16 Tisjri 5782 | 22 september 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Volgens de Beginselen van Helsinki staat Israel in haar recht
Publicatiedatum: donderdag 03 juni 2010 Auteur: Redactie | 1.584 keer gelezen
Chamas, Flotilla, Redactie, Internationaal Recht, Turkije, Binyamin Netanyahu, Hulpgoederen en financiĆ«le steun »
Gisteren heeft de Premier van Israel, Benjamin Netanyahu, vanuit zijn kantoor een persconferentie gehouden waarin hij de Israelische standpunt over de Gaza-flotilla heeft verdedigd. Dit meldden diverse mediasites en dagbladen. Premier Netanyahu heeft te kennen gegeven achter de zeeblokkade van de Gazastrook te staan, omdat Chamas via de Middellandse Zee wapens willen smokkelen. "Het doel is om de blokkades, die wapensmokkel probeert tegen te gaan, te verhinderen. De Premier van Israel prees daarom deze actie en zei duidelijk dat de Gaza-flotilla geen ‘love-boat' is die enkel en alleen hulpgoederen aan de armsten van Gazawilden brengen.

"Dit was geen Love Boat. Dit was een boot van de haat. Het was een terreur-supporting flottielje. Chamas is en blijft arm en Iran blijft via de Gazastrook wapens smokkelen. De vorige Israëlische regering heeft een militaire blokkade bij Gaza aangelegd om de smokkel van Chamas te voorkomen. Het doel van de flottielje was deze zeeblokkade te doorbreken. Als deze blokkade inderdaad doorbroken zou zijn, zou deze vloot door honderden andere boten gevolgd worden. Hierdoor zouden eindeloze hoeveelheid wapens het land bereiken. Het is onze recht en onze plicht ieder schip dat Gaza als bestemming heeft te inspecteren en de wapens in beslag te nemen. De rest van de lading wordt toegestaan om ingevoerd te worden. Als wij dat niet doen, zal een Iranese haven in Gaza het resultaat zijn. Een dergelijk haven is bedreigend voor Europa en andere landen".

De Premier gaat verder met:

"Onze militaire commando's werden met messen en knuppels aangevallen en van het dek gegooid. Het was een poging om IDF-militairen te lynchen. Dit zijn dus geen vredesactivisten, maar gewelddadige terroristen". Intussen is bekend dat op het door Israël aangevallen 'vredeskonvooi' een aantal antisemitische Turken zaten die als martelaar wilden sterven. "De Staat Israel staat voor een internationale hypocriete campagne en dit is niet de eerste keer. Twee jaar geleden hadden wij een operatie tegen de raketten die Chamas op Israel afvuurde. Chamas gebruikte menselijke schilden en verborgen zich achter deze mensen. Het IDF heeft haar operatie tegen Chamas zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd om burgerlijke slachtoffers zoveel mogelijk te vermijden. Ik moet concluderen dat wij nu in de dezelfde situatie verkeren".

Hij legde verder uit dat Israël geen andere keuze had dan de manier waarop zij heeft gehandeld. "Ik betreur de levens die deze operatie heeft gekost, maar ik ga geen excuses aanbieden dat wij ons hebben verdedigd. Ik vraag de internationale gemeenschap wat zij als democratische staten in een vergelijkbare situatie gedaan zouden hebben. Wij weten allemaal de waarheid. Ze zouden op dezelfde manier hebben gehandeld.  Daarom zal ik onze troepen tegen de kritiek blijven verdedigen, want zij mogen zichzelf en de Staat Israel verdedigen."

Hij legde verder uit dat Israël geen andere keuze had dan de manier waarop zij heeft gehandeld. "Ik betreur de levens die deze operatie heeft gekost, maar ik ben trots op de militairen. Ik vraag de internationale gemeenschap wat zij als democratische staten in een vergelijkbare situatie gedaan zouden hebben. Wij weten allemaal de waarheid. Ze zouden op dezelfde manier hebben gehandeld.  Daarom zal ik onze troepen tegen de kritiek blijven verdedigen, want zij mogen zichzelf en de Staat Israel verdedigen."

Eerder op deze woensdag had UNHR (United Nations Human Rights Counsil) een verzoek neergelegd de operatie onafhankelijk te onderzoeken. Zowel de VS als Nederland hebben dit verzoek - met (voor ons onbekende) land als enige landen geweigerd. Dit tegen 32 landen die ervoor zijn en 8 onthoudingen. Ondertussen is de Turkse overheid maar wat druk in de weer om hun betrekkingen met Israel op politiek, economisch als op militaire basis nader te bekijken.

