21 Chesjwan 5782 | 27 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Palestijnse televisie toont schokkende videofilm
Publicatiedatum: donderdag 22 maart 2007 Auteur: Redactie | 1.047 keer gelezen
Fatach, Chamas, Terrorisme, Gaza, Redactie, Burgerschild, Nazi's, Palestijnse Autoriteit [PA], PLO, Staakt-het-vuren, (zelfmoord) aanslagen, Kinderslachtoffers , islamitische fascisme »
Zelfmoordmoeder Rim Al Riyashi met een van haar kinderen.

De Palestijnse televisie staat bekend om haar weerzinwekkende uitzendingen waarin kinderen worden opgeroepen “martelaar” te worden teneinde onschuldige Israëlische burgers op te blazen. Maar het kan nog gekker. De Israëlische internetsite http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-3376649,00.html meldde op 14-03-2007 dat de PA-tv een ronduit schokkend programma heeft laten zien waarin kinderen van een zelfmoordterroriste Rim Al Riyashi in een talkshow mochten vertellen hoeveel joden mama bij de aanslag heeft opgeblazen. Bedoeling van het interview was de kleuters de lofzang te laten zingen over hun moeder, die tijdens een zelfmoordaanslag met een bomgordel vijf Israëli’s aan stukken heeft gereten. Het item werd aangekondigd als “Mama vermoordde vijf joden en ze is nu in het paradijs”. Naast gerichte vragen over de “heldendaad” van hun mama, vraagt de presentator ook nog aan de kinderen om een versje op te zeggen over de glorie van hun moeder. Het rijmpje gaat over geweren en bommen. De video is te zien op: http://www.memritv.org/

De verwoestende opvoeding “
Dood voor Allah” blijft de ruggengraat van de berichten van het PA-regiem aan de kinderen. Kinderen ontvangen een hersenspoeling, worden als robots gemanipuleerd en zien het “martelaarschap” als het hoogst bereikbare doel in hun leven. Zij zien er daarom niet tegenop, niet-moslims genadeloos te vermoorden. Niets is hun heiliger dan de vernietiging van de staat Israël en de uitroeiing van het Joodse volk.Zelfs op de basisscholen wordt de haat er in getimmerd waardoor er een vorm van Nationale bezetenheid ontstaat. In de schoolboeken waar de ‘Palestijnse’ kindertjes dagelijks mee worden geconfronteerd, wordt ‘Palestina’ het hart van de Arabische natie genoemd wordt niet alleen Israëls bestaansrecht volledig ontkend maar worden de kinderen eveneens opgeroepen mee te helpen het land te bevrijden van de ‘zionistische bezetters’. Geen wonder dat een onlangs gehouden peiling te zien gaf dat maar liefst 90% van de PA-jongeren Israëls bestaansrecht ontkennen. In een leerboek wat is uitgegeven door het PA-ministerie van onderwijs wordt het zionisme met het nazisme vergeleken en worden zionisten ervan beschuldigd de originele inwoners van Palestina te willen uitroeien. ‘Voor Joden moet je oppassen want zij zijn verraderlijk. Het laatste en onvermijdelijke resultaat van de Jihad bestaat uit de overwinning van de moslims op de Joden’ zo staat er. De les aan de PA-kinderen is dat ze moeten bedenken dat joden, volgens de opdracht van Allah, op ezels lijken. De schoolboeken vormen een doelbewust beleid om de jeugd te indoctrineren met haat jegens het Joodse volk. En dat is al jaren aan de gang.Zelfs Nederland heeft deze schoolboeken enige jaren gefinancierd

De schoolboeken maken duidelijk dat de Arabische kinderen denken dat het normaal is om Joden te vermoorden en dat ze daarmee Allah een plezier doen.Wat te zien was wij bij de voormalige terreurbaas Jasser Arafat, is nu te zien bij 'president' Abu Mazen (Mahmoed Abbas). Arafat speelde de vredeskaart richting internationale gemeenschap en oogstte daarmee enorm veel succes ondanks zijn eindeloze lijst van gepleegde misdaden. Abu Mazen speelt dezelfde kaart en oogst eveneens succes. Arafat probeerde een PA-staat op te bouwen op het bloed van Arabische kinderen, en Mazen doet precies hetzelfde. Een hele generatie jongeren is totaal verziekt, vol gepompt met haat en bereid als wandelende zelfmoordbommen te fungeren. Als er werkelijk een paradijs wacht op zelfmoordenaars, zouden er ook wel moslimleiders die weg gegaan zijn. Maar tot dusver heeft zich nog nooit een moslimleider opgeblazen. Geen enkele zoon of dochter van politieke of geestelijke moslimleider heeft zich gemeld als shahid (wandelende zelfmoordbom).

