27 Aw 5781 | 05 augustus 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
UPDATE: Abbas beschuldigt Israël [weer] van etnische zuiveringen. Korte geschiedenis van Jeruzalem
Publicatiedatum: donderdag 17 mei 2012 Auteur: Redactie | 1.008 keer gelezen
Apartheid, Jeruzalem [Al-Quds], Al-nakba, Geschiedenis/Gebeurtenissen, Redactie, Olympische Spelen, ontheiliging van Joodse heilige plaatsen »
Gisteren [17 mei] berichtten wij dat Abbas een onverdeelde Jeruzalem voor zijn toekomstige Staat Palestina heeft opgeëist, is het duidelijk dat hij hierin niet alleen staat.

Eind april verscheen op de officiële website van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, een vermelding van Jeruzalem als hoofdstad van 'Palestina'.

Inmiddels is de fout hersteld en is Jeruzalem weer in ere hersteld als hoofdstad van Israël. Naar alle waarschijnlijkheid is dit te danken aan de Belangengroep 'My Israël' en haar leden. Zij hebben een rectificatie geëist door Jeruzalem niet als de hoofdstad van Palestina te duiden, maar zoals de feiten er liggen: die van Israël.

---
De voorzitter van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas heeft op Nakba Dag Israël [nogmaals] beschuldigd voor etnische zuivering, maar dit keer beperkte hij zich tot Jeruzalem. 
 
"Al decennia lang bouwt Israël nederzettingen in Jeruzalem en daarom om heen," klonk zijn retoriek in een televisieprogramma, "dit wordt gedaan, terwijl en masse huizen van hun oorspronkelijke bewoners worden vernield, waardoor zij worden ontworteld van hun dagelijkse basis." 
 
Volgens Abbas blijft het hier niet bij. Israël zou ook opzettelijk Islamitische en christelijke heilige plaatsen  vernietigen. "De Al-Asqa Moskee is samen met de extremisten het doelwit van de bezetting. Met het opleggen van zware belastingen, trachten zij moslims en christenen de stad uit te jagen. Dit beleid kan alleen 'etnische zuiveringen' worden genoemd." 
 
"De voortdurende Israëlische bezetting van Jeruzalem is de belangrijkste factor voor de liefhebbers die op zoek zijn naar spanning en oorlogen in de regio en in de rest van de wereld. Daarom moet ieder zandkorrel en steen omgedraaid worden om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van Jeruzalem, de hoofdstad van Palestina. Zolang de bezetting er is, is er geen rust."
 
Zolang er geen erkenning komt van de Israëlische zijde van een onafhankelijke Palestijnse Staat waarvan Jeruzalem de hoofdstad is, zal er geen vredesakkoord op tafel komen, maakte Abbas ook en passant duidelijk. Hij dreigde dat tot die tijd er geen mogelijkheid voor de Israëliërs zal zijn om in vrede te leven en moeten zij met de gevolgen van hun vijandige omgeving leven. Ook waarschuwde Abbas: "Dit zal leiden tot de onvermijdelijke vorming van een binationale staat. Een dergelijk alternatief is onaanvaardbaar voor de Israëli's en wij zien dit ook niet zitten."
 
Zijn commentaar komt een dag na een overeenkomst met de PA met betrekking tot de PA terroristen die in gevangenschap in hongerstaking zijn gegaan, wat internationale sympathie heeft behaald. Een deel van de deal was de overdracht van 100 lichamen van PA terroristen die op dit moment begraven zijn in Israël. 
 
