11 Niesan 5783 | 02 april 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De Tikkoen [rectificatie] van Esav volgens de hasjkove van de RaMCHaL
Publicatiedatum: maandag 12 maart 2018 Auteur: de redactie | 1.761 keer gelezen
Maatschappij, Mosjiach [Messias], Noachieden, Joodse opvatting tav het christendom en islam, Einde der Tijden, Hasjkove volgens de RaMCHaL »

5. Waarom is de aanstelling van president Trump de tesjoeva en tikkoen van Esav?
Het doel dat Hasjem keizer Antonius laat terugkomen in president Trump is roechnisj, spiritueel. President Trump’s hoofdtaak is om Esav’s verkeerde keuze voor ja’aved, het onderdrukken van de Joden, terug te draaien [tikkoen] naar ja’avod, het assisteren van de Joden. Hij heeft dit al op verschillende manieren laten blijken.

A). Kort na de aanstelling als president, is president Trump op eigen conto gaan dawnen – bidden – aan de Kotel [Klaagmuur]. Deze daad wordt door rav Kessin de tesjoeva [inkeer, berouw] van Esav genoemd. Door eerst tesjoeva te doen voor iemands zonde, is iemand pas in staat tikkoen [rectificatie] te doen voor zijn zonde.

B). “Ik heb genoeg, mijn broer; wat van jou is zal van jou blijven [Bereesjiet/Gen 33: 9].
Wat ook een onderdeel is van de tesjoeva van Esav is het moment dat president Trump Jeroesjalajiem als de hoofdstad van Israël uitriep en tevens te beloven dat de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv zo snel mogelijk naar Jeroeslajiem zal verhuizen. Het uitroepen dat Jeroesjlalajiem als de hoofdstad van Israël – en de daaruit voortvloeiende internationale furore – was de vervulling was van déze profetie. Deze profetie wordt vanuit de hasjkove van de RaMCHaL door rav Kessin de “tikkoen b'Esav” genoemd wordt. Toen hij zijn verklaring aflegde, erkende president Trump dat heel Israël aan de Joden was gegeven.

C). Als bonus liet president Trump Rubashkin op de achtste en laatste dag van Chanoeka 2017 vrij [Bron]. Deze beslissing kwam volledig onverwachts. De daaruit voortvloeiende, wereldwijde viering onder de Joodse gemeenschappen was niet anders dan de bevrijding van Joseef Hatsaddiek die zichzelf slechts enkele uren na zijn vrijlating voor para’o vond. Geen toeval dat op dezelfde dag van de vrijlating van Rubashkin, de langverwachte belastinghervormingwet werd goedgekeurd. Dit was een immense overwinning voor president Trump die basjamijiem [vanuit de Hemel] duidelijk bestuurd werd. President Trump heeft met de vrijlating van Rubashkin laten zien hoe corrupt de rechtssystemen van de Verenigde Staten zijn en deze corrupte rechtssystemen werken onder de ‘legale’ wet waardoor over het algemeen niet ingegrepen kan en zal worden. De Verenigde Staten menen ***sinds begin jaren negentig vorige eeuw intussen wel dat hun wetten gebaseerd zijn op de Wetten van de Ben Noachieden [niet-Joden] zoals Hasjem dit voor niet-Joden beoogd had.

Vraag zes is in de verlengde van vraag vijf: Waarom is president Trump dát messiaans figuur die voor Israël zal opnemen tegen Gog?

6. Waarom is president Trump dat messiaans figuur die voor Israël zal opnemen tegen Gog?
Wanneer Esav Israël helpt, is het een teken dat Mosjiach om de hoek staat", gaat rav Kessin in zijn sjioeriem verder. Hoewel hij uitlegt dat de profetie in Bereesjiet 25:23 – dat de oudste de jongste zal dienen - nog niet concreet is uitgekomen, zal deze profetie in de voorgaande periode van de komst van Mosjiach zeker plaatsvinden. De profetie gaat namelijk heel duidelijk om de tikkoen van Esav [dus iets rectificeren wat je fout hebt gedaan], omdat Esav in plaats van Ja’aqov te vervolgen Ja’aqov zal verdedigen tegen de zeventig volkeren de strijd tegen Israël zullen voeren [VN].

