16 Tisjri 5782 | 22 september 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Doden bij overname 'Gazavloot'
Publicatiedatum: maandag 31 mei 2010 Auteur: De Redactie en Brabosh | 1.447 keer gelezen
Terrorisme, IDF, Flotilla, Internationaal Recht, Turkije, Hulpgoederen en financiĆ«le steun, Conferentie van San Remo »

"de eerste mariniers hadden slechts paintball guns"

Bij een aanval op 6 schepen met pro-Palestijnse actievoerders zijn tenminste 10 doden en tientallen gewonden gevallen. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet duidelijk; volgens de Turkse zender NTV zouden er tussen de 10 en 15 doden zijn.
Ook de precieze toedracht van het incident is onzeker. Volgens de IDF vielen activisten de soldaten aan terwijl zij uit helicopters werden neergelaten en werden zij beschoten. 4 soldaten werden gewond, van wie 1 ernstig. Een van hen werd in de buik gestoken, een ander zou zijn beschoten.

De marine enterde de schepen vroeg in de morgen, toen zij waarschuwingen om van koers te veranderen bleven negeren. Israel wilde de schepen onderscheppen en omleiden naar Ashdod, vanwaar de activisten naar huis gestuurd zouden worden en de lading, na controle, naar Gaza. Dat de activisten aanstuurden op een confrontatie was vanaf het begin duidelijk, maar de marine had voor de actie verklaard ingehouden te zullen optreden en niet in te gaan op provocaties. De mariniers hadden instructie alleen te schieten bij levensbedreigende situaties. CIDI betreurt dat er toch doden zijn gevallen.

Het ging om Turkse schepen. De Turkse regering ging na de aanval in crisisberaad en ontbood de Israelische ambassadeur om uitleg te geven. Israel beschouwde de actie als een provocatie, maar het geweld bij de overname kwam volkomen onverwacht.   De 6 schepen met 700 pro-Palestijnse activisten en 10.000 ton hulpgoederen vertrokken zondag met bestemming Gaza. Israel had verschillende malen aangeboden de lading over land naar Gaza te vervoeren, maar de activisten weigerden. De activisten, die naar eigen zeggen vastbesloten waren een confrontatie aan te gaan en door te varen naar Gaza, veranderden in eerste instantie van koers na een eerste waarschuwing zondagavond. Zij kondigden aan hun reis vanmorgen bij daglicht voort te zetten. Volgens de eerste berichten werden vroeg in de morgen per helicopter mariniers aan boord gezet van alle zes de schepen. De verdere toedracht is nog onduidelijk.  

Achtergrond
De vloot bestond oorspronkelijk uit 8 schepen; slechts 3 daarvan vervoerden goederen, de overige 5 waren bestemd voor 800 passagiers. Zes van de acht schepen vertrokken zondag, later dan gepland door technische problemen en doordat Cyprus hen verbood vandaar uit te varen. Zij gebruikten een haven in het door Turkije bestuurde deel van het eiland. Ruim 300 van de passagiers en ook de schepen zouden Turks zijn. Naast Palestijnse vlaggen voerden zij die van Algerije, Turkije, Zweden en Ierland, die hebben bijgedragen aan de actie. Volgens het Palestijns persbureau Ma'an wilden de actievoerders ballonnen oplaten met daaraan foto's van dode kinderen, omgekomen bij de Gaza-actie van vorig jaar.   Israel stelde dat het voornaamste doel van de vloot provocatie was, en het zwartmaken van Israel. De actievoerders wekten de indruk dat Gaza hermetisch is afgesloten van hulpgoederen, hoewel Israel wekelijks 15.000 ton goederen toelaat. Bouwmaterialen werden lange tijd categorisch geweerd. Volgens Israel kunnen ze worden gebruikt voor de bouw van tunnels en bunkers, maar hierdoor stagneert wel de wederopbouw na operatie Cast Lead. Sinds kort worden zij in beperkte mate doorgelaten, mits bestemd voor specifieke opbouwprojecten.   De aanvoer van goederen gebeurt over land in vrachtwagens. Maar de actievoerders weigerden deze weg te volgen en wilden allemaal mee om de goederen persoonlijk te overhandigen en "de blokkade te breken". Ook hebben zij geweigerd een pakje mee te nemen voor de ontvoerde Israelische soldaat Gilad Shalit, die deze zondag 1435 dagen gevangen wordt gehouden door Hamas en bij wie zelfs geen vertegenwoordigers van het Rode Kruis worden toegelaten. De vader van Gilad had aangeboden te bemiddelen bij de regering als zij een pakje bij hem wilden bezorgen.  

