3 Tewet 5782 | 06 december 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
'De charediem' met de nazi-sterren en kamppakken ontmaskerd!
Publicatiedatum: zondag 15 januari 2012 Auteur: Redactie | 1.355 keer gelezen
Redactie, Neturei Karta, Maatschappij, Nazi's, Charediem, Media_samenleving »

'Charediem' dragen gele sterren. Zij protesteerden op 31 december 2011 tegen de mediacampagnes die haat tegen charediem aanzetten.

De gele ster die door nazi's werd gebruikt om Joden te beschamen werd voor het eerst geïntroduceerd door een kalief in Bagdad in de 9e eeuw, wat vervolgens in de middeleeuwen naar het Westen is verspreid.

(Bernard Lewis - De Joden van de islam - Princeton University Press, 1987, pp 25-26)

Niemand in Israël heeft ooit gedacht dat er een verbod zou komen op het gebruik van Nazi-afbeelden in de Joodse Staat. Afgelopen week heeft het Israëlische parlement de maatregel tegen nazi-beeldspraak en misbruik van de Holocaust goedgekeurd waardoor er nu een boete van ruim 20.000 euro op staat bij misplaatst gedrag.

De initiatiefnemer van deze wet, Uri Ariel van de Nationale Unie, zegt dat de cynische uitbuiting van nazi-symbolen en scheldwoorden de gevoelens van de overlevenden van de Holocaust, hun familie en andere Israëli's beschadigt. "De wet zal als een passende afschrikmiddel fungeren." Dit naar aanleiding van het protest van 1500 charediem op 31 december tijdens motse Sjabbes waarvan schatting 40 mannen en jongens met kampkleren en nazi-sterren rondliepen om hun betoog te bekrachtigen. Nu is de vraag: waarom is de media hierop en masse gedoken? Waren deze charediem in hun manier van protest zo uitzonderlijk? Wie waren zij?

Laten we niet misverstaan: ieder vorm van misbruik van nazi-symbolen is verachtelijk. Maar is dit nu alleen een charedisch probleem? Waarom duikt de media op agressieve charediem, maar zwijgt als het graf wanneer de ene charedi [ongeacht meisjes, jongens of volwassenen] na de ander beledigd wordt door seculieren, maar zelfs ook in elkaar worden geslagen en buitengesloten worden uit winkels? De media zwijgt. Ook zwijgt de media als een seculiere een charedi bespuugd. Media duikt er bovenop wanneer andersom het geval is.

Zo werd onlangs nog een 31 jarige Charedi - hoofd van een jesjive in Bne Braq - aangevallen en moest aan zijn verwondingen in het ziekenhuis behandeld worden. De man werd - toen hij gelernd had in de synagoge - door een groep seculiere Ethiopische jongeren van rond de twintig lastig gevallen. Hij probeerde weg te komen, maar hij werd aangevallen en er werd op hem ingehakt. Achteraf zei de man: "Ik vindt het vreselijk dat je [als charedi] niet gewoon kan rondlopen... Ik raakte niet alleen fysiek maar ook emotioneel gewond" [zie Youtube onder aan dit artikel].  Zijn gezicht zat vol bloed, had ernstige verwondingen aan zijn gezicht. Hij had diepe sneden rondom zijn ogen, onderlip en voorhoofd. Ook zijn oog zelf bloedde. Een CT-scan wees uit dat zijn - Baroech Hasjem - oog niet beschadigd was. Hij moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Zijn traumatische ervaring is niet opzichzelf staand. Dat is de afgelopen weken wel gebleken.
Daarom roepen al deze feiten toch wel ernstige vragen op en is het koren op de molen bij een handjevol charediem die zich graag in kamppakken en nazi-sterren willen uiten.

Het gebruik van nazi-symbolen en gebruik van Holocaust afbeeldingen zoals gele sterren zijn de laatste tijd fors toegenomen. Toch stellen critici dat verbod op nazi-beelden een lastige positie geeft tussen de bescherming van de slachtoffers van de Holocaust en het behoud op recht van vrijheid van meningsuiting. Haggai Eldad, directeur van de Vereniging voor Burgerrechten in Israël (ACRI) meent: "het is duidelijk dat dit in Israël zeer gevoelig ligt. Maar de echte test voor de vrijheid van meningsuiting is juist wanneer mensen bepaalde taal of symbolen gebruiken dat voor een andere groep of zelfs voor de gehele samenleving beledigend is." Hij voegde eraan toe dat het vraagstuk van de maatschappelijke legitimiteit van de Holocaust en nazi-symboliek in de publieke en politieke debat neergelegd moet worden, zodat het een openbare discussie verdient. Het mag niet een vraagstuk worden die strafrechtelijk afgetikt dient te worden.

