13 Tisjri 5782 | 19 september 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Deel 2 redenen van Corona: G’ds Time Out, het roeschnisje [spirituele] kant van Corona
Publicatiedatum: woensdag 01 april 2020 Auteur: de redactie | 1.174 keer gelezen
Redactie, Dieren en natuur, Einde der Tijden, Moessar [ethiek], Corona »
Zoals had het lijden van de Egyptenaren tijdens de Tien Plagen een reden had, heeft ook Corona - die nu rond Pesach door de wereld raast - ook een reden.

Vandaag de dag gaan we er op de een of andere manier vanuit dat wetenschappelijke kennis de mogelijkheid uitsluit om G’d te betrekken als onderdeel van het beheer van het universum. Immers, wie kan er nu discussiëren met een Louis Pasteur en een Robert Koch - die in de tweede helft van de 19e eeuw de kiemtheorie van ziekte hebben bewezen - ziekteverwekkers die zelfs maar te klein zijn om ze te zien. Ziektekiemen zijn de slechteriken en virussen zijn de enige redenen voor de aanwezigheid van ziekten die bepalen of we leven of sterven.

Echter de Israëlische premier Benjamin Netanyahu durft deze discussie met de bovengenoemde wetenschappers wel aan. Paar weken geleden, na aanleiding van Corona, werd hij door Dana Weiss op Channel 12 geïnterviewd. Daarin zei de premier tegen zijn interviewer dat "we tot de Schepper van de Wereld moeten bidden zodat deze plagen eindigen." De premier verwees naar het *Coronavirus. Niet tevreden met zijn antwoord, grapte Weiss brutaal dat de oplossing voor Corona bij het Weizman College of Science ligt. Het Weizman College of Science is een van de meest prestigieuze academische instellingen op het gebied van biowetenschappen in Israël en heeft onlangs de inspanningen gebundeld om het testen in Israël te verbeteren. Op dat antwoord zei Netanyahu: “In Weizman moeten ze ook tot G’d bidden.”

Ondertussen kunnen we - ook dankzij de premier - ons afvragen of geloof in het Opperwezen [Die bepaalt wie de virus krijgt, wie niet, wie het overleeft en wie het niet overleeft] te combineren is met de wetenschap van bijvoorbeeld de kiemtheorie?

De RaMBaM heeft lang geleden duidelijk gemaakt dat het onze plicht is om op onze gezondheid te passen. We kunnen niet zomaar verwachten dat G’d ons beschermt; dit omdat Hasjem ons tot zijn partners heeft gemaakt in onze zoektocht naar een lang leven. Hygiëne is een mitswa; het is een verplichting. Voor ons lichaam zorgen is een spirituele vereiste die lijkt op het beschermen van onze ziel. Wanneer we door dokters worden opgedragen om onze handen te wassen, moeten we dat volgens de Torah dat ook doen. Met andere woorden. We moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen.

Maar de uiteindelijke beslissing van leven of dood blijft, zoals we elk jaar duidelijk maken over Rosh Hasjanah en Jom Kippoer wanneer ons lot bezegeld is, ligt toch echt bij de Almachtige.

Wat is het daarom verbazend dat er talloze suggesties bestaan om het coronavirus tegen te gaan, maar we horen zo weinig over Hasjem en Zijn rol hierin. Hierdoor missen mensen het feit dat deze wereldwijde pandemie een diepgaande G’ddelijke boodschap met zich meebrengt [we verwijzen de lezer naar de TorahCode over Corona door rav Galzerson] .

Elke ouder weet dat een van de meest voor de hand liggende reacties op het wangedrag van een kind algemeen bekend staat als een 'time-out'. Het kind mag geen plezierige activiteiten ondernemen. Het normale leven van het kind is verstoord. Het kind wordt aangemoedigd om na te denken over zijn ongehoorzaamheid. Is het te veel moeite om stil te staan dat - terwijl onze wereld steeds lager zinkt in onze toewijding aan deugd - Hasjem reageert met een virus dat miljoenen tot een "time-out" van quarantaine en afzondering heeft gedwongen?

Voor de Joden zijn de Tien Geboden de bron van het meest basale systeem van ethisch en moreel gedrag [voor de niet Joden zijn het de Sjeva Mitswot van Noach - Zeven universele wetten waar onder andere het verbod te eten van een levend dier tussen zit]. Ze [de Tien Geboden] vertegenwoordigen de primaire rechtvaardiging voor ons voortbestaan op aarde. En de commentatoren namen notie van dit opmerkelijk getal. In het Hebreeuws, Ivriet, de taal waarin de geboden door G’d op de twee tabletten waren geschreven, bestaan deze Tien Geboden precies uit 620 letters.

Hoewel het aantal mitswot - geboden - voor Joden 613 is, vertegenwoordigt het getal zeven de universele wet - wat gewoonlijk de zeven wetten van de afstammelingen van Noach wordt genoemd. Deze zijn de minimaal vereiste die voor de hele mensheid geldt. En 620 is natuurlijk de som van 613 en zeven, de totaliteit van G’dddelijke leiding over zowel Joden als de rest van de wereld.

Daar houdt het commentaar niet op. 620 is de gematria, de numerieke waarde, van een belangrijk Hebreeuws woord, keter כתר, wat kroon betekent. Een keter - een kroon - wordt bovenop elke Torahrol geplaatst. De symboliek is duidelijk. De kroon boven de Torah toont de relatie van de Tien Geboden met de rest van de Torah. Van de 10 - in aantal letters 620 - hebben we de principes die vervolgens tot uitdrukking kwamen in de hele Torah.

Keter - kroon - is de meest krachtige symbool voor onze connectie met Hasjem. Echter, wanneer je de kroon niet accepteert, dus Hasjem niet accepteert, zullen de laatste twee letters van כתר met elkaar worden verwisseld. Dan ontstaat het woordje כרת - kareet - en kareet betekent helaas uitroeiing. Ondertussen betekent Corona in het Latijn ook “kroon”.

Misschien moeten we de huidige aandoening van de wereld niet alleen beschouwen in de context van een ziekte veroorzaakt door ziekteverwekkers, maar primair als een G’ddelijke boodschap die ons eraan herinnert dat ons leven is gegeven om ze te voorzien van betekenis en deugd zoals gedefinieerd in G’ds Tien Geboden voor de Joden en Sjeva Mitswot voor de niet Joden.

*Footnote: Werelds gezien, omdat premier Netanyahu samen met de minister van Gezondheid Lizman als eerste land ter wereld - zij het wel gefaseerd - direct drastische maatregelen hebben getroffen, is Israël met ruim 8 en een half miljoen inwoners niet zwaar getroffen door Corona. Op 3 april waren “slechts” 7030 Israëli's besmet waarvan “slechts” 115 in ernstige toestand in het ziekenhuis liggen. Van die 115 mensen liggen “slechts” 95” van hen aan de beademing. “Slechts” 37 zijn overleden [bron]. Hoewel ieder geval al vreselijk is, zijn de cijfers gunstig. Ondertussen zit Israël al bijna vanaf het begin op slot en iedereen zit in quarantaine en mogen geen bezoekers hebben.
Waarom is het in Israël naar omstandigheden zo gunstig? Zoals geleerd. Aanleiding van Corona is het collectief gedrag van de niet Joden naar de dieren. De reden is wangedrag van Joden en niet Joden naar Hasjem en hun naasten.
Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.