19 Chesjwan 5782 | 25 oktober 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Zijn verdere levensloop
Publicatiedatum: vrijdag 24 april 2009 Auteur: Redactie | 4.222 keer gelezen
Personen, Redactie »

Hij vertrok naar Israël en hoopte daar vrede en troost te vinden. Helaas trof hij Israel in geweldige verwoesting aan. De Joodse gemeenschappen waren schaars en verstrooid. Jong en oud waren arm en onwetend. In Wajjikra/Lev. 26:32-33; Dewariem/Deut. 29:21-22; Jermijahoe 9:10; Jechezkel 38:28-29 lezen wij over de verwoesting van dit bijzonder prachtige land. RaMBaN leert ons n.a.v. de Wajjikratekst dat Hasjem aangeeft dat tijdens de ballingschap onze vijanden niet in Israel kunnen wonen. Israel accepteert geen vijanden van het Joodse volk. Voor RaMBaN was dit het grote bewijs en zekerheid dat in de gehele bewoonde wereld nergens zo'n mooi en groot land waar eens volop leven was, nu geruïneerd is. Sinds de tijd dat de Joden het land verlieten, accepteerde het land geen ander volk. Ook al trachtten zij zich in Erets Jisrael te settelen, maar niets baatte. In de dagen van RaMBaN had het land zojuist de Mongoolse invasie te verduren gehad. Niet te spreken over de kruisvaarders. Zij allen trachtten het land te bewerken, maar niets werkte. Het land lag sinds de diaspora tot 1948 verlaten en woest bij. RaMBaN's woorden zijn hiermee bewezen. Zo ontdekte RaMBaN dat er slechts vier Joden in Jeroesjalajiem leefde. Toen hij kennis met hen gemaakt had, bouwde hij een sjoel in de Oude Stad, die tot op heden gebruikt wordt. Het volgende schreef hij zijn zoon: "Wat zal ik jou vertellen over het Land? Er bestaan veel verlaten plaatsen en de verwoesting is groot. Het komt hier op neer: hoe heiliger de plek is, hoe meer het heeft geleden - Jeroesjalajiem is het meest verwoest, Jehoedah weer meer dan Galil. Toch is dit land in al die verwoesting buitengewoon goed".

RaMBaN begon aan een campagne om de positie van zijn broeders in het Heilige Land - zowel op geestelijke als materiële gronden - te verbeteren. Hij reorganiseerde gemeenschappen, zette scholen op, herbouwde de synagogen en gaf openbare lezingen en gesprekken. Hier schreef hij zijn bekend commentaar op de Tora en andere werken. Hij stuurde kopieën van deze commentaar naar Spanje en ook stuurde hij een kopie van de Zohar van Israël naar Spanje. Hierdoor werd de heilige Zohar voor het eerst in het Westen geïntroduceerd.

RaMBaN is 76 jaar geworden en werd in Haifa, vlak bij het graf van Rabbi Jehiel van Parijs, begraven. De levens van de beide rabbijnen hadden enorme overeenkomsten.

Bronnen:
Chabad.org
´De Echte Tora´ van rabbijn mr. drs. R. Evers.
‘De Zeven Wonderen van het Joodse Volk' van Rabbi Ken Spiro Jeroesjalajiem
Wikipedia
‘Techiat Hametiem, Opstanding der doden volgens de Talmoed' van FAQ-online

©Jodendom-online 2009

Pagina index:
Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.