17 Kislew 5781 | 02 December 2020
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Moessar [ethiek]
Hoe houden wij de uitdaging erin voor het dienen van Hasjem
Talmoed Tora, Mitswes [geboden] doen, Moessar [ethiek] » 830 keer gelezen
De I DF reageert op een Palestijnse vrouw in nood Als jij een keer per jaar een groot som geld zou krijgen om iets extra's te kunnen doen, ben je hartstikke dankbaar, hoewel je het na een paar maanden nog best weet dat je het geld hebt gekregen, zakt die dankbaarheid en enthousiasme weg. Maar stel dat het iedere dag zou krijgen, dan blijf je dankbaar. Aangezien het feit dat de mens snel zijn enthousiasme verliest wanneer iets nieuw is voor hem, gaf Hasjem Bnej Jisrael...
Ware vroomheid
Hasjkove volgens de RaMCHaL , Moessar [ethiek], Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] » 826 keer gelezen
“Nu, o Jisrael, wat verlangt Hasjem, jouw G’d, van jou naast ontzag voor Hasjem, jouw G’d, wandel in [volgens] al Zijn wegen, houdt van Hem, jouw G’d met heel jouw hart en heel jouw ziel, volg de geboden van Hasjem en [volg] Zijn bepalingen op...” [ Dwariem/Deut. 10:12 ]. De RaMCHaL leert naar aanleiding van deze pasoek de richtlijnen uiteen staan hoe iemand werkelijk vroom kan leven. Volledige en perfecte avodah - dienen - wat Hasjem behaagt zijn:...
Emuna (G-dsvertrouwen)
Geloof en vertrouwen in Hasjem, Moessar [ethiek], Leer van Rabbi Nachman » 815 keer gelezen
Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij G-d noemen. Emina bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de G-ddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel) Hoe verwoord je voor iemand die niet bekent is in het kort wat...
Het belang van een glimlach
Moessar [ethiek], Chesed, Media_levensbeschouwing » 807 keer gelezen
Een talmied [leerling] van rabbi Sprecher had ooit de mitswe gekregen om bloed te doneren om tikkoen te kunnen doen. Op een gegeven moment heeft Rabbi Sprecher besloten dat zijn talmied het niet meer hoefde te doen, want hij heeft zijn tesjoeve inmiddels gedaan. Want, zo zei rabbi Sprecher, onze glimlach naar onze naaste is zelfs belangrijker dan het doneren van bloed. In dat kader, toen de redactieleden van Jodendom-online.nl bij rabbi Sprecher in Pisgat Ze'ev [nabij Jeroesjalajiem]...
Dieren worden als eerste bediend!
Dieren en natuur, Moessar [ethiek], Halacha » 806 keer gelezen
" En Ik zal gras in jouw velden geven voor jouw vee; en je zal eten en verzadigd zijn" [ Dwariem/deut. 11:15 ]. Rav Abba Aricha, de gevierde geleerde uit de 3e eeuw, leert ons dat men niet moeten eten voordat zij eerst hun dieren hebben gevoerd. Hij vestigt zijn aandacht namelijk op de volgorde van de bovenstaande vers. Hasjem belooft namelijk eerst eten aan onze dieren in het veld en dan pas aan ons. Maar zijn wij mensen dan niet de kroon van schepping? Sinds wanneer zijn dieren...
Wanneer wordt een ta'anit jachid een persoonlijke vastendag als succesvol beschouwd?
Hasjkove volgens de RaMCHaL , Moessar [ethiek], Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim] » 763 keer gelezen
Wanneer iemand zijn ta'anit jachid , persoonlijke vastendag, succesvol kan noemen, is moeilijk te zeggen. Rav Miller Z"L leert iets opmerkelijks. Allereerst is Rav Miller natuurlijk niet tegen vasten. Wanneer iemand een ernstige zonde heeft begaan, zal hij iemand nooit afraden niet te vasten om tesjoeva te doen. Toch heeft Rav Miller een ander variant van tesjoeva voor erstige zonden dan ta'anit jachid. Het lijkt makkelijker, maar dat is het niet! Rav Miller heeft iemand -...
Een heilig volk
Moessar [ethiek], Talmoed Tora, Redactie » 762 keer gelezen
In Sjmot 19:6 wordt er gezegd dat Joden een heilig volk vormen. Er staan in deze pasoek [vers] 2 dingen centraal: mamlechet en kohaniem . Dit geeft aan dat 'Am Jisrael over 2 eigenschappen beschikt: die van koningschap en die van priesterschap. De RaMBAM leert in Hilchos Talmud Torah 3:1 dat Israël gekroond is met 3 kronen: de kroon van de Tora de kroon van priesterschap en de kroon van...
Wat is lasjon hara en wat moet ik doen?
Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Moessar [ethiek] » 761 keer gelezen
Lasjon hara betekent letterlijk 'kwade tong'. De Tora leert dat er 3 vormen van lasjon hara bestaat: 1. de klassieke lasjon hara. Wat men zegt is waar, maar het is lasterlijk. 2. Motsi Sjem Ra - een slechte naam voortbrengen - is lastering door middel van een leugen. 3. Dan hebben we nog rechiloet - praatjes maker - iemand vertellen wat de ander over hem zei. Al deze 3 vormen zijn verboden. Het is niet toegestaan om ze te spreken, noch ernaar te luisteren, noch deze te geloven....
Maak altijd een tevreden indruk...
Moessar [ethiek], Geloof en vertrouwen in Hasjem, Opperrabbijn R. Evers » 753 keer gelezen
...G’d zorgt goed voor ons! Maak zowel geestelijk als fysiek een tevreden indruk: G’d zorgt goed voor ons! Ontevredenheid is nooit goed. Zeker niet in religieuze zin. Ja’akov kwam naar Egypte. Hij werd voorgesteld aan Farao. Farao vroeg hem hoe oud hij was. Ja’akovs antwoord getuigde van weinig tevredenheid: “mijn dagen waren weinig en slecht” ( 47:8-9 ). Ja’akov sprak 33 ontevreden woorden. G’d nam hem dit kwalijk en trok 33 jaren van...
De waarde van tijd
Mitswes [geboden] doen, Redactie, Moessar [ethiek] » 743 keer gelezen
Deze sjioer is vanuit Jodendom-online dinsdagavond 18 november 2014 gegeven aan Noachieden-online in nagedachtenis van Rav Moshe Twersky hj"d, Rabbi Kalman Levine hj"d, Aryeh Kupinsky hj"d en Avraham Shmuel Goldberg hj"d [zie hier voor informatie] . Iemands leven is een goddelijk gift die gekoesterd moet worden. Daarom is iedere seconde van je leven onbetaalbaar. R'Akiva leert dat we met het vluchtige van de tijd onze missie zo volledig en zo goed mogelijk moeten...
pagina 20 / 22 [1]      «      18   |   19   |   20   |   21   |   22      »      [22]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.