18 Tisjri 5782 | 23 september 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Israeli's bijna net zo bang voor assimilatie als voor een kernoorlog
Publicatiedatum: zondag 14 oktober 2012 Auteur: Redactie | 1.091 keer gelezen
Redactie, Maatschappij, Peilingen en Statistieken, Assimilatie »
In opdracht van Israel Today heeft Dialogue Institute in augustus een enquête uitgevoerd om de mening van Israëli's uit alle lagen van de bevolking betreffende G'ds vertrouwen in oorlogstijd en Jeruzalem in kaart te brengen. De vraagstelling was hoe de Israëli's met de situatie omgaan van oorlogsdreiging [vanuit bijvoorbeeld Iran en door de Palestijnen bezette gebieden] en hoe belangrijk Jeruzalem voor de gemiddelde Israëli is. Dit om het feit dat zowel de Islam radicaler wordt als het Midden-Oosten lijkt af te stevenen naar een [kern]oorlog.

Wel 78% van de ondervraagden denkt daarom dat een Israëlische aanval op de Iraanse kernreactors een algehele oorlog in het Midden-Oosten zal ontketen, gericht op Israël. Dit baseren zij op het feit dat de Israëlische veiligheidsdienst er vanuit gaat dat na een eventuele aanval op de Iraanse kernreactors, Iran alleen al in staat is om ongeveer 50.000 raketten op Israël af te schieten.
Deze raketten zijn van goede kwaliteit en treffen hun doelen zuiverder dan de levensgevaarlijke raketten die de Palestijnse terroristen dagelijks op Israël afschieten. In de eerste weken zou volgens de Israëlische Defensie een Iraans antwoord meer dan 500 slachtoffers eisen. Ondertussen heeft de BDI [de grootste Israëlische organisatie die bedrijfsinformatie levert] beraamt dat zo'n oorlog Israël 35 miljard euro zal kosten.

Toch vertrouwt de meerderheid van 52% van de ondervraagde Israëli's op Hasjem wanneer er weer een oorlog uitbreekt. 29% stelt zijn vertrouwen in het Israëlische leger, terwijl 13% in tijd van oorlog op de Amerikanen vertrouwt. Gelukkig zijn deze mensen in de sterke minderheid, omdat het niet reëel is om enige hulp van Amerika te verwachten. Obama is overduidelijk geen vriend van Israël en zijn erfenis rond de zelfvertrouwen van Premier Binyomin Netanyahu moeilijk onder stoelen en banken steken. De invloed van Netanyahu op het Amerikaanse politieke beleid is Obama daarom ook zeker niet ontgaan. Een politieke vergelding wordt door een hoge ambtenaar van Netanyahu's regering verwacht wanneer Obama in november de verkiezingen wint.

Daarnaast kon de dagblad Jediot Achronot melden dat al in augustus het Witte Huis in het geheim aan Teheran berichtte dat Obama zich niet achter Israël zou scharen wanneer deze doet besluiten om tot een aanval op de kernreactoren over te gaan. Dit in de ruil dat Teheran de Amerikaanse bases in de Perzische Golf met rust zou laten. Daarnaast kon Jerusalem Post afgelopen week melden dat hoge ambtenaren van New York erg bang zijn voor een raketaanval van Iran, omdat de populatie van Joden in New York er hoog is. Kevin Yorke, een luitenant van de NYPD's Intelligence Divisie meldde aan autoriteiten dat Iran tijdens een vergelding tegen Israël ook flink zou kunnen uithalen naar de VS, met name in New York. Hij meldde tevens dat zelfs terroristen van Chizballah – bondgenoten van Iran – wellicht een mogelijkheid hebben om grensoverschrijdende terrorisme te plegen.

Ondanks de kerndreiging zijn de Israëli's zijn bijna net zo bang voor assimilatie als voor het kernprogramma van Iran. Zo zijn 51% Israëli's bang voor een Iraans atoomaanval, met maar liefst 40% tegen, die banger zijn voor assimilatie. Van deze 40% zijn 65% religieuzen en maar liefst 78% waren charedi's [ultra-orthodoxen]. De geschiedenis heeft geleerd dat deze angst heel reëel is, daar vanaf de oprichting van de Staat Israël 24.000 Israëli's de dood vonden. Maar een veel groter aantal is onvindbaar door de assimilatie. Zo kon de Joods Agentschap in 2010 melden dat 55% van de Amerikaanse Joden inmiddels geassimileerd zijn. Van de Joodse gemeenschap in de voormalige Sovjetlanden, zijn al 75% geassimileerd.
9% van de ondervraagden heeft over assimilatie vs. kerndreiging vanuit Iran geen mening.

Op de vraag wanneer er een keuze gemaakt zou moeten worden tussen een vredesakkoord met Palestijnen of een onverdeelbaar Jeruzalem, kiest 61% Israëli's voor een onverdeelbaar Jeruzalem. Men is van mening dat de kans op vrede in de afgelopen 20 jaar is afgenomen en zien de nut er niet van om [nog meer] concessies te doen ten aanzien van de Israëlische grenzen. Laat staan Jeruzalem.
Echter 33% kiest voor het vredesakkoord, terwijl 6% het niet weten. Wat opvallend is, is dat 33% die voor het vredesakkoord kiezen, merendeels jongeren zijn tussen 18-24 jaar. 80% van deze groep zou Jeruzalem op willen geven voor een vredesakkoord. Onder de senioren [vanaf 60 jaar] was er sprake van 50% die meer in het vredesakkoord zien, dan in een onverdeelbaar Jeruzalem.

Fractie meer dan de helft van de ondervraagden [51%] gelooft in de komst van de Mosjiach. 43% zou daar niet in geloven. 6% heeft geen mening. Wat opvallend in dit onderzoek is, is het feit dat ondanks de overtollige meerderheid van de ongevraagde jongeren tussen 18-24 jaar Jeruzalem wel zouden opgeven voor het vredesproces, 70% onder hen óǫk in de komst van de Mosjiach geloven. Van de 60 jarige, waarvan de meerderheid weigeren Jeruzalem op te delen, slechts 40% in de komst van de Mosjiach geloven. G'dsvertrouwen onder de jongeren blijkt op de welbeschouwd groter dan die van de oudere generatie, want 69% van de ondervraagde jongeren vertrouwt meer op Hasjem dan op het IDF. Vanaf de 40 jaar daalt de percentage naar 49%.

Copyright © 2012 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.