21 Sjewat 5782 | 23 januari 2022
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Times: 'harde bewijzen dat Syrie scuds levert aan Hezbolla'
Publicatiedatum: zaterdag 29 mei 2010 Auteur: De Redactie | 1.258 keer gelezen
Libanon en Chizballah, De Libanonoorlogen, Syrië, Raketaanvallen, VN resolutie »

Wapendepot van Chizballah

The Times of London heeft harde bewijzen dat Syrie Hizbolla bewapent met scuds, schreef deze krant vrijdag. De Times heeft ook satellietbeelden waaruit dit zou blijken. De foto hierboven (klik hem voor een vergroting) toont een basis bij Adra, ten noordoosten van Damascus, waar Hezbollaleden hun eigen wooneenheden hebben, een wapenopslag met scuds en M-600 raketten, en een vloot vrachtwagens die gebruikt zouden worden om wapens naar Libanon te vervoeren. De Times waarschuwt voor een dreigende Israelische aanval op de Hezbollaraketten. Maar de VS, die net als de EU de banden met Syrie wil aanhalen, onderneemt tot nu toe geen enkele actie. Hopelijk komt er nu tenminste een onderzoek, en liefst een beetje snel want op een 3e Libanonoorlog zit niemand te wachten.

Syrische leveranties van Scud-raketten aan Hezbollah schenden VN-resoluties 1559 en 1701, waarschuwde Obama op 25 mei de Libanese premier Saad Hariri. Deze resoluties (1701 beëindigde de 2e Libanonoorlog) verbieden de aanwezigheid op Libanees grondgebied van wapens 'die niet onder controle staan van de staat' - lees: onder controle staan van Hezbolla. Maar verder is er niets veranderd aan de Amerikaanse toenadering tot Syrië.
Ook minister Verhagen zei diezelfde dag in antwoord op Kamervragen dat berichten dat Syrië Hezbolla bewapent "niet objectief verifieerbaar" waren. Verhagen:"Vast staat wel dat levering van dergelijke wapens een grove schending zou inhouden van verplichtingen voortvloeiende uit de VN Veiligheidsraadresoluties 1559 en 1701, die beide oproepen tot ontwapening van milities in Libanon. Een dergelijke schending zal in voorkomend geval ongetwijfeld onderwerp van bespreking worden in de VN-veiligheidsraad en zal alsdan naar onze mening leiden tot het nemen van passende maatregelen."

En over eventuele gevolgen voor het, nog door Syrië te ratificeren, associatie-accoord met de EU:

"Ik merk op dat deze berichten vooralsnog niet hebben geleid tot een herziening van het toenaderingsbeleid van de VS jegens Syrië. Mijn Amerikaanse ambtgenote Hillary Clinton heeft tijdens de NAVO-top in Estland nog eens uitdrukkelijk aangegeven het vaste voornemen te hebben om op korte termijn een Amerikaanse ambassadeur in Damascus te plaatsen. Als blijkt dat deze berichten op waarheid berusten, verdient deze schending van VNVR-resoluties ook in EU-kader aan de orde te worden gesteld en welke gevolgen daaraan moeten worden verbonden in de EU-relatie met Syrië. Ik wil daar niet op vooruitlopen."Zo te zien zou het Obama en de EU heel slecht uitkomen als de bewijzen van de Times onweerlegbaar blijken. De Syrische president Assad had eerder in de VS gezegd dat 'we geen tijd moeten verspillen door te praten over aantallen en type raketten. De kwestie van Hezbolla's wapenarsenaal kan worden opgelost door vrede'. Hezbolla-aanvoerder Nasrallah schept regelmatig op dat hij heel Israel zou kunnen raken, maar laat zich niet uit over zijn wapenarsenaal, dat wordt geschat op 40duizend raketten.
Toen Hariri op het matje werd geroepen door Obama 'beloofde hij actie te ondernemen als de bewijzen onweerlegbaar zijn', bericht de Libanese Daily Star.
Een zegsman van the Times zei dat Hezbolla vrij beschikt over de scuds en M-600 raketten en waarschuwde voor een dreigende Israelische aanval op de wapenopslagplaatsen. Het bericht in de Times zou minstens tot een gedegen onderzoek moeten leiden, en snel. Maar dat lijkt er niet in te zitten nu Obama zo vastbesloten is de relaties met Syrië aan te halen.

Misschien moeten Obama en de EU deze oude video van de Nasrallah-song nog eens bekijken en zich afvragen of Israel gaat zitten wachten tot die scuds worden gebruikt? Snelle actie graag, als gezegd wij hebben geen zin in een 3e Libanonoorlog waar ook Syrië en wie weet wie nog bij worden betrokken.
Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.