13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deel 2 redenen van Corona: Satan de Aanklager klaagt de mensheid aan
Publicatiedatum: woensdag 01 april 2020 Auteur: de redactie | 1.174 keer gelezen
Redactie, Dieren en natuur, Einde der Tijden, Moessar [ethiek], Corona »
Satan de Aanklager klaagt de mensheid aan middels drie hoofdzonden [zimah, sinat chinam en materialisme]

Ondertussen blijven bepaalde grote obstakels voor de Verlossing bestaan. De belangrijkste is de vervolging van de mensheid door Satan, de Aanklager. Het is zijn taak om juist gerechtigheid te verdedigen, en daarom is hij essentieel voor de verlossing. Verlossing kan alleen plaatsvinden als aan de gerechtigheid is voldaan.

De belangrijkste obstakels voor verlossing die tegenwoordig bestaan ​​en die door Satan worden gebracht, zijn de zonden die de mensheid grootschalig doet:
  1. zimah [seksuele verdorvenheid en immoraliteit],
  2. Sinat chinam [ongegronde haat] en
  3. materialisme.

De wereld zit op een ongekend niveau op gebied van seksuele corruptie. Ongegronde haat wordt aangewakkerd door lasjon hara [laster, kwaadsprekerij, ook al is het waar]. De mensheid vernietigt zichzelf. Beide zonden zijn zo gemakkelijk gemaakt via internet. En we zien dat de wereld ondergedompeld is in materialisme en lichamelijkheid.

Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren om te zondigen, maar dit zijn de drie belangrijkste obstakels voor verlossing. Satan wil deze zonden stoppen om gerechtigheid aan de wereld terug te geven. Hasjem heeft een ‘drug’ ontworpen om deze zonden te genezen en dat is de jissoeriem van het coronavirus. Het zal de beschuldigingen van Satan verlichten en de verlossing brengen.

Ondertussen dat Satan druk bezig is om de mensheid aan te klagen, is Hasjem in het geheim bezig de Mosjiach klaar te maken zodat hij erin kan stappen zodra de verlossing nabij is. Naast dat Corona een effect heeft op rectificatie, wordt Corona ook gebruikt als afleidingsmanoeuvre om in het geheim de Mosjiach klaar te stomen voor zijn grote taak. Deze methode is binnen de Hasjkove van de RaMCHaL een bekend fenomeen. Satan zal alles aan doen om de komst van de Mosjiach tegen te gaan. Door fenomenen zoals Corona de wereld in te sturen, heeft hij iets anders te doen dan zich richten op wie de Mosjiach zou kunnen zijn en dat is de mensheid aanklagen middels Corona. Hasjem geeft hem als het ware een speeltje om hem zoet te houden. Echter dat speeltje is op waarheid berust. Satan heeft een zware claim op de mensheid!

Zoals in Drie kenmerken van Corona al besproken, in tegenstelling tot eerdere epidemieën die wereldwijd van aard waren en miljoenen mensen doodden, is het hoofddoel van deze plaag angst voor de dood aan te wakkeren. Hierdoor gaan mensen op zoek naar Hasjem, Hasjem aanroepen en hopelijk ook tesjoeva doen.

De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van oorlogen, onmenselijkheid van de mens versus zijn naaste. Zoveel mensen zijn gilgoeliem - reïncarnaties - uit vorige levens en veel van deze mensen maken zich schuldig aan zonden waarvoor letterlijk de doodstraf is vereist. G’d moet dit decreet verzachten, maar Hij zal dit merendeels - soms ook wel - niet met de werkelijke dood doen. Wat Hij zal doen, is de dood vervangen door iets dat de mensheid in staat zal stellen te overleven, terwijl het gelijkstaat aan een doodvonnis.

Volgens de Talmoed staat angst voor de dood namelijk gelijk aan de daadwerkelijke doodstraf en dat doet Hij middels Corona. Ook armoede staat gelijk aan de doodstraf. Corona zal voor veel armoede en financiële debacles zorgen. De hele wereld ervaart dit nu. Iedereen maakt zich nu al op lange termijn zorgen waar hun eten vandaan zal komen.
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.