President Trump verdedigt de Joden tegen de wereld tot het punt dat hij ook werkelijk bereid is om hen te straffen [VS schrapt ten minste $ 285 miljoen op VN-budget na stemming over Jeruzalem bron en stapt uit UNESCO door haar anti-Israelische houding bron]. Een ander recent voorbeeld is toen de Poolse President Andrzej Duda zijn goedkeuring gaf voor de omstreden Holocaust-wet – de wet het beschuldigen van de ‘Poolse staat’ of de ‘Poolse natie’ voor nazi-misdaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog verbiedt [bron] – zou hem de toegang tot het Witte Huis verboden zijn [bron].

De rol van de Verenigde Staten, tov sjebe’esav, wordt in het profetisch proces nu duidelijk [zie punt B van vraag 5. Waarom is de aanstelling van president Trump de tikkoen van Esav?]. In het Einde der Tijden zal deze kant, middah of karaktertrek van Esav Ja’aqov helpen. Er komt een tijd voor de komst van de Mosjiach dat Esav tesjoeva – berouw – zal doen om vervolgens Israël te helpen [tikkoen, rectificatie]. Dit zien wij heel erg duidelijk in de kritische houding van president Trump’s in de Verenigde Naties ten aanzien van de Palestijnen en de rol van de Verenigde Naties jegens Israël. Dit doet hij monde Nikki Haley [een voorbeeld]. Deze twee punten zijn direct in verband te leggen hoe Esav opneemt voor zijn broer tegen de andere volkeren.

De rav benadrukt dat het moment dat de Verenigde Staten tijdens de Algemene Vergadering tegen de Verenigde Naties opstond toen het verklaarde dat Jeroesjalajiem de hoofdstad is van Israël, dát deze actie de aftrap is van de door de profeten voorspelde pre-Messiaanse oorlog van Gog Oemagog [Gog en Magog]. De gematria van Gog Oemagog is 70. De Tora noemt 70 afstammelingen van Noach op die de Zeventig Volkeren genoemd worden. Deze Zeventig Volkeren zijn de sjoresj – wortel – van alle niet Joodse volkeren wereldwijd. Ondertussen waren de Verenigde Naties “not amused”, en eisten keihard dat de Amerikaanse president zijn verklaringen over Jeroesjalajiem en de plannen voor de ambassade zou intrekken. Het tegendeel gebeurde. President Trump heeft de verhuizing van de Amerikaanse ambassade vervroegd! “President Trump verdedigde Israël tegen de hele wereld [bron] en dat is de voorspelde oorlog van Gog Oemagog [Jechezkel/Ez.],” legt rav Kessin uit. Wat president Trump deed staat dus in schril contrast met de laatste messteek van president Obama.

“Na vele dagen zul je worden opgeroepen; in de laatste jaren zul je in een land komen dat is teruggekeerd van het zwaard, verzameld op Israëls bergen uit vele gemeenschappen die tot een voortdurende puinhoop waren geworden, als zij uit gemeenschappen is geleid, zullen zij allen in veiligheid zetelen” [Jechezkel 38:8]. De navi, profeet, zegt dat alle volkeren zich tegen Jeroesjalajiem zullen verzamelen en dat is nou precies wat de Verenigde Naties heeft gedaan. Daarom zijn de Verenigde Naties Gog Oemagog.

Ongekende haat tegen president Trump
“Donald Trump ís die man, díe kant van Esav”, zegt rav Kessin. “Hij weet het alleen niet, hij zal het ook niet geloven, maar hij is een messiaans figuur.”