Ashdod
Israel had in de haven van Ashdod tenten met airconditioning opgeslagen, waar de actievoerders medische hulp zouden krijgen en voor de keus worden gesteld: vrijwillig retour naar huis of arrestatie. De lading zou worden gecontroleerd op zwart geld en wapens. Zaken als cement, die gebruikt kunnen worden voor de bouw van bunkers en tunnels, zouden alleen worden doorgelaten als ze gekoppeld zijn aan een specifiek project. De overige goederen worden naar Gaza doorgestuurd.   De hele actie had vreedzaam kunnen verlopen, maar de actievoerders kozen voor een confrontatie en zondag werd de sfeer steeds grimmiger. Israel zette grote schepen in en veel troepen: "De ervaring leert dat daardoor minder geweld nodig zal zijn om de missie uit te voeren", zei een woordvoerder van de marine zondag. "Wij realiseren ons dat de actievoerders zulllen trachten ons zwart te maken. Wij zullen ingehouden te werk gaan en niet op provocaties ingaan; wij zullen niet meer doen dan nodig is om de missie uit te voeren, maar ook niet minder."

Beelden
Er waren een groot aantal journalisten aan boord van de zes schepen. Vanaf een ervan zond Al Jazeera live beelden uit, onder meer van een man die zei dat hij ofwel naar Gaza zou gaan, of als martelaar naar de hemel. Een Amerikaanse moslima deed een beroep op Iran "om ons zoals altijd te steunen". De uitzending werd tijdens de aanval korte tijd onderbroken; na afloop zond Al Jazeera beelden van gewonden uit.  Ook Israel had aangekondigd buitenlandse journalisten toe te laten aan boord van haar schepen, maar daarvan zijn nog geen beelden gekomen.

Activisten zingen ‘slacht al de Joden’ op vloot Free Gaza

Getuigen rapporteerden zondagochtend dat ze aan boord van het flottielje bootjes dat onderweg was naar Gaza, bemanning en passagiers haatliederen jegens de Joden hadden horen zingen. Zowat 600 activisten zijn aan boord van 5 à 6 bootjes, waarvan 3 vrachtschepen en 3 passagiersbootjes. Onder de liederen die werden gehoord was ondermeer het “Khaybar Khaybar ya yahud, jaish Mohammed saya’ud.” Die kreet betekent “Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed is weer daar”. Die song refereert naar een veldslag in de 7de eeuw toen Mohammed, waarnaar door moslims wordt verwezen als een profeet, aan het hoofd van een leger de Joden afslachtte in de stad Khaybar die tegenwoordig in Saoedi-Arabië ligt.

Vice-minister voor BZ Danny Ayalon veroordeeld de haatliederen waarmee de activisten zich opzwepen om zich klaar te maken om de confrontatie met het IDF aan te gaan. “Het feit dat de deelnemers aan het flottielje dergelijke liederen zingen, toont de ware aard van een aantal van de activisten en hun werkelijke motivatie,” zei de minister. “Dit toont aan dat velen onder hen niet zozeer gekant zijn tegen bepaalde facetten van de Israëlische politiek, maar reële en gevaarlijke haat koesteren jegens de Joden en de Joodse staat,” voegde de minister er nog aan toe. Hij merkte verder op dat “de belangrijkste organisator van het flottielje een extremistische islamitische organisatie is die banden heeft met Hamas en Global Jihad en dat ongelukkiglijk diegenen die hier voor de gek worden gehouden verkeerdelijk menen dat het hier om een oefening gaat in humanitaire zaken of mensenrechten. Verre van dat.” 

