17 Kislew 5784 | 30 november 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Afgoderij
Publicatiedatum: zondag 05 november 2006 Auteur: J. von Schükkmann | 5.896 keer gelezen
Joël Nesanel Schukkmann »

Afgoderij is verboden, de mens is geboden om te geloven in één G'd. En alleen HaShem te aanbidden. We kunnen het verbod op afgoderij terug vinden in Shemos/Ex 20:3 waar staat "je zult geen andere goden naast Mij vereren." Dit geeft dus aan dat álleen G-d aanbeden mag worden, en geen afgod. Volgens dit gebod is een niet-Jood aansprakelijk voor het maken van een afgod, ook al aanbidt hij het niet. Zie ook Bereshis/Gen. 3:5, 31:19-36.

Verbonden met blasfemie is ook afgoderij. Chava's verlangen om net als G'd te zijn, is een basis houding dat leidt naar afgoderij. Ze werd verleidt door de woorden van de slang, en twijfelde aan de woorden van G'd. Ze accepteerde een valse hoop om het niveau van G'd te bereiken. Haar kijk op zichzelf bracht afgoderij in de wereld...

Wat is afgoderij precies? Afgoderij is de erkenning van een macht buiten (of hoger) dan de enige Ware G'd. Afgoderij is het verkeerde geloof dat elke gemaakte ‘g-dheid' waardig is om aanbeden te worden. Maar afgoderij hoeft niet altijd gebonden te zijn aan een "g-dheid" of entiteit. Het kan ook zijn dat iemand zich vast hecht aan zijn geld of materiele bezittingen, of zichzelf boven anderen en morele waarden te zetten. In een dieper inzicht is afgoderij het toekennen van kracht, invloeden en aanbidding aan sterren, planten, dieren, engelen of mensen. Elke aanbidding aan de schepping (van G'd) is afgoderij. Zelfs als de persoon weet en erkent dat G'd het Hoogste ‘wezen' is. Het is zoals Yeshayahu schrijft:

"Ik ben HaShem, dat is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch Mijn lof aan de gesneden beelden" -
42:8

Het verbod op afgoderij houdt in:

  • het voordoen van de gedachte dat er een wezen naast G'd bestaat.
  • het maken van enig gegraveerd beeld, en tegen het laten maken van een gegraveerd beeld).
  • het maken van afgoden voor anderen.
  • het maken van verboden beelden, zelfs al is het enkel voor decoratieve doelen.
  • het buigen voor enig afgod (en het niet offeren van een plengoffer, noch wierook / kruiden te branden voor enig afgod. Zelfs waar het niet de gebruikelijke manier is om een bepaalde afgod te aanbidden.
  • het aanbidden van afgoden in elk van de gebruikelijke manieren van aanbidding.
  • het offeren van o­nze kinderen aan Moloch.
  • het beoefenen van Ov.
  • het gebruik van Yiddoni (tovenaars).
  • het keren naar afgoderij in woorden, gedachten, daden of bij welke andere dienst dat o­ns naar aanbidding leidt.
Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.