17 Sjewat 5783 | 08 februari 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Hoe kon het zijn dat farao's droomuitleggers de betekenis van de dromen niet snapten?
Publicatiedatum: dinsdag 07 december 2021 Auteur: Opperrabbijn Evers | 332 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Dromen en profetie »
Farao’s dromen over de zeven vette en magere koeien en korenaren zijn bekend. Er zouden zeven vette en magere jaren over Egypte komen.

Farao geloofde zijn droomuitleggers niet
Farao werd wakker en was erg verontrust. Hij vertelde alle magiërs uit Egypte en alle wijzen zijn dromen maar niemand kon ze bevredigend uitleggen. Zo zouden Farao zeven dochters geboren worden maar die zouden allemaal weer sterven. Farao vond dit onbevredigend omdat dit alleen zijn prive leven zou betreffen en een koning droomt alleen over dingen die iedereen in zijn land zouden betreffen. Anderen legden hem uit dat de zeven korenaren stonden voor zeven koninkrijken die Farao zou veroveren. Dit vond Farao te weinig omdat hij meer had gedroomd. Rasjie (1040-1105) legt uit dat G’d niet toeliet dat anderen de dromen konden uitleggen om Joseef in de gelegenheid te stellen om Egypte te redden en onderkoning te worden.

Farao had de uitleg tegelijkertijd met zijn droom meegekregen. Intuïtief voelde hij aan dat zijn magiers het bij het verkeerde eind hadden, al kon hij zich de juiste uitleg niet herinneren. Iedere droomuitlegger werd opgetrommeld. Joseef zou pas als laatste binnengeroepen worden bij Farao, nadat alle droomuitleggers het woord hadden gevoerd. Als Joseef als eerste gevraagd was, had iedereen geroepen dat zij dezelfde uitleg hadden willen geven als Joseef.

Waarom kwamen Farao’s droomuitleggers er niet achter?
Farao stelt zichzelf aan Joseef voor en zegt: "Ik begrijp dat jij een droomuitlegger bent" waarop Joseef antwoordt "Dat gaat mij te boven; G-d zal reageren op het welzijn van Farao." (Bereesjiet/Gen. 41:16). Joseef zei Farao dat de uitleg van HaSjeem (G’d) zou komen. Maar waarom konden alle wijzen van Egypte deze dromen voor Farao niet goed uitleggen? Joseef gaf inderdaad een mooie interpretatie. Maar dit was niet zo uniek dat niemand anders dezelfde symboliek had kunnen snappen.

De uitleg van Farao’s droomuileggers sloot niet precies aan bij Farao’s droom
De Egyptische magiers konden inderdaad de toekomst voorspellen. Zij deden dit niet met G’ddelijke profetie maar door de krachten van toema (onreinheid). Zij zagen wel dat er zeven jaren van overvloed zouden komen maar zagen verder alleen dat deze zeven ‘vette’ jaren gevolgd zouden worden door slechts twee jaren van hongersnood.

Dit was feitelijk juist want twee jaar na het begin van de hongersnood zou Ja’akov naar Egypte komen. Door zijn zegenrijke aanwezigheid zou de hongersnood voortijdig ophouden. Als de magiërs met hun occulte krachten zeven jaren van overvloed hadden gezien, gevolgd door zeven magere jaren, dan zouden zij zeker in staat zijn geweest om de droom te interpreteren! Maar zeven jaren van overvloed, gevolgd door slechts twee jaren van hongersnood, kwamen niet exact overeen met de inhoud van Farao’s droom. Daarom "kon niemand ze uitleggen aan Farao." Zij zagen de toekomst, maar het sloot niet precies aan op Farao’s droom. Joseef voorspelde dat de droom van Farao aansloot bij dat wat eigenlijk gepland was, namelijk dat er zeven jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood zou zijn. Dat was G’ds oorspronkelijk plan. Dat droomde Farao en dat oorspronkelijke plan van G’d legde Joseef uit aan Farao.

Het gaat om de details
Joseef antwoordt Farao: "Elokim (G’d) zal de welvaart van Farao beantwoorden." HaSjeem, de G’d van de geschiedenis weet niet alleen wat er in de toekomst feitelijk zal gebeuren, G’d weet ook wat er had kunnen gebeuren. G’d wist dat Ja'akov, de vader van Joseef, naar Egypte zou komen. Door zijn grote religieuze verdiensten zou de hongersnood stoppen. Maar dat was afhankelijk van de nieuwe positie van Joseef in het Egyptische rijk. Normaal gesproken zou Ja’akov nooit naar Egypte zijn afgedaald. Ja’akov zou alleen afdalen naar Egypte na een opdracht van G’d om naar Egypte te gaan en een belofte van G’d dat zijn achterkleinkinderen weer terug zouden keren naar het Heilige land.

Joseef zag plan A en plan B
Joseef zag deze ‘missing link’. Joseef was de enige die zag dat er twee scenario’s bestonden in de Hemelse Computer. Plan A was dat overvloed en hongersnood beide zeven jaren zouden duren. Farao droomde plan A. Zo had het kunnen zijn zonder deze speciale verdiensten en kedoesja (heilgheid) van onze derde Aartsvader Ja’akov. Plan A was dat de hongersnood zeven jaar zou duren. Daarom kon Joseef wel aan Farao’s verwachtingen voldoen. De magiërs van Farao zagen alleen plan B met de verkorting van de hongersnood door Ja’akov, hetgeen de realiteit zou worden. Joseef zag plan A en plan B. Omdat zijn profetie van een hoger en zuiverder gehalte was dan de onreine, occulte magische krachten van de Egyptenaren zag Joseef de totale waarheid en kreeg hij de positie om onderkoning van Egypte te worden. Zo kon hij de hele toenmalig bekende wereld redden van de hongersnood en werd de profetie aan Avraham, dat de Joden slaven zouden worden in Egypte langzamerhand realiteit.

Copyright © 2021 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.