Vloot Onnozelaars reeds overmeesterd door het IDF?
Intussen zou volgens een BBC-bericht van heden maandagochtend, de vloot met haar 600-koppige bemanning reeds zijn tegengehouden door de Israëlische marine. De BBC baseert zich op berichtgeving van Hamas ‘voor wat dat waard is’. Het flottielje was – na veel technische defecten – gisteren zondag afgereisd vanuit Cyprus. Van de acht aangekondigde scheepjes die de overtocht zouden maken en normaal reeds afgelopen zaterdag moesten aanleggen in Gaza, zouden er in feite vijf de facto onderweg zijn geweest. De rest ligt ‘en panne’ in de haven van Cyprus te wachten op herstelling.

Volgens de BBC werd het flottielje onderschept door het IDF op ongeveer 150 kilometer voor de kust van Gaza. De organisatoren van ‘Free Gaza’ beweren dat ze door de soldaten hardhandig werden aangepakt en er zouden 30 activisten gewond zijn die zich verzetten tegen hun arrestatie. De Turkse media zeggen dat twee activisten zouden gedood zijn en enkele dozijnen andere gewond. Volgens de radio van het leger zou het aantal doden nog kunnen oplopen tot 4 à 12 doden

Joods Actueel bericht hier heden dit over: “Bij het enteren van de schepen liep het mis. De activisten waren niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven en begonnen een gevecht met de troepen. Tenminste één soldaat werd in de maag getroffen met een groot mes terwijl anderen trachtten de manschappen hun wapens afhandig te maken. Volgens het leger zouden de activisten zelf ook wapens hebben gebruikt zoals messen, stroomstootrevolvers en dergelijke. In het tumult zouden ook doden zijn gevallen, aldus de Turkse televisie, die mee aan boord was. Ha’aretz spreekt van ‘minstens 10′ doden, de Jerusalem Post houdt het voorlopig op ‘mogelijk 2′. In elk geval staan Israëlische troepen onder strikte orders om het vuur niet te openen enkel in geval van gevaar voor eigen leven.” 

De scheepjes zouden naar de haven van Ashdod worden afgeleid waar tenten werden opgesteld om de activisten onder te brengen in afwachting van hun uitzetting uit het land. Indien ze niet vrijwillig meewerken aan hun terugreis zouden ze worden opgesloten. De goederen worden aangeslagen door het IDF, in vrachtwagens geladen en allemaal naar de Gazastrook vervoerd, zoals dat normaal altijd gebeurt. Israël maakt elke week van het jaar de invoer van ongeveer 15.000 ton hulpgoederen voor Gaza mogelijk. Meer nieuws over volgt later.

Israël tuint met open ogen in pro-Palestijnse val
Het moest bijna wel mis gaan met het hulpkonvooi van de Free Gaza Movement, dat vanuit Turks-Cyprus naar de Palestijnse Gazastrook vertrok om daar hulpgoederen af te leveren. Aan boord van de zes schepen waren zo'n zevenhonderd pro-Palestijnse activisten vanuit de hele wereld.

Een van de organisatoren, Huwaida Arraf, kondigde vooraf aan dat de schepen zich alleen met geweld zouden laten tegenhouden. Het Israëlische leger liet weten dat het de schepen niet zou doorlaten. In het uiterste geval, waarschuwde Israël, worden de opvarenden opgepakt en teruggestuurd naar hun eigen land, en worden de hulpgoederen doorgestuurd naar Gaza.

Messen
Maar met de steun van internationale media in de rug besloten de vloot gisteren toch uit te varen. Israëlische commando's enterden zoals aangekondigd de zes schepen. Het Israëlische leger zegt dat de soldaten met messen en ijzeren staven door de activisten werden aangevallen. Bij gevechten zouden tien activisten zijn gedood, en twee Israëliërs verwond.

Het pro-Palestijnse hulpkonvooi is een slim opgezette val voor het Israëlische leger, dat er met open ogen intuint. Steeds handiger weten de activisten de internationale opinie te bespelen. Het beeld dat ze nu oproepen: schepen met onschuldige hulpgoederen - geen wapens - mogen niet naar Gaza. Wat voor zin heeft de Israëlische blokkade eigenlijk?