Hoe machtiger en welvarender de Verenigde Staten onder de leiding van Trump wordt, hoe meer de tov sjebe'esav de Joden en de Staat Israël kan helpen, zo leert rav Kessin verder. De positie van Israël zal in de ogen van de wereld alleen maar nog verder verbeteren, en steeds meer naties zullen zich aanpassen aan- en willen samenwerken mét Israël. Ook omdat het de Verenigde Staten is die deze stijgende positie van Israël promoot.

Rabbi Kessin ziet daarbij een logica in de virulente oppositie van president Trump, die ridicuul en haatdragend is. Deze haat kent namelijk een spirituele verklaring. Het is de rancuneuze retoriek die "een functie" heeft "in zijn Messiaanse missie". Rav Kessin zegt duidelijk dat de reden van de extreme oppositie tegen de president is het eenvoudige feit dat president Trump wordt gebruikt als een instrument van Hasjem om de relatie tussen Ja'aqov en Esav te herstellen. Dit is iets iets wat Satan niet graag ziet gebeuren. Satan – de engel van Esav – is letterlijk aan het sterven en is in de laatste millennia sterk afgezwakt door onze mitswot, tesjoeva en jissoeriem [het volgen van de geboden, tot inkeer komen en ons lijden. Zie hier voor de uitgebreide uitleg van het concept de “Tikkoenproces”]. Door president Trump's voortdurende inspanning om de Verenigde Staten sterk te maken en zijn onvermoeide inzet voor Israël, wordt Satan nog verder afgezwakt. Zijn wanhoop wordt aangetoond door de ziekmakende manier hoe oppositie tegen president Trump opstelt. Deze is ongekend en buitengewoon.

Daarbij is heel eenvoudig na te gaan, het feit, dat president Trump bij grote belangrijke toespraken altijd de eer aan Hasjem geeft. Zowel zijn overwinning in de verkiezingen als de kracht van het Amerikaanse leger. Altijd krijgt Hasjem de eer op zijn eigen conto "Donald Trump". Iets waar de Liberalen helemaal niet dol op zijn. 

Nogmaals. Een messiaans figuur betekent niet dat iemand de Mosjiach zelf is. Daarom zegt rav Kessin ook dat hij niet de Mosjiach ís [wat ook niet kan, want hij is niet Joods], maar hij is nu een paradigmatische verschuiving aan het creëren. Zijn missie is – zoals eerder gesteld – het land volledig, diametraal en omgekeerd veranderen. Hij zal de Verenigde Staten volledig veranderen en zuiveren. Hasjem wilt de Verenigde Staten voor de komst van de Mosjiach schoonmaken van haar zonden [denk aan de slavernij, Apartheid en andere immorele zaken waar president Obama nog een aantal scheppen bovenop heeft gedaan], waardoor de profetie dat de oudste de jongste zal dienen ook werkelijk tot realiteit zal komen. Vooral de liberalen hebben het moreel verval veroorzaakt, leert rav Kessin. “Dat is wat Trump echt bedoeld als hij zegt dat hij Amerika weer groot wilt maken,” legt hij uit.

“Dit is nu het deel van Esav die tesjoeva doet, om groot te worden zodat hij Israël kan helpen. En de Verenigde Staten zal weer groot worden,” zegt rav Kessin, “want Hasjem wil dat Amerika welvarend is, zodat zij Israël met de volgende stap kunnen helpen [ja’avod].”

Het is boeiend om dit proces te volgen. Moge zo zijn de Mosjiach zich snel zal openbaren.

