14 Chesjwan 5782 | 20 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Women of the Wall wilt de Kotel bevrijden van de charediem [orthodoxie]!
Publicatiedatum: vrijdag 10 mei 2013 Auteur: Redactie | 879 keer gelezen

Door Devorah
Bronnen: Arutz7

Gisteren hebben wij al gemeld dat er een eventuele confrontatie tussen Women of the Kotel [WoW] en charedische [ultra-orthodoxe] vrouwen bij de Kotel zouden kunnen plaats vinden. Dit is niet gebeurd. De enige confrontatie waren de charedische mannen die vrouwen van de WoW uitscholden, tewijl de charedische vrouwen stilletjes aan het dawnen [bidden] waren.

Duizenden charedische en religieuze Zionistische vrouwen hadden zich bij de Kotel verzameld om hun steun te betuigen aan de Joodse traditie dat vrouwen en mannen gescheiden dawnnen [bidden]. De zeer vooraanstaande Charedische rabbijn Rabbi Ahron Leib Steinman Sjlitah [100], van het kaliber van Maran Posek Rav Elyashiv ZT"L en Reb Chaim [Posek Rav Kanievsky Sjlitah] had gisteren de vrouwen opgeroepen zich vandaag voor Rosj Chodesj bij de Kotel te verzamelen.
Ook de WoW en supporters hadden zich ook verzameld.

Tientallen politiemensen en grenspolitie waren daarom op de been zodat de gebeden bij de Kotel vlekkeloos zouden vergaan. Ondanks hun aanwezigheid beweren de Women of the Wall dat zij door andere vrouwen zouden zijn beledigd. Zo zouden er objecten naar deze feministische protestgroep zijn gegooid, maar de observanten die nabij waren, hebben niets gezien dan alleen een groep van jonge charedische mannen die lelijke dingen naar de vrouwen van WoW schreeuwden en hen vervolgens achterna reden toen de controversiële dames de Kotel verlieten. Er waren meldingen van ten minste 1 persoon die water naar WoW gooide. Drie mensen zijn voor het verstoren van de openbare orde gearresteerd. 

Knesset Lid Miri Regev [Likud], hoofd van de Binnenlandse Comité van de Knesset, was ook bij de Kotel om de rechterlijke uitspraak dat WoW voor een keer bij de Kotel mochten bidden uit eerste hand te observeren. Zij riep alle aanwezigen op deze beslissing van de Procureur-generaal eenmalige gebedsdienst te respecteren. Maar ze zei er wel duidelijk bij dar ze heel goed begreep dat deze gebedsbijeenkomst eenmalig moest blijven, omdat het te veel andere gelovigen beledigd. Ze noemde de spanning hoog en verontrustend.

Knesset lid rabbi Eli Ben-Dahan van Bayit Yehudi zei: "David Hamelech heeft Jeruzalem gekocht met het geld van het hele volk Israël zodat ieder Jood een gelijke aandeel in Jeruzalem zouden hebben. Zo ook bij de Kotel. We moeten allemaal een poging wagen hierin tot een compromis te komen, zodat het conflict bij op de heilige plaats niet nog meer verder zal toenemen."

Anat Hofman staat aan het hoofd van deze controversiële WoW sprak vandaag met de links georiënteerde Israëlische krant Haaretz. "Wij blijven op het pad van de paratroepers die de Kotel vrij maakten," vertelt zij verwijzend naar de militairen die de Oude Stad tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 uit handen van Jordanië bevrijdden. De Kotel werd nadat het bevrijd was door de Israëlische regering direct onderhevig gesteld aan de Halacha [Joodse Wet uit de Tora]. Dit is keer op keer door de rechter bevestigd wanneer WoW deze regels maandelijks aan hun laars lapte om tijdens Rosj Chodesj [eerste dag van de Joodse maand] te bidden met een talliet [gebedskleed], tefillien [gebedsriemen] en laajnen* uit de Tora.

Hoffman gaat verder met de uitspraak: "Ik zou willen zien dat de minister van Religieuze Zaken Naftali Bennett en minister van Justitie Tzipi Livni een wet zouden uitvaardigen waarin wordt gesteld dat het voor vrouwen verboden is om hier uit de Tora te lezen* of het voor zes maanden te boycotten. Dit zou een aardbeving in de Joodse wereld veroorzaken."

De compromis wat tot nu toe bereikt is, is dat WoW bij Robinson's Arch kunnen dawnen, maar door een uitspraak van het Hooggerechtshof is dat nu nog niet mogelijk. Een nieuwe uitspraak van de rechtbank, waarin beroep wordt ingesteld, kan de groep haar gebeden bij de vrouwenafdeling van de Kotel behouden totdat de derde gedeelte voor gebed verder is uitgebreid.

Robinson's Arch is een prachtig deel van de Kotel, waar veel vraag is voor een bar en bat mitswa.

Journaliste van Arutz7 Rochel Sylvetsky was ter plaatsen bij de Kotel en zegt in feite hetzelfde als Regev. Zij merkte op het volgende op: "Aangezien de meerderheid in een democratie bepaalt, is de schamele vertoning van Wow [red. niet meer dan 30 dames] het bewijs is dat zij geen recht hebben om veranderingen door te drukken die aan hun eisen voldoen. Israël is een democratie. Ondanks dat hebben de rechtbanken deze minderheidsgroep de gelegenheid gegeven om op een plek te kunnen bidden, maar dat hebben zij geweigerd. Dit omdat het er naar riekt dat zij vreselijk onder al die aandacht genieten."

Knesset Lid Yoni Chetboun van Bayit Yehudi bekritiseerde WoW. "Zij zijn een groep provocateurs. Zij zijn degenen die hun wensen opdringen om conflicten en haat binnen de Israëlische samenleving zaaien en wel op een algemene consensus, zoals de Kotel,” beschuldigde hij hen.

Ondanks zijn liberale gedachtengang, vind ook Knesset Lid Elazar Stern dit te ver gaan

 Een andere Knesset Lid Elazar Stern van Hatnua zei dat hij van mening is dat de groep toegestaan moet worden hun gebed te doen op de vrouwenafdeling van de Kotel en dat deze vrouwen vrij moeten zijn om traditionele mannelijke gebedskledingstukken zoals tallit en tefillin daar dragen. “Maar,” zei hij, "Ik ben tegen het paraderen naar de Kotel in tallit en met tefillin om. Dit heeft dan niets meer met het Jodendom of religie te maken, maar eerder een provocatie tégen de religie."

Ondertussen prees Sylvetsky de stille gebeden van de duizenden jonge vrouwen en betreurde dat sommige mannen zich dreigend opstelden tegen supporters van WoW. "Het zou beter geweest zijn dat zij hun standpunt op een rustige manier kenbaar zouden maken dwars door de massa's van de traditionele vrouwen die de ware Women of the Wall zijn.”

*[Red. Jodendom-online: er is een groot verschil uit de Tora lezen en laajnen uit de Tora. Laajnen is zingend lezen uit de Sefer Tora [Torarol] met jad [aanwijsstok]. Het lezen uit de Tora wat Hoffman aanhaalde is voor iedereen toegestaan. Lezen uit de Tora is namelijk lezen uit een Choemasj. De Choemasj is een boek waarin het zelfde staat als in de Sefer Tora.

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.