Arabische broeders
Voor het gemak wordt dan vergeten dat Israël dagelijks voedsel, medicijnen en patiënten de grens met Gaza laat passeren. Bovendien hebben de Palestijnen volop mogelijkheden om via de zuidelijke grens met Egypte - hun Arabische broeders - goederen in te voeren. Ook wapens voor Hamas worden immers zo de Gazastrook binnengesmokkeld.

De activisten roepen met hun aangevallen flottielje bovendien herinneringen op aan de Exodus, het schip dat in 1947 bijna vijfduizend joden van Europa naar het nog op te richten Israël moest brengen. Maar de Britten hielden de Exodus met geweld tegen op de stranden van Palestina, en stuurden de joden, onder wie vele Holocaust-overlevenden, via Frankrijk terug naar Duitsland.

Imago
Nu spelen de pro-Palestijnse activisten de rol van de vluchtelingen, en drukken ze Israëlische soldaten in de rol van de harteloze en oppermachtige Britten. Met het terechte, maar uitgelokte optreden bevestigt Israël zo zelf zijn imago dat juist de activisten graag verspreiden: van een land dat ‘buitenproportioneel' geweld gebruikt tegen ‘onschuldige mensenrechtenactivisten'.

Door alle internationale aandacht komt het Israëlische leger weer meer onder vuur te liggen. Toekomstig militair optreden tegen de Palestijnse Hamas zal daardoor steeds moeilijker worden. Elke militaire reactie op agressie vanuit de Gazastrook zal nu een nog sterkere internationale roep om terughoudendheid van Israëlische zijde tot gevolg hebben.

Een IDF soldaat wordt gewond afgevoerd

"vredes actievisten" op Mavi Marmara valt IDF aan met matalen staven.

Israel zegt het waren de soldaten die werden beschoten en aangevallen met wapens.

IDF bewijs dat activisten werden gewaarschuwd [video]
Op deze videobeelden kan je horen en zien hoe een hoge marineofficier het flottielje vraagt om niet door te varen naar Gaza maar aan te leggen in de haven van Ashdod. De officier stelt voor om de toegezegde hulpgoederen over land en onder supervisie van de activisten naar Gaza te voeren. Het antwoord was duidelijk: "Negative, negative. Our destination is Gaza," werd geantwoord van op de M/S Mavi Marmara. Het doel van de activisten was nogal duidelijk: de blokkade doorbreken en de invoer van wapens naar Gaza over zee weer mogelijk te maken. Overigens wordt Gaza al 60 jaar bevoorraad door de UNRWA, wel basisproducten en niets dat kan dienen om wapens van te maken. Er is dan ook nooit iemand gestorven van de honger, daar zorgt - èn betaalt - Europa voor. Israël laat elke week ruim 15.000 ton goederen in Gaza toe over land. Nooit over zee en ook niet door de VN. Alles gaat over land.

Deze actie was zuivere provocatie. Israël blokkeert de Gaza aan drie zijden. De 4de zijde wordt geblokkeerd door Egypte. Waarom daar niet geprotesteerd? Egypte mag Gaza hebben maar wil het niet hebben. Egypte heeft de Gaza al 19 jaar gehad. Van 1948 tot 1967 werd het bezet door Egypte en als uitvalsbasis gebruikt om terreuraanslagen in Israël te plegen. Nu bedankt het voor Gaza, omdat Gaza in handen is van de terreurgroep Hamas.

Overigens is het embargo van Gaza terecht en de actie van het IDF in internationale wateren compleet legaal. Dr. Robbie Sabel van de Hebreeuwse Universiteit legt uit hoe een staat in een tijd van conflict een embargo kan opleggen en dat terwijl het geen embargo activiteiten kan opleggen in territoriale wateren van een 3de partij, destaat wel embargo activiteiten mag ontplooien in internationale wateren. Binnen dit kader is het compleet legaal dat een burgerlijk schip dat probeert het embargo te doorbreken en tijdens het opleiden van dat schip het geweld dat daarbij wordt gebruikt om het schip en bemanning te stoppen, valt onder het recht op zelfverdediging. Dr. Sabel merkt op dat hieraan een lange geschiedenis vooraf gaat aan embargoactiviteiten in internationale wateren.

