiat Hametiem, smeekten de Joden dat Hasjem de rest van de Tien Woorden aan Mosje Rabbenoe zou vertellen en Mosje moest het weer aan Bnej Jisrael onderwijzen. Toen Mosje Rabbenoe Har Sinaj opging om de Loechot, de Stenen Tafelen die Hasjem gemaakt heeft, te halen was hier sprake van de originele, de authentieke Tora: de Zohar. Toen de lochoet van de Zohar werden stuk gegooid, braken de loechot in meerdere stukken.
Vanaf dat moment kent de Tora vier vormen van benadering: pesjat [eenvoudig], remez [symbolisch], darasj [Tora met mondelinge uitleg en sod [mystieke, kabbalistische interpretatie]. Ook het breken van de Loechot zorgde ervoor dat de Tora niet meer in chronologische volgorde is. Zoals een glas valt in horizontale [geen chronologie] en verticale stukken [pesjat, remez, darasj en sod], zo ook deze loechot. Pas bij de tweede Stenen Tafelen na
de chet van de egel - zonde van het Gouden Kalf - kregen wij de huidige, een veel eenvoudigere Tora en werd de Zohar tot op een punts des tijds verborgen.

2. In de tweede eeuw van de gewone jaartelling, kreeg Rabbi Shimon Bar Yochai [100-170 ndgj] de Zohar van Hasjem, echter wel versleuteld. Het was geen toeval dat Rabbi Shimon Bar Yochai de Zohar van Hasjem kreeg, omdat hij volgens de Ari Z”L de gilgoel – reïncarnatie – is van Mosje Rabbenoe. Rabbi Shimon Bar Yochai was de leerling van Rabbi Akiva. Rabbi Akiva – zelf een enorm groot Kabbalist – was volgens de Ari Z”L de gilgoel van Ja’aqov Avinoe.
3. In de dertiende eeuw, na de aanvang van de kosmische zesde dag [jaar 1240, Joods jaar 5000 om precies te zijn] van de de vierentwintiguurs Scheppingsdagen [Tehilliem 90:4], kwam zowel de ‘Or Risjon voor seculiere [gasjmisje – wereldse] doeleinde als voor het roechniesje, spirituele, naar beneden. Ten eerste ontdekte Moshe de Leon [Mosje ben Shem Tov] de Zohar die Rabbi Shimon bar Yochai had ontvangen, maar het was nog steeds geen duidelijke taal voor klal Jisrael. Ondertussen kwam in de seculiere wereld de moderne wetenschap op gang. Hasjem gebruikte hiervoor Roger Bacon, de grondlegger van deze wetenschap. Roger Bacon was bekend met de Hebreeuwse taal. Op het roechniesje niveau had de RaMBaM intussen de gehele Gemara [commentaren op de huidige Tora] geherstructureerd, zodat het voor ons overzichtelijk zou worden.
4. In de zestiende eeuw was het de Ari Z"L [1534-1572] die in staat was de versleutelde Zohar te decoderen. In de seculiere wereld kreeg de wetenschapper Francis Bacon inzicht in de ‘Or Risjon doordat hij de wetenschappelijke methode ontwikkelde.
5. In de achttiende eeuw heeft de RaMCHaL de vertaalslag van de gedecodeerde Zohar gemaakt waardoor nu eigenlijk alles onthuld is wat Hasjem wilt wat we weten. In feite komen de fragmentarische stuk geslagen eerste Loechot nu langzaam bij elkaar, waardoor de originele Tora, de Zohar, duidelijker voor ons zal worden. De RaMChaL is overigens de gilgoel van Rabbi Akiva. Hij zei ook voor zijn dood: “begraaf mij naast mij” en dat is ook gebeurd. De RaMCHaL en Rabbi Akiva liggen naast elkaar. In de seculiere wereld genoot men van de ‘Or Risjon middels Isaac Newton [die zelf de Gemara en Hebreeuws bestudeerde; zie afbeelding].
6. In het jaar 1839 – de Industriële Revolutie – kregen de niet-Joden nogmaals merendeels de 'Or, waardoor de wetenschap verder en sneller kon ontwikkelen. Echter Hasjem had genade met het Joodse volk. De meest vooraanstaande wetenschappers waren ondertussen wel [seculiere] Joden. Vanaf 1839 wordt de ‘Or structureel steeds meer aan de wereld gegeven. Dit is de reden van de explosie van de technische wetenschap wat ten tijde van de Mosjiach nog veel geavanceerder zal zijn. De 'Or uit zich seculier [gasjmisj] door de wetenschap en middels de Zohar op roechnius niveau.

terug

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [7]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.