19 Chesjwan 5782 | 25 oktober 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Toename religieuze militairen
Publicatiedatum: zondag 17 oktober 2010 Auteur: Redactie | 1.743 keer gelezen
IDF, Redactie, IDF: meest humane leger, Jodendom en de IDF »

Toch is het bataljon Netsach Jehoeda niet bepaald een jesjive met wapens. 80% van de militairen dienen vanuit gevechtsposities op hun basis vlakbij de broeinest van Chamas bij Jenin. Pas in 2008 kwamen Netsach Jehoeda militairen als eerste voor scherpschutter in aanmerking. Deze militairen worden geloofd om hun uitstekende militaire capaciteiten en hun nationale betrokkenheid. Daarnaast maken de Nahal Charedi een veel betere naam onder de gemiddelde Israëli. De mannen van de Nahal Charedi hebben namelijk bewezen dat zij in staat zijn veel, erg veel aan de nationale gemeenschap te geven. Iets wat de seculiere Israëliërs naar hun mening niet kenden.

De Joodse Staat is nu vanuit het perspectief van de orthodoxe Jood- niet de ideale staat, maar het is en blijft een Joodse Staat die Hasjem, Schepper van het Universum aan Joden gegeven heeft. Iedere dag moeten Joden proberen haar Joodse waarde te verhogen en op deze manier ondersteunen zij, vanuit de normen en waarde van de Tora, de Joodse Staat. De aanwezigheid van de Nahal Charedi binnen het IDF maakt het leger nog indrukwekkender en het negatieve stigma wat op Charediem ligt is veel minder geworden. Deuren gaan open voor verdere deelname van Charediem aan het IDF. Zo is er een nieuwe programma ontwikkeld - Sjachar Chadasj -waarin Charedi burgers middels de technische dienstverlening de luchtmacht dienen. Vele zijn inmiddels officieren binnen de luchtmacht.  

Opperrabbijn Lau sjlita

De grote rabbijn Rabbi Jisrael Meir Lau sjlita, de voormalige Opperrabbijn van Israël en huidige Opperrabbijn van Tel Aviv, prijst de inzet van de Nahal Charedi. Hij maakte een verwijzing naar de zegen van Aartsvader Ja'aqov aan zijn zoon Jehoeda: "Jehoeda, jouw broers zullen jou dankbaar zijn; jouw hand zal op de nek van jouw vijanden liggen.” Vervolgens vraag Rabbi Lau zich af "hoe kan Jehoeda zijn vijanden najagen om zijn vijanden te verslaan? De boog en de pijlen in de handen van Jehoeda is volgens de zegen van Ja'aqov Awinoe, onze vader." Hij citeerde een pasoek (vers) uit Sjmot/Ex. over de strijd en het betalen van de militairen: "[men moet niet] wachten tot je vijanden zullen komen en wanneer de strijd in jouw huis plaatsvindt.... neem het initiatief en [vuur] de eerste kogel."

En dat de vrome militairen in trek zijn, bleek uit een artikel in Jerusalem Post van het afgelopen voorjaar, waar in wordt gemeld dat het IDF naarstig onder de religieuzen aan het rekruteren is. Men verwacht rond 2020 dat voor het IDF 60% ultra-orthodoxe Joden vanaf de 18 gerekruteerd wordt.

Omdat men binnen het leger 10.000 militairen te kort komt, heeft IDF Manpower Divisie een plan uitgerold waar men de komende jaren vooral onder de Charediem zullen rekruteren. Het plan is afgelopen voorjaar goed gekeurd door de voormalige generale staf Lt.-Generaal Gabi Ashkenazi en werd vervolgens gepresenteerd aan Minister-President Binyamin Netanyahu. "Er is geen twijfel mogelijk dat door gebrek aan soldaten binnen het IDF, haar vermogen om tot uitvoering van haar taken tegen Chamas beïnvloed wordt," zei de ambtenaar. "Het aantal van [verplichte] missies is hetzelfde gebleven maar het aantal militairen is dramatisch gedaald."