Terreur, chaos, ontvoeringen, wetteloosheid en moorden, is het dagelijkse beeld in de gebieden die onder controle staan van het PA-regiem. Meneer de ‘president’ beloofde een eind te zullen maken aan de chaos en de wetteloosheid, maar daar is zoals verwacht, helemaal niets van terechtgekomen. Het afbraakproces wat destijds door Jasser Arafat in gang is gezet, wordt vandaag in alle geledingen van de PA-samenleving voortgezet. De voormalige Amerikaanse bemiddelaar Anthony Zinni noemde het PA-regiem niet voor niets een maffia bende, en wijlen Arafat de maffialeider en onverbeterlijke leugenaar.De terreurbaas was een paranoïde persoonlijkheid resoluut in het verwerpen van alles wat mogelijk zou kunnen leiden tot vrede met Israël. Hij maakte gebruik van alle middelen voor zijn terreur tegen Israël; televisie, kranten, moskeeën, scholen, schoolboeken, zomerkampen voor kinderen en niet te vergeten de internationale media en Wereldleiders. Abu Mazen zet het beleid van zijn voorganger onveranderd voort. Ook hij noemt het vermoorden van joden geen terrorisme maar een legitiem verzet tegen de ‘bezetting’ van ‘Palestijns’ land en ook hij eert de moordenaars die joden op beestachtige wijze van het leven beroven. Moordenaars van Israëlische burgers worden als “dappere helden” met onderscheidingen geëerd en straten en pleinen naar hen vernoemd.”Wij zijn een volk dat bloed drinkt “zei Hamasleider Ismael Haniyah.

Hoewel het voor ‘Palestijnse’ burgers bepaald niet zonder gevaar is commentaar te leveren op het leiderschap, legt Dr.Nadir Sa’id van de Bir Zeit Universiteit, de schuld van al het geweld volledig bij de PA-leiders. Hij stelt dat zij en ook de imams vanwege hun opruiende taal in de moskeeën, verantwoordelijk zijn voor de honderden doden tijdens de recente onderlinge gevechten. Volgens Sa’id leren kinderen dat het plegen van geweld ze macht en invloed geven. Ook zegt hij het vreemd te vinden dat er nooit een leider wordt gestraft voor de door hen gepleegde hun misdaden.
Inmiddels is Gaza verworden tot een groot legerkamp, volgestopt met wapens om daarmee Israël opnieuw te terroriseren. Het gaat niet om een relatief kleine groep terroristen, maar om een compleet leger bestaande uit diverse terreurgroepen gefinancierd door onder meer Iran, Syrië en Hezbollah. Ondanks het feit dat het PA-regiem meer financiële hulp ontvangen dan welk ander land dan ook ter wereld, blijft de economie volledig afhankelijk van buitenlandse hulp.De vele miljarden dollars van de donoren, bestemd voor de opbouw van de PA-gebieden, zijn voor een deel verdwenen in de zakken van corrupte ambtenaren, geïnvesteerd in het hersenspoelen van een complete generatie jongeren, nazi-propaganda, terreur en de opbouw van een enorm wapendepot.

Inmiddels zijn de PA-terreurgroepen Fatah en Hamas tot een akkoord gekomen over een regering van nationale eenheid. De overeenkomst vormt slechts een bijdrage aan het beëindigen van de onderlinge moordpartijen, maar hun standpunten t.a.v. Israël blijven ongewijzigd. In de overeenkomst is niets terug te vinden over de expliciete erkenning van de staat Israël, het afzweren van geweld en het naleven van gesloten verdragen met Israël. Premier Ismail Haniyeh van Hamas liet weten dat “verzet (lees terreur) in al zijn vormen het legitieme recht van de ‘Palestijnen’ is en zal blijven”. Dat is ook de visie van Abu Mazen ondanks zijn uitspraak na de installatie van de eenheidsregering “alle vormen van geweld te verwerpen”. Mazen hoopt met deze uitspraak dat er een eind komt aan de financiële boycot door de Verenigde Staten, Europa en Israël. De PLO (Palestine Liberation Organisation) tekende weliswaar vredesakkoorden met Israël, maar deze verdragen zijn vanaf ondertekening door het PA-regiem geschonden. Bovendien is het op 17 juli 1968 in Cairo opgestelde ‘PLO handvest’ nooit gewijzigd en roept in haar statuten onverminderd op tot volledige bevrijding van wat zij Palestina noemen en tot de vernietiging van Israël. Zelfs PLO vertegenwoordigers zijn daar niet onduidelijk over. Zo verklaarde Farouk Kaddoumi in een interview in de Jordaanse krant Al-Arab dat het PLO handvest nooit is aangepast en dat de PLO onveranderd Israëls bestaansrecht ontkent en dat slechts de gewapende strijd de Arabieren tot de overwinning zal voeren. Logisch dat tot dusver alle gemaakte afspraken met Israël zijn geschonden.