*Footnote: de radicale verschuiving van Saoedi-Arabië van Wahhabi-extremism naar liberalisme en moderniteit. Dit is ook messiaans. Gezien de dreiging vanuit Iran. Saoedi-Arabië heeft ook de banden aangehaald met Israël. Dit is historisch. Rav Kessin spreekt over de t'hara – zuivering – van Ismaël: In de laatste dagen heeft Ismaël, net als Esav, een t'hara. Yalkut Shemoni 499 van Jesjajahoe [Jesjaja] voorspelt dat kort voor de komt van Mosjiach ben Dawied, Poras (Perzië, het huidige Iran) verschijnt, die oorlogen voert met Arav (Arabië, het huidige Saoedi-Arabië) en Arav zal advies inwinnen bij Edom [Verenigde Staten]. De Saoedi's / Soennieten en hun bondgenoten (Ismaëlieten) zijn wakker geworden en dat zien wij door het feit dat tenzij ze zich verenigen met Amerika en Israël. Saoedi- Arabië is namelijk weerloos tegen Iran en zijn bondgenoten. Bovendien verwachten de Saoedi’s dat met de opkomst van elektrische auto's en auto's op waterstof de olieprijs sterk zal dalen. Dus nadat prins Salman de radicale Wahhabi geestelijken had ontslagen, hen had vervangen door religieuze adviseurs die vatbaar waren voor het christendom en het jodendom, en ook nog eens samenwerkte met president Trump en Israël, heeft Salman – inmiddels bevriend met Jared Kushner – zichzelf opnieuw in the picture gebracht. De Palestijnse Autoriteit wordt hierdoor "gecastreerd" en irrelevant gemaakt. Deals die nadelig zijn voor Israël worden steeds minder en er is hierdoor een kans dat Israël hiermee een ongekende groei zal regenereren.

**Footnote: “De resolutie, die de bouw van Israëlische nederzettingen veroordeelt als een flagrante schending van het internationaal recht, werd aangenomen met veertien stemmen voor en onder luid applaus. Het is de eerste resolutie die de Veiligheidsraad over het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft aangenomen in bijna acht jaar… Waarnemers zien de Amerikaanse weigering om zoals gebruikelijk het vetomiddel in te zetten als een historische terechtwijzing van de VS aan oude bondgenoot Israël. Het is een afscheidssalvo van president Obama, die een slechte verstandhouding had met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Obama heeft lang geprobeerd het Israëlische nederzettingebeleid bij te stellen als opmaat voor nieuwe vredesbesprekingen.” [Bron: Volkskrant dd 23 december 2016].

***Footnote: Als een oude morele code zijn de Noachidische Wetten in veel culturen van grote invloed geweest. De beide huizen van het Congres hebben in 1991 daarom een wetsvoorstel aangenomen, ondertekend door president George H.W. Bush, waarin verklaard wordt dat het de Noachidische Wetten zijn waar “vanaf het begin de basis van de ethische waarden en maatschappelijke principes van onze natie op werd gesticht " [H.J.RES.104.ENR, zie bron]. Volledige tekst van de H.J.RES.104 ENR [eng.] volgt op de volgende pagina als appendix.

Lees en bekijk ook “Haley: Israël is not going away

Wie is rav Kessin? Rav Mendel Kessin sjlita ontving zijn eerste smicha van wijlen de grote geleerde Rav Moshe Feinstein ZT”L en ontving nog meer smichot van Israëlische rabbaniem. R'Kessin is afgestudeerd aan de Fordham University, waar hij zijn professionele graad in psychologie heeft behaald. In 1987 hielp R'Kessin met het oprichten van de Chofetz Chaim Heritage Foundation. Dit naar aanleiding van zijn lessen over lasjon hara in de jaren tachtig van de vorige eeuw. R'Kessin, een expert in de geschriften van Rabbi Moshe Chaim Luzzatto [RAMCHAL], geeft een uitgebreide en internationale lezingen over de hasjkove van R'Luzzatto. Hij geeft ook lezingen over de leermethodologie van de Misjnah van de RAMCHAL. De laatste twee jaar heeft hij een reeks lezingen van ruim vijfentwintig uur [!] gegeven over president Trump en het Messiaanse proces. Deze lezingen zijn door tienduizenden mensen op internet gehoord.

Bronnen:
21st Century #9: Purification of America in the end of days
21st Century #25 | Trump, Jerusalem & Rubashkin: The Hidden Meaning
Trump's Jerusalem: "It's significance and Messianic implications"

«      1   |   2   |   3      »      
Copyright © 2018 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.