Verder heeft een studie van de Beginselen van Helsinki uitgewezen dat Israel vanaf het begin in haar recht heeft gestaan. De Beginselen van Helsinki vormen namelijk een basis op gebied van het internationaal recht van maritieme neutraliteit. Deze toont aan dat Israel er alles aan gedaan heeft het geweld op de flottielje te voorkomen.

5.1.1 Neutrale schepen in de oorlogvoerende havens

Een neutraal schip in een oorlogvoerende haven geniet dezelfde bescherming tegen aanvallen als civiele objecten in oorlog aan land... Neutrale oorlogsschepen in de oorlogvoerende havens behouden hun recht op zelfverdediging.

5.1.2 Bescherming tegen aanslagen

(3) Merchante schepen die een vlag van een neutrale staat dragen, kunnen worden aangevallen als zij op redelijke gronden verdacht zijn van smokkel of het verbreken van een blokkade, en na voorafgaande waarschuwing duidelijk weigeren om te stoppen, of opzettelijk en zich duidelijk verzetten op bezoek, inrekening of misbruik.

(4) Merchante schepen die de vlag van een neutrale staat dragen kunnen worden aangevallen als zij:

(A) als zij namens de vijand oorlogvoerend handelt;

(B) als zij de gewapende troepen van de vijand ondersteunen;

(C) als zij tot de vijand zijn opgenomen of de intelligence systeem van de vijand assisteert;

(D) zeilen onder konvooi van vijandelijke oorlogsschepen of militaire luchtvaartuigen, of

(E) anderszins een effectieve bijdrage leveren aan de militaire actie van de vijand, bijvoorbeeld door het uitvoeren militair materieel etc., en wanneer het is niet haalbaar voor de aanvallende krachten is om op de eerste plaats passagiers en bemanning in een plaats van veiligheid stellen. Tenzij de omstandigheden niet mogelijk is, moeten zij worden voorzien van een waarschuwing, zodat ze een andere route, off-load, of andere voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.

5.2.1 bezoeken en doorzoeken

Surveillerende schepen hebben het recht neutrale commerciële schepen te bezoeken en te onderzoeken met het oog om het karakter en de bestemming van hun lading vast te stellen. Als een schip probeert te ontsnappen of weerstand biedt, is een dwingende maatregel onder dwang toegestaan. Dit omvat het recht om een schip de bezoeken en doorzoeken op de plaats waar het schip wordt aangetroffen.

5.2.10 Blokkade

Blokkade, dat wil zeggen het verbod van alle of bepaalde maritieme verkeer komende van of gaande naar een haven of kust van een oorlogvoerende, is een legitieme manier van oorlogsvoering op zee. Om deze geldig te verklaren, moet de blokkade worden medegedeeld aan oorlogvoerende en neutrale staten, het moet doeltreffend en onpartijdig op schepen van alle staten toegepast worden. Een blokkade kan niet als versperrende toegang tot de neutrale havens of kusten dienen. Neutrale schepen die op redelijke gronden verdacht worden een blokkade niet na te leven, kan worden gestopt en gevangen genomen. Als ze, na voorafgaande waarschuwing, duidelijk verzetten, mogen zij worden aangevallen.

Elsevier wist verder te melden dat Israel vandaag begonnen is met het uitzetten van honderden aangehouden opvarenden. Ook de twee aangehouden Nederlanders inmiddels uit Israël gezet. Dit echtpaar, zo meldden andere mediabronnen weer, is dubieus omdat de man ‘de Nederlandse baas' van Chamas is. Daarnaast wilden minstens drie Turkse mannen die meevoeren op het konvooi dat de confrontatie zocht met het Israëlische leger, sterven als martelaar. Ook andere opvarenden wilden liever dood dan Gaza bereiken.

Chamas blijft weigeren
Tot slot bevestigd Elsevier onze berichtgeving dat Chamas de Israelische vrachtwagens met hulpgoederen van de Gaza-flotilla weigert Gaza binnen te laten rijden. Twintig vrachtwagens zijn gevuld met vracht van de in beslag genomen schepen, die echter de toegang tot de door Chamas bestuurde Gazastrook wordt ontzegd. De vracht bestaat vooral uit medicijnen, kleding, dekens en speelgoed. Chamas zou zoals vaker geen humanitaire hulp meer binnenlaten, maar Israel krijgt de schuld dat zij de grenzen voor hulpgoederen zouden sluiten. Een Chamas-woordvoerder weigerde uiteraard commentaar op de beschulding te geven, maar bevestigde dat de Palestijnse autoriteiten in Gaza geen hulpgoederen hebben ontvangen.

Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.