12 Chesjwan 5782 | 18 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Land in Israel mag noch aan Arabieren verkocht worden noch dat Jeruzalem opgesplitst moet worden
Publicatiedatum: zaterdag 06 november 2010 Auteur: Redactie | 1.215 keer gelezen
Halacha, Jeruzalem [Al-Quds], Redactie, Maatschappij, Peilingen en Statistieken, ontheiliging van Joodse heilige plaatsen »

Omgeving Tsfat  ©Devorah

Rabbijnen van de organisatie "Our Land of Israel" hebben hun steun geuit voor de 18 rabbijnen uit Noord Israel die Joden hebben opgeroepen geen land aan Arabieren te verkopen. Our Land of Israel heeft tevens het Raad van de Opperabbinaat bijeengeroepen om het probleem van de 'sluipende verovering' door Arabieren in gemengde steden - voorheen Joodse wijken - te bespreken. Deze 'sluipende verovering' is een gevaar voor veiligheid en assimilatie. Joden die dit wel doen, maken zich volgens de rabbijnen schuldig aan Chilloel Hasjem, het onteren van de Naam van Kadosj Baroech Hoe. Dit meldde Arutz7.

Medio oktober schreven de 18 toonaangevende rabbijnen uit Noord Israel dat de Tora het verkopen of het verhuren van land in Israel aan een niet-Jood strikt verboden is.

Er is nog een reden voor dit oproep, afgezien het verkoop aan niet-Joden. Een niet-Joodse buurman kan in sommige gevallen de omgeving van de Joodse gemeenschap verpesten. Denk bijvoorbeeld aan het eroev-probleem in Abu Tur. De niet-Joodse koper stoort hiermee zijn Joodse buren en volgens de Sjoelchan Aroech, waarin de Joodse Wet beschreven staat, moet de verkoper er alles aan doen om dit probleem uit de weg te gaan en zelfs als dit een hoge prijs zal zijn.

De brief is ondertekend door de rabbijn van Tsfat - Rabbi Shmuel Eliyahu - en andere rabbijnen uit het noordelijk deel van Israel. Chabad.info kon melde dat ook Rabbi Yosef Yitzchak Wilshansky - Rosj-jesjive [Hoofd] van de Chabad-jesjive in Tsfat - en Rabbi Mordechai Bistritzky, de rabbijn van Tsfat de Chabad-gemeenschap.

De Arabische MK (Member of Knessed) Hana Sweid heeft aangegeven dat zij een heropening van het onderzoek tegen Rabbi Eliyahu eist, waarin hij van racisme werd beschuldigd. Begin van de jaren 2000 werd hij onderzocht om het feit dat hij niet wilde dat Arabische studenten op de campus van de Tsfat-college wilde hebben. Hij was hier van mening naar aanleiding van een afschuwelijke zelfmoordaanslag op een bus waar een student van dat college medeplichtig was. De aanklachten tegen hem werden vernietigd nadat hij in 2006 met een verduidelijking voor zijn verklaring naar buiten trad.

Burgemeester van Jeruzalem Nir Barkat blijft zich verzetten tegen de eis van de Palestijnen om Jeruzalem op te splitsen. Hiermee wordt duidelijk dat de burgemeester en de Minister-President van Israel, Binyomin Netanyahu, op één lijn zitten. Jeruzalem delen met Arabieren is, zoals bekend, geen succes. Jeruzalem is en blijft het wettelijk recht van Israel en mag nooit (deel) tot een eventueel Palestijnse Staat behoren. Dus talloze goede redenen kunnen er gegeven worden om Jeruzalem als geheel de hoofdstad van Israel te laten blijven.

"We hebben heel duidelijk NEE gezegd op de eis van de Palestijnen. Het wordt tijd dat men hier niet in blijft hangen en men verder gaat," merkte de burgemeester op, nadat Abbas de 'formele Jordaanse gedeelten' van de hoofdstad, inclusief de Oude Stad en andere Joods historische plekken heeft opgeëist. Ondertussen hebben de Palestijnen geld in overvloed om Jeruzalem zo Islamitisch mogelijk te houden. Daarom riep de burgemeester de mensen op om Jeruzalem als een onverdeelbare hoofdstad van Israel te laten zijn.

"De visie die ik voor de stad heb is terug te keren naar de rol die Jeruzalem 2000-3000 jaar geleden speelde als wereldcentrum van de wereld, dat als een bestemming voor pelgrims en gelovigen over de hele wereld functioneerde. Daarom moet Jeruzalem onverdeeld blijven. Nergens in de wereld zien wij een verdeelde stad dat [op een of andere manier] werkt."