De stappen van het plan is als volgt:
Stap 1: het aantal Charediem zal tegen 2012 verdubbeld worden. Dit gaat zowel om technische functies bij de luchtmacht als bij de militaire inlichtingendienst.
Stap 2: het vanaf 2020 zal er jaarlijks bijna 60% tussen 18-jarige Charediem geworven worden en aan de Charediem de mogelijkheid geven worden om een positie binnen de nationale dienst van het leger te krijgen.

Charediem zijn in Israël vrijgesteld van militaire dienst. Dit is al sinds de oprichting van de Staat Israël in 1948 toen de eerste Minister-President van Israël David Ben-Gurion een aantal honderden jesjive-studenten vrijstelling voor de verplichte diensttijd gaf. Deze studenten zijn in loop van jaren flink vermenigvuldigd en men schat nu een aantal van 60.000 in de leeftijd tussen de 18 en de 41 jaar. Van de 60.000 zijn volgens het IDF 5000 vrijgesteld.

Voor Charediem wordt het ook steeds makkelijker om te doen besluiten voor het IDF te werken, omdat het IDF bekend staat als de meest humane leger ter wereld. Volgens de meest recente militaire vakblad Bamachaneh, komt binnen het IDF post-traumatische stress-stoornis wereldwijd het minste voor. Dit wonderlijk feit is verbazingwekkend, doordat Israël en haar burgers dagelijks onder een constante dreiging leven.

Het onderzoek vergeleek het onderzoek naar PTSS tussen de IDF-militairen met gelijksoortig onderzoek die in andere landen ook hebben plaats gevonden. Minder dan 5% van de militairen die in Tweede Libanon oorlog en Cast Lead hebben gevochten, vertoonden tekenen van PTSS. Tijdens de Zesdaagse Oorlog, Jom Kippoer Oorlog en de eerste Libanon Oorlog lag het percentage op het dubbele.

De symptomen van PTSS zijn onder meer flashbacks, woede-uitbarstingen, nachtmerries en moeite met concentreren. Dit staat in schril contrast met de 15% van de militairen uit de VS die na een hun missie terugkeren uit Irak en 30% na terugkomst uit Afghanistan.

Naast het feit dat dit te wijten aan de toename van de Charediem binnen de Defensie macht van Israël, spelen hierin nog meer factoren. Zo worden Israëlische militairen geconfronteerd met kortere actieve bestrijding van dreiging dan hun Amerikaanse collegae. Een ander factor, zo legt een kapitein het rapport uit, is dat de Amerikaanse collegae duizenden mijlen van huis vechten, terwijl IDF-militairen na een gevecht relatief vaak in staat zijn naar huis terug te keren. "Israël staat bekend met hun bestrijding tegen PTSS," legt hij verder uit, "Steeds meer militairen zoeken hulp en officieren zijn steeds meer bewust dat zij na een uitzending een behandeling nodig hebben."

Het IDF heeft een speciale eenheid die verantwoordelijk is voor de behandeling van post-combat emotionele en psychische problemen. De eenheid krijgt gemiddeld 14 nieuwe verzoeken die maandelijks hulp nodig hebben. Daarnaast biedt de eenheid zorg aan veteranen en degene die onderdeel waren van recente uitzendingen. Tijdens Cast Lead werd de geestelijke gezondheid van de officieren zodanig in de gaten gehouden, dat militairen die aan de symptomen van PTSS lijden, snel en doelgericht gediagnosticeerd werden. "Door tijdige constatering, kan voorkomen worden dat de aandoening chronisch wordt," legt dezelfde kapitein uit.

Eerdere studies wijzen uit dat voormalige IDF krijgsgevangen die religieus waren, minder last hadden van ernstige psychologische schade, dan seculiere IDF krijgsgevangenen. Dit zet je ook aan het denken...

Voor meer informatie over Nahal Charedi, klik op deze LINK en bekijk het volgende filmpje.

 

©Jodendom-online 2010

«      1   |   2   
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.