16 Tisjri 5782 | 22 september 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Anti-Israël lobbyist Kofi Annan van het VN toneel verdwenen
Publicatiedatum: zondag 28 januari 2007 Auteur: Webmaster | 1.295 keer gelezen
Terrorisme, Palestijnse Autoriteit [PA], Verenigde Naties, UNRWA »
De tienjarige ambtsperiode van VN-baas Kofi Annan zit erop. De al jaren bestaande ramkoers van de VN in relatie tot Israël is onder Annan alleen nog maar verder opgevoerd. Gedomineerd door radicale islamitische agenda’s, zijn onder zijn leiding Israël’s belangen ondermijnd, is het antisemitisme aangewakkerd en heeft de haat jegens de Joodse staat extreme vormen aangenomen. Annan is er niet in geslaagd de VN te reorganiseren en ook niet om met zijn 80.000 man sterke vredesmacht, de vrede in de wereld te bevorderen waaronder die tussen Israël en de PA-doodscultuur. In diverse publicaties wordt hij ervan beschuldigd de internationale gemeenschap te hebben gemanipuleerd door zich als vredestichter voor te doen, (wat hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde) en wordt hij afgeschilderd als ‘besluiteloos en een man met een ernstig gebrek aan moreel besef’.

De meest beestachtige moorden door volgelingen van het PA-regiem op onschuldige Israëlische burgers, konden Annan niet bewegen tot een veroordeling aan het adres van de daders, noch tot enig medeleven met de slachtoffers. Hij deed er het zwijgen toe, toen op zondag 2 mei 2004 twee PA-barbaren in Gaza een gruwelijke slachting aanrichten door het vuur te openen op de auto met daarin de 8 maanden zwangere vrouw Hatuel en haar vier kinderen Hila, Hadar, Roni en Meirav.

De VN-baas reageerde al evenmin toen in 2004 bij een zelfmoordaanslag op een bus in Jeruzalem, 16 Israëlische burgers werden vermoord en 135 mensen gewond raakten door een als orthodoxe jood verklede 18 jarige zelfmoordterrorist uit Hebron. Mensen branden als toortsen. De door Arafat’s aanhang gehersenspoelde volgeling had een bus uitgekozen met daarin veel kinderen en baby’s. Israël had al vele weerzinwekkende terreuraanslagen meegemaakt, maar deze was volgens hulpverleners de meest afgrijselijke die ze ooit hadden gezien. Het was een massamoord van de allerergste soort. Overal werden lichaamsdelen gevonden en baby’s, kinderen en volwassenen lagen totaal verbrand en doodgaand op straat.

Op 11 mei 2004 vonden zes Israëlische militairen de dood nadat hun pantserwagen door een langs de weg geplaatste bom was opgeblazen. Lichaamsdelen van de militairen vlogen honderden meters door de lucht. Gemaskerde hellehonden verzamelden de lichaamsdelen, toonden ze vol trots in front van de camera’s en voerden ze vervolgens mee in een walgelijke triomftocht door de straten van Gaza, vergezeld door een uitzinnige menigte. Twee nieuwsagentschappen toonden beelden van dansende ‘Palestijnen’ met stukken van het vernielde voertuig en delen van afgerukte ledematen. In een video lazen twee gewapende terroristen van de Islamitische Jihad, met de koran in hun handen, een verklaring voor met het hoofd van een Israëlische militair voor zich op tafel. Het ontbreekt deze moslimterroristen aan iedere vorm van menselijkheid. En meneer Annan, wel, die deed er opnieuw het zwijgen toe. Het terrorisme van de ‘Palestijnse’doodseskaders is in Annan’s VN-circus vol clowns nooit een punt van discussie geweest. Wel heeft de voormalige VN-baas een lange, zeer lange lijst van misselijkmakende beschuldigingen aan het adres van Israël op zijn naam staan.De man was een meester in het schofferen en demoniseren van de Joodse staat.