Al eerder werd er duidelijk geschreven dat zowel de term West Bank niet juist is, als de term Oost-Jeruzalem. De Oude Stad, dus 'Oost-Jeruzalem' is het hart van Jeruzalem waar ruim 3000 jaar geleden alles is begonnen. Als dit niet de waarheid zou zijn en men kon er van overtuigd zijn dat Oost-Jeruzalem tot de Arabieren zou behoren, waarom wordt er door Arabieren naarstig de Joodse geschiedenis vernietigd? Wat valt er nu te vernietigen als je kunt aantonen dat iets historisch niet Joods zou zijn? Waarom zouden Nederlandse historische plekken in Amsterdam vernietigd moeten worden om aan te tonen dat Amsterdam niet Nederlands is?

 De wereld zou schrijven: 'smalle straatjes van OOST Jeroesjalajiem' ©Devorah

Oost-Jeruzalem is het Jeruzalem van de oudheid. West-Jeruzalem is de plaats waar vanaf 1850 de eerste Joodse huizen werden gebouwd. Omdat in 1980 Jeruzalem bij de wet werd herenigd met de Joodse Staat Israel, is het – zoals eerder gesuggereerd – onwettig om dit ongedaan te maken door Jeruzalem op te splitsen in een Israelische deel en een 'Palestijns' deel.

Daarom is er niets mis mee dat er geen bouwstop in Jeruzalem zou gelden. Die speciale ontwikkelingsstatus van Jeruzalem - waar sneller en makkelijker gebouwd zal kunnen worden - beslaat namelijk ook het Oostelijk deel. Zoals Vrienden voor Israel onlangs op hun site o.a. de quote van Xandernieuws publiceerde: 'De boodschap van Israël aan de rest van de wereld is duidelijk: “bekijken jullie het maar met jullie bemoeizucht, wij bouwen in héél onze hoofdstad waar en wanneer wij dat willen.”'

De wet zou het volgende inhouden: het wordt een signaal dat er spoedig weer in de stad gebouwd zal worden. Hiermee wordt ook de nadruk gelegd op betaalbare huizen en het vergemakkelijken van het plan- en goedkeuringsproces. Immers, als je in een Joodse wijk wilt wonen, is dat inmiddels onbetaalbaar. Hierdoor hebben Israëlische starters een groot probleem om zich in Jeruzalem te vestigen.

Randje 'Oost'-Jeruzalem tav 'West'-Jeruzalem©Devorah

Pisgat Ze’ev, Gilo, Ramot, N’vei Yaakov en Har Homa zullen dan weer uitgebreid worden. Hopelijk komt hiermee ook een eind aan de term 'nederzettingen' in [Oost] Jeruzalem. Het zijn gewone Joodse bouwprojecten in het onverdeelbare hoofdstad van de Joden. Minister Moshe Kachlono van Communicatie was hier daarom ook glashelder: ‘Iedereen bij de Palestijnen of in de wereld die verwacht dat de huidige regering buitenlandse claims op de soevereiniteit van onze hoofdstad zal erkennen, vergist zich en is misleid.’

Op dit moment leven 200.000 Arabieren in noord, oost en zuid Jeruzalem, die de PA heeft opgeëist. Slechts 180.000 Joden wonen ook in die gebieden. Dus: Handen af van Jeruzalem!

Ondertussenwees een onderzoek van het Israelische Instituut voor Democratie uit dat 80% van de Joden geen illusies maakt betreft de stelling "De Palestijnen hebben het bestaan van de Staat of Israel niet geaccepteerd en als zij het zouden kunnen, zouden zij het vernietigen". Daarentegen zou 'slechts' 21% van de Arabieren met de stelling eens zijn.

67,1%, wat tweederdemeerderheid van de Joden betekent, is met de volgende stelling eens: "Al zou een vredesakkoord getekend zijn, dan nog zullen de Palestijnen de bestaan van Israel's nooit accepteren en het willen vernietigen". Dezelfde percentage onder de Arabieren zouden hier niet mee eens zijn.

De resultaten lijken aan te tonen dat de Arabische burgers veel optimistischer overkomen dan de Joden over hun eigen oprechtheid ten aanzien van de vrede. Dit staat inderdaad in contrast tot hun broeders in Yesha en Gaza. Het zijn namelijk niet hun Joodse naasten die in Yesha (Judea en Samaria) hevig onder druk staan door zowel Israel zelf, buitenlandse politiek en Arabische terroristen.

Slechts 20,1 van de Joden zien het bereiken tot een vredesakkoord met de Palestijnen als de meest urgente kwestie. Dit in tegenstelling tot de 37,8 Arabieren. "Oorlog tegen de corruptie en het bevorderen van een behoorlijk bestuur", is de meest urgente kwestie dat opgevolgd werd met "Het sluiten van de sociaal-economische verschillen".

Copyright © 2010 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.