29 Elloel 5782 | 25 september 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Gilgoel [reïncarnatie] volgens de Baal Shem Tov
Publicatiedatum: zondag 05 mei 2013 Auteur: Redactie | 2.984 keer gelezen
Chassidiem en Chassidoes, Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Leer van de Baal Sjem Tov »

"Als de mosjiach niet binnen zestig jaar komt, dan moet ik weer terug naar deze wereld komen. Maar ik zal niet hetzelfde als ik nu ben zijn". (BSjT)

Een van de zestig zeldzame, pure zielen die zo nu en dan op de wereld verschijnen omdat de Joodse gemeenschap dit waardig is, is die van de Baal Sjem Tov.

In het begin toen alle zielen van de mensheid in Adam verzamelt waren, was natuurlijk de ziel van de BSjT ook daar aanwezig. Maar toen Adam Harisjon naast de boom van Kennis van Goed en Kwaad stond en naar de vrucht reikte, distantieerde de ziel van de Baal Sjem Tov zich, waardoor hij niet van de vrucht gegeten heeft. Hij bleef hierdoor puur en onbevlekt van zonden.

Toen het ook voor de Baal Sjem Tov zover was om in Oost Europa te incarneren, wilde hij eerst niet. Geen ziel wenst van de Hemelse Gewesten weg te gaan. Voor de geboorte smeekt een ziel en pleit een ziel om voor de pijn van incarnatie in de fysieke wereld bespaard te worden. De pure ziel van de Baal Sjem Tov was ook bang voor de vurige slangen die felle tegenstanders ten op zichte van de waarheid waren en de kwade verleidingen die in iedere generatie branden vertegenwoordigen.
Er werd in de Hemel daarom besloten dat de ziel van de Baal Sjem Tov een geleide van zestig Joodse helden zou krijgen die de zielen van de zestig heilige tsaddikiem waren. De ziel van de Baal Sjem Tov stemde daarin toe en ging naar de fysieke wereld. Deze zestig heilige Tsaddiekiem waren vervolgens zijn zestig voornaamste leerlingen. Deze zielen stonden ooit eens als de zestig helden rond het bed van Sjlomo hamelech om de koning voor de gevaren van de nacht te beschermen.

De Baal Sjem Tov zei ooit dat hij de reïncarnatie van Rabbi Saadia Gaon was. Voor een rabbi die de Baal Sjem Tov goed kende, verklaarde deze wetenschap waarom hij de boeken van Rabbi Saadia Gaon zo ijverig bestudeerde. Als deze wetenschap waar is, dan is de Baal Sjem Tov teruggekomen om een karmische correctie te doen: Rabbi Saadia Gaon geloofde namelijk niet in de ... gilgoel (Shivchei Habesjt #147; 106-7).

Een man kwam bij de Baal Sjem Tov nadat hij door een Beet Din opgelegd gekregen heeft iemand een soms geld te betalen. Ondanks hij bereid was de eis van de Beet Din op te volgen en daarmee Hasjems wil zou doen, vertelde hij de Baal Sjem Tov: "Ondanks ik het bedrag wil betalen, ben ik hem dat geld niet verschuldigd! De rechters baseerden hun beslissing op de getuigenis voor ons. Ik was daar zelf aanwezig. Ik ben hem echt géén geld verschuldigd. Hoe kunnen deze twee waarheden opgelost worden?" De Baal Sjem Tov legde hem uit dat hij tijdens een voorgaande gilgoel de man geld schuldig was. Wanneer iemand de wereld verlaat maar iemand nog iets verschuldigd is, dan moet hij terugkomen om deze schuld in te lossen. De rechters waren verplicht hem de som geld te laten betalen die hij niet in dit leven de andere man verschuldigd was, maar dit huidige geschil was in feite een belichaming van een oude schuld.

De Baal Sjem Tov (BSjT) liep met zijn leerlingen over een boederij en hij wilde een paard kopen. Toen hij de mooiste paard op stal zag staan, vroeg hij de boer of hij deze mocht kopen. De boer wilde dit in de eerste instantie niet. Toen de BSjT aangaf dat geen prijs te gek zou zijn en hem een enorm bedrag aanbood, kon de boer niet weigeren en accepteerde het bod. Zo gezegd, zo gedaan. Toen zij overeenkwamen en de Baal Sjem Tov betaalden de man, viel het paard opeens dood neer. De leerlingen riepen uit: "Meester, ziet toch dat u een miskoop hebt begaan!" "Nee," zei de BSjT, "dat heb ik niet. Jullie zien niet het gehele plaatje. Dat paard is een gilgoel van een ziel die in een vorig leven een enorme schuld bij deze boer had uitstaan. Ik wist dit en ik kreeg medelijden met deze ziel. Daarom heb ik dat bedrag betaald en is zijn schuld ingelost waardoor er voor de ziel geen reden meer is hier langer aanwezig te zijn." 

(Bron: "Parasja Misjpatiem" van Rabbi Yisroel Ciner, The Hebrew Letters channels of creative consciousness van Rabbi Yitschak Ginsburgh en Jewish Tales of Reincarnation van Rabbi Yonassan Gershom)

©Jodendom-online 2007

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.