Niet alleen charediem

Protesten van de Tzedek Chavrati

Het exploiteren Holocaust-materiaal door de charediem heeft ondertussen wel erg veel boosheid opgewekt. Ieder media-outlet in Israël, maar ook Bachoets La'erets [buiten Israël], deden verslag op 1 januari hoe schandelijk en verkeerd het was om Holocaust-materiaal te gebruiken. Maar de waarheid is dat er maar één reden is waarom iedereen zo woedend is: de demonstranten waren ogenschijnlijk Charediem.

Ook modern orthodoxen kunnen hun gevoel voor drama niet altijd onderdrukken.

Echter niet alleen charediem maken namelijk misbruik van de nazi-ster. Zo hebben de modern-orthodoxen zich schuldig aan misbruik gemaakt. Maar ook seculieren kunnen er wat van. Tijdens de protesten in Israël - de Tzedek Chavrati [Sociale Rechtvaardigheid"] afgelopen zomer maakten gebruik van exact dezelfde symbolen. De media zweeg uiteraard als het graf.

Ook wordt er door de media niet onthuts gereageerd wanneer moslims gebruik maken van Nazi-symbolen. In de zomer en in het najaar van 2011 hebben moslims in Zwitserland Jodensterren gebruikt als protest tegen het islamofobie. Enkele honderden moslims in Zwitserland hebben toen op deze weerzinwekkende wijze tegen islamofobie geprotesteerd tijdens de "Dag tegen islamofobie en racisme", georganiseerd door ICCS: de Islamitische Centrale Raad van Zwitserland.

 

 Nee, niet de media keurde de manier van protest van deze moslims af, maar het waren enkele Islamitische organisaties dee openlijk afstand deden. FIDS en Kios vonden het een onethische en een goedkope provocatie. Zij hebben hun leden opgeroepen niet aan het protest mee te doen.

Ontmaskerd: de Neturei Karta
Vermoedens dat het niet om gewone doorsnee charediem gingen die met de nazi-symbolen en kamppakken protesteerden, worden eindelijk bevestigd. Het waren leden van de beruchte Neturei Karta ['wachters van de stad' Jeruzalem]. De conclusie is eenvoudig te trekken omdat de Neturei Karta Zionisme met Nazisme openlijk vergelijkt en hun zusterorganisatie in de VS nog geen week later een dezelfde demonstratie op touw hadden gezet. Op 5 januari liepen de Neturei Karta in New York – jong en oud – in dezelfde kamppakken en sterren rond, om hun solidariteit te tonen aan hun broeders in het Heilige Land. Rabbi Yisroel Dovid Weiss van Neturei Karta International meende: "De huidige gebeurtenis is niet een op alleenstaande gebeurtenis of door een bepaald nieuw beleid van de staat Israël dat tegen de G'd-vrezend religieuze gemeenschap wordt gepleegd. Het is slechts een onderdeel van de lange en voortdurende strijd tussen Zionisme en de Staat Israël met de Tora-ware Joden."
 
Neturei Karta 5 januari 2012 in New York

Tora-ware Joden zijn Joden die dezelfde gedachtegoed aanhangen als de Neturei Karta.