Onder Annan’s leiding heeft de VN Israël er herhaaldelijk van beschuldigd op klinieken, ambulances, scholen en VN-instellingen te schieten. Maar de medewerkers van de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) die een neutrale, humanitaire rol zouden moeten vervullen in de gebieden die onder controle staan van het PA-regiem, zijn jaren betrokken geweest bij anti-Israëlische activiteiten, zonder dat Annan ooit heeft ingegrepen. UNRWA-medewerkers hebben PA-terroristen de helpende hand geboden door ambulances ter beschikking te stellen voor vervoer van terroristen, zelfmoordenaars, wapens, etc. De UNRWA heeft een complete infrastructuur aan de terroristen geboden. In de ‘Palestijnse’ terreurstad Jenin hebben UNWRA-medewerkers ‘nooit iets gemerkt’ van de vele zelfmoordaanslagen die vanuit deze plaats zijn georganiseerd terwijl ze er met de neus bovenop zaten en konden terroristen ongestoord jarenlang bommenfabrieken bouwen. De wijdverbreide UNRWA clubgebouwen en scholen werden door de terroristen gebruikt om hun wapentuig te verbergen en zelfs gebruikt voor het werven van zelfmoordenaars. Israël’s voormalige minister van Defensie Shaul Mofaz overhandigde in december 2003 aan Kofi Annan een hele serie documenten met daarin de ‘overtredingen’ van zijn UNRWA, maar Annan heeft daar nooit iets mee gedaan.

Een van de meest schandalige bijeenkomsten onder leiding van Annan vond plaats op het hoofdkwartier van de VN in New York eind 2005. Daar werd een ceremonie gehouden onder de titel “Dag van Solidariteit met het ‘Palestijnse’ volk” Op het podium met daarop ceremoniemeester Kofi Annan en een aantal afgevaardigden, stond naast de vlag van de VN ook die van de moslimterreurorganisatie PLO. Daarnaast stond er een kaart op het podium met daarop in het Arabisch geschreven “Palestina”, terwijl de staat Israël in z’n geheel was weggelaten.De kaart toont zelfs niet eens de demarcatie lijn van 29 november 1947, markerend een Joodse naast een Arabische Staat. De opdeling van het aloude Bijbelse land is destijds door de VN zelf zo besloten, maar dat is op deze kaart niet terug te zien.
Bij de start van de bijeenkomst vroeg ‘ceremoniemeester’ de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen. “Ik nodig iedereen uit om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen voor allen die hun leven hebben gegeven voor de zaak van het ‘Palestijnse’volk”. Wat een ongekende brutaliteit van deze man! De VN-baas bevestigde met deze ceremonie opnieuw zijn onvoorwaardelijke steun aan het PA-terreurbewind en zijn grote afkeer van de Joodse staat. Hij beschuldigde Israël met regelmaat Arabisch land te onteigenen en de een na de andere vredesbespreking te blokkeren. Tijdens de opening van de Algemene Vergadering van de VN in 2006, riep hij Israël voor de zoveelste keer op een einde te maken aan de veertigjarige ‘bezetting’ van de ‘Palestijnse gebieden’

Dat Israëls recht op het land vast ligt in bindende documenten, is volledig door Annan en zijn VN-circus genegeerd. De eerste resolutie over Israëls rechten op het aloude land is aangenomen tijdens de San Remo conferentie op 19 tot 26 april 1920. In deze resolutie is de bewoording uit de Balfour Declaratie overgenomen. De 52 regeringen van de landen van toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese landen) erkenden tijdens een bijeenkomst op 24 juli 1922, op hun beurt het Britse mandaat en de rechtmatigheid van de in de Balfour-declaratie uitgedrukte beginselen waaronder de grenzen van het aan het joodse volk toebedeelde grondgebied. Ook de Verenigde Staten, die toentertijd geen deel uitmaakten van de Volkenbond, respecteerden het Palestina-mandaat dat als volgt staat omschreven: ‘De San Remo-resolutie, is een bindend internationaal recht en is als deel van de boedel van de Volkenbond overgegaan naar zijn opvolger, de Verenigde Naties. De volle soevereiniteit over het land van Israël is daarbij aan het joodse volk overgedragen. Na afloop van het mandaat blijven volgens volkenrechtelijke principes alle genoemde regelingen en inherente rechten van het Joodse volk overeind.’. Deze bindende afspraken worden vandaag door de VN, maar ook de Verenigde Staten en de Europese Unie, volledig met voeten getreden.
Terwijl Israël, net als ieder ander land het volste recht heeft op zelfverdediging, sprak Annan tijdens de gevechten van het Israëlische leger met de moslimfascisten van de Libanese Hezbollah in de zomer van 2006, van ‘onevenredige Israëlische reacties’ toen het Israëlische leger reageerde op de regen van raketten op het noorden van Israël. De al jaren gespannen situatie aan Israëls noordgrens vanwege herhaalde provocaties door de “Partij van allah” escaleerde toen de terreurbeweging op 12 juli 2006, acht Israëlische militairen vermoorde en twee anderen ontvoerde. De Israëlische regering besloot daarop te reageren met aanvallen op stellingen van Hezbollah in Libanon. Annan insinueerde dat de gedode en ontvoerde Israëlische militairen zich aan de Libanese kant van de grens bevonden, een pertinente leugen. Ook beschuldigde hij Israël ervan verantwoordelijk te zijn van de dood van vier VN-waarnemers in Zuid Libanon door beschieting van het IDF op hun compound. Volgens de VN-baas zou Israël de observatiepost opzettelijk onder vuur hebben genomen, zonder daarvoor enig bewijsmateriaal aan te voeren. Later presenteerde hij zich als de grote man achter het staakt-het-vuren. Hij dreigde onmiddellijk de Veiligheidsraad bijeen te roepen, wanneer Israël zich niet aan resolutie 1701 zou houden. In deze resolutie wordt geëist dat zich geen wapens buiten die van de VN-troepen en het Libanese leger ten zuiden van de Litani rivier mogen bevinden en gewapende milities (lees Hezbollah) ontwapend dienen te worden en dat de VN troepenmacht hier mede op toe moet zien. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat Hezbollah kan gaan en staan waar het wil, zonder dat de VN ingrijpt.


