16 Kislew 5781 | 01 December 2020
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / De Namen van G'd
De twee meest voorkomende namen van G'd in de Tora zijn E-LO-K-IEM en Hasjem.Elokiem wordt gewoonlijk beschouwd als de naam die G'd gebruikt als Hij optreedt in Zijn hoedanigheid als strenge rechter, terwijl de naam Hasjem in het algemeen in Tora gebruikt wordt als G'd optreedt in Zijn hoedanigheid als de Barmhartige, Genadige G'd.
Bestanden / De Namen van G'd
Onze G'd en de G'd van onze voorouders [Baal Shem Tov]
05 May 2013
Qaver Hamachpelah waar Adam, Chava en onze voorouders begraven liggen. Waarom zeggen wij zo vaak in de gebeden "onze G'd en de G'd van onze voorouders"? Aangezien wij over dezelfde G'd spreken. De Ba'al Sjem Tov legt het volgende uit: we kunnen de mensen wat betreft hun geloof in Hasjem in...
Esther en Mordechai verborgen in de Tora
16 February 2013
Over een week zal Poeriem 'in alle hevigheid' losgebreken. Oorverdovend lawaai zal in alle sjoels wereldwijd klinken wanneer tijdens het lezen van Megillat-Esther de naam 'Haman' wordt genoemd en  vele handjes zullen  na het lezen van Megillat-Esther naar de heerlijke...
Weet wat te antwoorden aan onze belagers
16 February 2013
De Italiaanse verklaarder Sforno (1475-1550) legt uit, dat wij het Misjkan hebben gekregen na de zonde van het gouden kalf. De bouw van de Tabernakel was nodig om aan te tonen dat de zonde van het gouden kalf vergeven was. Het was een antwoord aan de spotters die meenden dat G’d het...
Hoort Goalenoe Hasjem Tsewakot Sjemo Kedosj Jisrael in de Nederlandse Siddoer?
07 June 2012
Sinaj Tekst: Goalenoe Hasjeem Tsewakot Sjemo Kedosj Jisraeel ( Jesaja 47: 4 ). Betekenis: Onze Verlosser, G’d van de Heerscharen is Zijn Naam, de Heilige van Israel. Plaats in de Siddoer: Direct voor de laatste beracha Baroech…Ga’al Jisrael voor de Sjemonee Esree...
Waarom wordt er bij G'd altijd naar een Hij verwijzen, terwijl G'd geen geslacht heeft?
15 January 2012
G’d is zowel geen man of vrouw. Het woord “Hij” in de Hebreeuwse Bijbel kan ook vertaalt worden met het woord “het”. Als je naar een elektronische winkel gaat om bijvoorbeeld een adapter te kopen dan zal de verkoper vragen als je een mannetje en vrouwtje aan...
De lange, kronkelige weg van Israël
27 July 2011
Mosje schrijft op gebod van Hasjem, hun uittochten stap voor stap op [ Bamidbar/Num. 33:2 ] Deze Sidra begint met een lijst van 42 plaatsen waar de Israëlieten tijdens hun veertig jaar zwerven in de woestijn gelegerd waren. 40 verzen leggen niet meer dan de namen en plaatsen vast waar...
Geheimen
06 October 2009
Wat is een geheim? "Geheim" (volgens van Dale): 1 iets dat geheim is, dat verborgen gehouden wordt of moet blijven 2 mysterie Geheimen heeft iedereen. Men zegt wanneer je een geheim door vertelt, dan is dat geen geheim meer is. Zo denk ik ook dat G'd ook geheimen voor ons heeft . Ontelbare....
Waarom Joden de Naam van G'd niet voluit schrijven
05 May 2009
Over het uitschrijven We gebruiken niet G-ds volledige naam uit respect voor Zijn heiligheid. In onze traditie is een naam namelijk niet zomaar iets. Een naam zegt iets over de natuur, essentie en de karakter van de persoon. Daarom schrijven wij over  het algemeen G-ds naam niet al...
De Namen van G-d en de naam Israel
10 October 2006
De twee meest voorkomende namen van G-d in de Tora zijn E-LO-H-IEMen A-DO-NOI (uit respect voor G ds heilige namen worden deze twee in het algemeen als Elokiem en Hasjem uitgesproken wanneer men ze niet in het gebed of tijdens het lezen van Tora uitspreekt). Elokiem wordt gewoonlijk beschouwd als...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.