Zie ook:
HIER (derde filmpje) kunnen we zien dat IDF een waarschuwing VOORAF hebben gegeven!
HIEReinde artikel een eerdere melding over deze 'hulp'vloten

'vredelievende activisten'

Ooggetuige: "de eerste mariniers hadden slechts paintball guns" [zie  afbeelding bovenaan dit artikel]
Regeringswoordvoerders uit de hele wereld reageren geschokt op de Israelische aanval op 'Gazaschepen' vanmorgen, waarbij 7 soldaten gewond geraakt waarvan er twee ersnstig. Onder de geweldagige activisten zijn 9 doden gevallen , omdat de soldaten zichzelf moesten verdedigen.  Zij eisen onderzoek naar de precieze toedracht van de tragedie. Die is nog onbekend. De eerste mariniers die aan boord gingen waren slecht bewapend en hadden instructies vooral niet te schieten.

Uit een ooggetuigeverslag van een Israelische journalist blijkt dat de eerste mariniers die aan boord gingen slechts waren uitgerust met paintball-geweren en handwapens, die zij echter niet mochten gebruiken. "Niet schieten, niet schieten", riepen zij tegen elkaar, terwijl ze werden aangevallen met ijzeren staven en scherpe voorwerpen. (Zie de beelden hieronder) De actievoerders boden veel meer tegenstand dan verwacht. Hij citeert teruggekeerde mariniers die zeggen dat zij werden beschoten.

Internationale wateren
De Israëlische beslissing om deze actie in internationale wateren uit te voeren was legaal volgens het internationale recht. Volgens de San Remo Manual voor het Internationale Recht voor conflict op zee is het toegestaan om "neutrale schepen op open zee aan te vallen wanneer er reden is om aan te nemen dat zij smokkelwaar vervoeren of van plan zijn een blokkade te breken. Echter niet nadat men waarschuwing had ontvangen, opzettelijk weigerde te stoppen of opzettelijk zich verzette tegen onderzoek, entering of overname van het schip. 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/7694fe2016f347e1c125641f002d49ce

Zoals hierboven al werd aangegeven en aangetoond met video beelden voldeed de Israëlische marine aan deze voorwaarden. De organisatoren van de Free Gaza vloot maakten eerder bekend dat zij van plan waren door de Israëlische zee blokkade van Gaza te breken (Greta Berlin AFP 27 mei 2010).

De leider van de IHH, Bulent Yildirim, gaf een aantal interviews waarin hij aankondigde om "verzet" te plegen tegen iedere Israëlische poging om de schepen te doorzoeken.

De IHH verzekerde zich van de aanwezigheid van enige EU parlementsleden aan boord van de Mavi Marmara, hetgeen men zag als een verzekeringspolis in geval van ingrijpen door de Israëlische marine. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3896090,00.html

Turkse hulporganisatie
De Turkse hulporganisatie IHH is een radicale islamitische organisatie die is opgericht in 1992 en in 1995 geregistreerd door de lid van de Turkish Refah Partij. In 1996 naar aanleiding van een rapport,  stelde de CIA al vast dat deze organisatie banden heeft met extremistische groepen in Iran en Algerije.

Het rapport van januari 1996 gaat over  liefdadigheidsinstellingen tijdens de oorlog in Bosnie. Deze liefdadigheidsinstellingen hielpen moslims met het verdedigen van moslimgemeenschappen. Waar moslims aan het vechten waren, boden sommige van deze liefdadigheidsinstellingen militaire hulp verpakt als "humanitaire" pakjes. Zowel de grote als de kleine liefdadigheidsinstellingen speelde een grote rol tijdens in voormalig Joegoslavië die hulp gaven aan Bosnische moslims. De CIA indentifieerde IHH als deel van 15 organisaties die hulp gaven aan terroristische groeperingen die in Bosnië. IHH werd door Israel in 2008 aangewezen als terroristische organisatie omdat het bannen heeft met Hamas, maar niet door Amerika. Wel wees Amerika andere Turkse hulporganisaties aan als terroristische organisatie. 

Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.