Maar er is meer. De Neturei Karta geeft zelf toe dat zij degene waren die met nazi-symbolen protesteerden. "De ideologie van het Zionisme is zowel de transformatie van het Jodendom vanuit de religie als onderwerping aan de Almachtige om vanuit het nationalisme door de Hemel verordende ballingschap te beëindigen,” gaat Weiss verder. “Beide concepten zijn volledig in tegenspraak met het ware Joodse geloof. De Almachtige Alleen zal de verlossing brengen. Wij worden uitdrukkelijk verboden om actie te ondernemen om de ballingschap eigenhandig te beëindigen. Daarom waren de grote wijzen en leiders in het Jodendom in de voorgaande generaties tegen het Zionisme en het bestaan van de Staat Israël. Zionisme werkt met man en macht - Hemel verhoedde - tegen deze ware Joodse geloof. Daarom hebben Joden een lange keten van lijden ondergaan, zijn zij gevangen genomen en is hun bloed in deze strijd vergoten. De huidige evenementen [refererend naar de protesten] zijn slechts een onderdeel op de nog langere keten van het Zionistische campagne in hun poging het ware Joodse geloof af te schaffen."
Dan besluit hij: "Daarom toonden onze broeders in Jeruzalem hun angst en pijn door het dragen van de gele ster en de gestreepte Holocaustkleren."

Rabbi Mordechai Hirsch, een van de leiders van Neturei Karta en zoon van Rabbi Moshe Hirsch die als minister in de Palestijnse regering gediend heeft, zei dat zijn neven - nog geen 10 jaar oud - deel hebben genomen aan het protest in Jeruzalem. Ook zij droegen naar zijn zeggen de gele sterren. "Natuurlijk kan ik dit rechtvaardigen. Klopt, het komt uit de Holocaust en dit is legitiem. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dit protest weerspiegelt de Zionistische vervolging van de charediem, wat erger is dan wat de nazi's deden. Duitsers doodden [slechts] het lichaam, maar deze mensen doden de ziel."

Naast hun beruchte wijze van protesteren tegen het Zionisme, hebben zij twee jaar geleden openlijk middels pasjkviliem verklaard dat men met Poeriem beter in Nazi-pakken kunnen verkleden dan in IDF-outfits, want “de zondaars [Zionisten] zijn erger dan de moordenaars [Nazi's]”. Hiermee wilden de leden van de Neturei Karta het publiek shockeren en hen bewust te maken hoe vreselijk het zou zijn om zich te verkleden in de ergste soort "Israël-haters" [zoals het IDF, Zaka, de politie, en anderen]. Een lid van de Neturei Karta meldde toentertijd dat het 'slechts' om een Poeriemgrap zou gaan.

Hoewel Neturei Karta – die enkele duizenden leden telt [hoewel men vermoedt dat het om slechts honderden gaat] – is een groep charediem die anti Israël zijn en de Staat Israël niet erkennen. Zij verdedigen de Palestijnse belangen, gaan vriendschappen aan met schurkenstaten en groeperingen zoals Iran en Chizballah. Ook hebben zij wel eens Sjabbat gevierd bij Chamas in Gaza.

Het gevolg van deze gestoorde acties, is dat alle charediem onder deze uitzonderlijke groep geschaard worden en op één antisemitische politieke hoop van de Neturei Karta gegooid worden. Dit omdat het anti-zionisme veelal verkeerd wordt begrepen.

Wikipedia zegt namelijk dat antizionisme per definitie een politiek verzet tegen Israël als Joods thuisland of Joodse staat is. Antizionisme binnen de charediem ligt veel genuanceerder. Charediem zullen nooit ontkennen dat Israël de Joodse Staat is, echter charediem verdedigen het uitsluitend op Bijbelse gronden en niet vanuit de geschiedenis en emotionele banden. Hier is vanuit de Tora veel voor te zeggen. Zo steunen het merendeel van de charediem de Staat Israël en haar bestaansrecht, maar staan niet achter de secularisten binnen de regering en de oppositie. Met gevolg dat dit standpunt antizionistisch wordt bestempeld en deze Joden als verraders van eigen volk gezien worden.

Naast het feit dat Neturei Karta – die verkleed zijn als charediem – heulen met de vijand, hebben zij in de VS banden met de Ku Klux Klan en neo-nazi's. Daarnaast menen zij dat de Holocaust – chas wesjalom – de G'ddelijke straf is geweest voor de zonden van de seculiere Joden. Vindt je het gek dat 99,9% van alle charediem wereldwijd deze acties als gestoord en weerzinwekkend hebben bestempeld? Maar ondertussen lijden wij Joden allemaal onder het vooroordeel naar charediem wat dankzij de weerzinwekkende acties van de Neturei Karta verergerd is.

Weer een slachtoffer van geweld van de seculieren:

Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.