PLO-leider Abu Mazen en Hamasleider Ismail Haniyeh ‘zijn het helemaal eens’.

De PA-regering van nationale eenheid eist van Israël het recht op terugkeer van alle ‘vluchtelingen’, een eind aan de ‘bezetting’ van alle Palestijnse gebieden en ontmanteling van het Anti-terreurhek. Volgens Mazen “heeft het ‘Palestijnse’ volk een nieuwe stap gezet op weg naar een onafhankelijke ‘Palestijnse’ staat met Jeruzalem als hoofdstad, destijds in gang gezet door shahid (martelaar) Jasser Arafat.” PLO chef Mazen zegt Hamas niet te zien als een terreurorganisatie , maar als verzetshelden die het volk beschermen.
Het Joodse volk heeft het volste recht te leven in het aloude Bijbelse land van hun voorvaderen. Ook eventuele nieuwe onderhandelingen zal de terreur van de ‘Palestijnen’ niet stoppen. Velen hebben voorzien dat na het verwijderen van de Joodse dorpen uit het Bijbelse Gaza, dit gebied zou veranderen in een totale terreurstaat. Deze ontruiming zou volgens de wereldleiders vrede brengen tussen Israëli’s en ‘Palestijnen’. Maar er is geen vrede en er komt geen vrede! Er is geen staakt-het-vuren en er komt geen staakt-het-vuren! Abu Mazen noemt de leiders van de verschillende terreurgroepen “zijn broeders”. Zijn woordvoerder Nabil Abu Rudeineh zei op 18 maart dat Fatah en Hamas nu volledig op één lijn zitten. Dat zal zeker zo zijn wat betreft het beleid ten aanzien van Israël, maar of dat onderling ook het geval is, is maar zeer de vraag. Het staakt-het-vuren tussen Fatah en Hamas is sinds november 2006 maar liefst 150 keer geschonden.

Er bestaat vandaag geen enkele ‘Palestijnse’organisatie die niet betrokken is bij terreur tegen Israël, en geen enkele ‘Palestijnse’ leider die geen misdaden op zijn geweten heeft, ook wat betreft de eigen bevolking. De oorlogsmagazijnen van Hamas en andere terreurgroepen zijn overvol. Er is geen enkele reden tot optimisme over de mogelijkheid van vrede met het PA-regiem.Israël zegt niets met het nieuwe PA-regiem van nationale eenheid te maken te willen hebben. Als voorwaarde voor hernieuwde financiële hulp aan het regiem, hebben Israël, maar ook de EU en Washington de eis gesteld: “dat de staat Israël erkent dient te worden, dat er moet worden afgezien van geweld en dat alle bestaande ‘vredesakkoorden nageleefd dienen te worden.” Maar noch Hamas noch de PLO van Abu Mazen lijken van plan aan deze eisen te voldoen. Ondanks de financiële boycot die werd ingesteld tegen de Hamas-regering, is de internationale hulp aan de ‘Palestijnen’toegenomen. In 2005 kregen de ‘Palestijnen’ zo’n miljard dollar aan steun en in 2006 was dat meer dan 1.2 miljard dollar. Van dit bedrag was in 2006 in totaal zo’n 700 miljoen euro afkomstig uit Europa: een stijging van 30 procent vergeleken met het jaar daarvoor!!!

Het nieuwe PA-regiem is niets anders dan een volgende stap op weg naar vernietiging van Israël. De God van Israël zal voor het aangezicht van de hele wereld Zijn oordeel vellen over allen die zich tegen Israël keren. De misdaden van Israëls vijanden zullen tot volle reactie en strafmaat leiden, de vele Bijbelse profetieën laten wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over.
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.