De Palestijnen hebben wel vaker hun fantasie de rijkelijk de vrije loop laten gaan door Israël beschuldigen voor de vreselijkste dingen zoals etnische zuiveringen en Apartheid. Eerder hebben zij Israël beschuldigd dat zij experimenten op hen zouden uitvoeren zoals de nazi's dit deden. Immers, in de jaren '80 hebben diverse Europese politici de Israëli's met nazi’s vergeleken. De Palestijnen krijgen ook hierin al jaren bijstand van alle kanten. Zionisme werd ook in de jaren '80 al met Apartheid vergeleken
 
Of Jeruzalem echt tot de Palestijnse bevolking behoort valt nog zwaar te bezien. Naast het feit dat de Tora erg duidelijk is, spreekt ook de geschiedenis boekdelen. Vanaf de tiende eeuw voor het begin van onze jaartelling had Dawied Hamelech [Koning David] daar het religieuze en politieke centrum van Israël gevestigd. Het heiligste deel van Jeruzalem werd overigens – evenals Nablus en Chevron - gekocht en niet veroverd. Kort onderbroken door de Babylonische ballingschap duurde de Joodse heerschappij meer dan duizend jaar, tot de vernieting van de Bejt Hamiqdasj [De Tempel] in het jaar 70 door Titus.  In de vierde eeuw veranderden de Byzantijnen Jeruzalem in een christelijk centrum. In 638 werd het vervolgens veroverd door kalief Umar. En wéér later werd Jeruzalem veroverd door de kruisvaarders. Joden en moslims werden toentertijd massaal afgeslacht. In 1187 verdreef de Koerdische sultan Saladin uiteindelijk de kruisvaarders. De Mamelukken heersten over Jeruzalem van 1250 tot 1517 en de Turken weer tussen 1517 en 1917. Bij geen van de veroveraars werd Jeruzalem de hoofdstad van hun veroverde rijk, maar slechts een provinciale stad. Hun hoofdstad lag immers elders. Als hoofdstad is Jeruzalem dus altijd een Joodse hoofdstad geweest. Het deel dat ‘Oost-Jeruzalem' wordt genoemd, bestaat dus niet en is feitelijk een verzinsel van de Arabieren en de Westelijke wereld. Dat ‘Oost-Jeruzalem' is historisch gezien het authentieke Jeruzalem dat al 3000 jaren de hoofdstad is van Israel. Het [Oost-]Jeruzalem is het kloppende oude hart van de stad . Daar bevonden zich de Tempelberg en de Kotel, de Joodse begraafplaats, de Joodse Wijk, de Olijfberg, Ier David [Stad van David], Berg Tsion, het Hadassah Hospitaal, de Hebreeuwse Bibliotheek en nog veel meer. 
 
[Oost-] Jeruzalem werd tussen 1948 en 1967 illegaal bezet gehouden door Jordanië en werd - samen met Judea en Samaria - op 24 april 1950 door het Hasjemitische Koninkrijk de facto geannexeerd, annexatie die enkel door G-B en Pakistan - haar toenmalige vazalstaat -  werd erkend. Die anomalie werd tijdens de Zesdaagse Oorlog ongedaan gemaakt toen generaal Mosje Dayan aan het hoofd van de Tsahal (het IDF) op 7 juni 1967 de Tempelberg innam en Jeruzalem opnieuw als de herenigde eeuwige hoofdstad teruggaf aan het Joodse volk van Israël. Wanneer je over ‘Oost-' spreekt moet er ook een ‘West-Jeruzalem' zijn, die ook de Nieuwe Stad wordt geheten [Brabosh].
 
Betreft Abbas' beschuldigingen naar het adres van Israël betreffende de vermeende etnische zuiveringen, dit valt nogmaals te betwijfelen of dit naar waarheid is. Het bijvoeglijk naamwoord van het woord etnisch heeft betrekking op een volk of een bevolkingsgroep. Synoniem van etnisch is volkenkundig. Noch christenen noch moslims vormen een 'etnisch' volk, maar 'geloofsgroepen'. Een chinees kan een christen zijn en zijn broer een moslim. Wanneer Abbas had gesproken over 'Palestijnen' - waar men ook niet over eens zijn of zij nu wel of niet tot één bevolk behoren - had hij zijn termen dan in dat geval wel juist gebruikt. Ongeacht of het feiten of verzinsels zijn. 

Op de keper beschouwd zijn het de Joden die niet in 'Oost'-Jeruzalem welkom zijn. Niks etnische zuivering. Jeruzalem moet onverdeelbaar Joods blijven.

Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.