( Kofi Annan met aartsterrorist Arafat)


Kofi Annan met de terreurleider van Hezbollah Nasrallah. )

Annan gaat de geschiedenis in als een felle tegenstander van de Staat Israël en daarmee eveneens een felle bestrijder van Gods beloften aan de kinderen van Israël. Hij zei met ‘grote droefheid het kantoor te verlaten’ zonder de veertigjarige ( Israëlische) bezetting te hebben opgelost. Hij riep de internationale gemeenschap op de inspanningen te verdubbelen om het ‘MO-vredesproces’te redden.
Inmiddels heeft de Zuid Koreaan Ban Ki-Moon het heft in handen. Tijdens een interview op zijn eerste werkdag heeft hij de wereld maar gelijk duidelijk gemaakt wat zijn houding zal zijn ten aanzien van Israël. Volgens Moon ligt het conflict tussen Israël en de ‘Palestijnen’ aan de basis van alle probleem in het Midden Oosten. Hij heeft al aangekondigd zo snel mogelijk naar Israël af te willen reizen. Het is nog even afwachten maar de eerste tekenen wijzen er op dat Ban Ki-Moon, nu al is geïnfecteerd met het anti-Israël virus. Ook hij spreekt net als zijn voorganger, van “Palestina” alsof deze staat reeds bestaat.


(Kofi Annan en zijn opvolger Ban Ki-Moon.)

Mede door toedoen van de VN-kliek wordt Israël steeds vaker als een misdadige entiteit afgeschilderd. De wereld heeft het er moeilijk mee te leven met de aanwezigheid van de Kinderen van Israël in hun aloude thuisland. De wereldleiders ervaren dit blijkbaar als zeer irritant en uiterst oncomfortabel. Israël gaf de wereld Gods Woord welke vele volken prefereren te trotseren. De Kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezond verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de nagenoeg complete internationale gemeenschap een stok om Israël te slaan. De wereldwijde anti-Israël hersenspoeling heeft gemaakt dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een Pariastaat. De politieke en religieuze machten van deze wereld willen de komende Koning der Joden niet. Ze doen er alles aan Zijn terugkomst te verhinderen.
De mensheid poogt met verbluffende razernij de staat Israël te demoniseren. De bewoners van de Joodse staat zijn het mikpunt van vurige haat. Maar de God van Abraham, Isaak en Jakob zit niet stil: "Hij is aan het werk in de geschiedenis." Stap voor stap, ontvouwt zich in verschillende fases de verlossing. De anti-Israël lobby geeft er regelmatig blijk niet geïnteresseerd te zijn in historische waarheden en al helemaal niet wat betreft het profetische karakter van wat er met en rond Israël gebeurt. Men etaleert een verbazingwekkende onwetendheid en daarnaast schuwt men de leugen niet wanneer dat zo uitkomt. De gebeurtenissen zullen zich ontwikkelen op een totaal andere manier dan de wereld verwacht. Op de tijd die God heeft bepaald zullen de gebeurtenissen plaatsvinden in overeenstemming met Gods plan. Wanneer men de verraderlijke verdachtmakingen en leugens van de anti-Israël lobby bekijkt, mag men er verzekerd van zijn dat alle hetze die door hen bedacht wordt het tenslotte moet afleggen tegen Gods strategie in deze wereld.
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.