16 Chesjwan 5782 | 22 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Wat is de ware toedracht van Women of the Wall?
Publicatiedatum: vrijdag 17 mei 2013 Auteur: Redactie | 1.123 keer gelezen
Jeruzalem [Al-Quds], Redactie, Maatschappij, Peilingen en Statistieken, Charediem, Women of the Wall, Media_samenleving, Beit Shemesh »

De 'hartverscheurdende' foto van Anat Hoffman waarop zij een Sefer Tora omklemt is slechts een ondeel van een pantomime. Als zij werkelijk in de Tora gelooft, die zij omarmt en uit laajnd, waarom draagt zij de Joodse artefacten die uitsluitend Joodse mannen dragen tijdens gebed?

Al 26 jaar leidt Anat Hoffman, vrouw van een een vastgoedontwikkelaar en moeder van drie kinderen, iedere Rosj Chodesj een groep vrouwen die bij de Kotel willen bidden. Dikwijls betreedt zij de Plein van Kotel in vol ornaat zoals traditionele en religieuze Joodse mannen dagelijks volgens Toravoorschriften voor duizenden jaren bidden. De voormalige zwemkampioene leidt de groep dat bekent staat als de Women of the Wall [Wow]. Zijn zij ook werkelijk de Women of the Wall of misbruiken zij de Kotel als een megadecor voor hun verborgen motieven?

Regelmatig bidden de vrouwen van WoW met talliet [gebedskleed], tefillien [gebedsriemen] en soms ook met een Sefer Tora [Torarol] op de arm de Kotel waaruit zij ook laajnen [Laajnen is zingend lezen uit de Sefer Tora]. Deze bijeenkomsten roept iedere Rosj Chodesj veel weerstand op bij zowel vrouwen die bij de Kotel op de doorgaande manier willen dawnen [bidden] als bij religieuze mannen. Maar Anat Hoffman is niet van plan te schikken aan de overtollige meerderheid binnen de Israëlische maatschappij en is van plan haar acties onder de aandacht te blijven brengen in de media. Hoewel zij een hele korte interview heeft gegeven bij de BCC, kan er vele feiten uiteen worden gezet.

Omdat mevrouw Hoffman zelf aangeeft dat zij tot het zogenaamde Reform beweging behoort, staat voor sommige charediem [ultraorthodoxe Joden] de vraag open of Hoffman überhaupt echt Joods is. Dit om het feit dat deze Liberale stroming de Halacha niet als bindend beschouwt en de Tora slechts als een verhalenboek vol wijsheid ziet die niet letterlijk genomen zou moeten worden. Zo hanteren zij andere regels omtrent een Joodse identiteit. Het fundament van de Liberale stroming is namelijk dat de persoonlijke voorkeur en keuze voorrang heeft op de Halacha en Joodse traditie.

Zo heeft Isaac Mayer Wise samen met reformgeestelijken Kalisch en Rothenheid een siddoer geschreven waar pioetiem [lit. gedichten], alle kabbalistische onderwerpen en alles wat met offers, de Mosjiach en terugkeer van het Joodse volk naar Israël te maken heeft simpelweg geschrapt en vervangen met 'moderne' concepten. De Reform beweging beschouwt activiteiten binnen de heilige Bejt Hamiqdasj [Tempel] als heidens, primitief en ongepast in de moderne wereld. Toch dragen mevrouw Hoffman en haar volgelingen op de plek waar de Bejt Miqdasj heeft gestaan artefacten die duizenden jaren oud zijn.

Hoffman beweert tevens dat charedische Joden slechts een klein deel van de Israëlische maatschappij bevat en dat zij - mevrouw Hoffman - de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt. Ze gebruikt het woord 'charediem' als verwijzing naar de mensen die in Mea Sjeariem, Ge'oela, Bne Braq, Ramot Beit en Beit Shemesh wonen die trouw zijn aan de Tora en het gezag van de rabbijnen.

Echter een opiniepeiling gaf 80% van de Israëli's - van Asjkenaziem, Sfardiem tot Jemenitisch ? aan dat zij op zekere hoogte trouw zijn aan de Tora. Ministerie van Religieuze Zaken heeft bekent gemaakt dat 51% van alle kinderen die dit jaar bij een kleuterschool staan ingeschreven, van charedische of nationaal religieuze achtergrond zijn. Drie steden in Israël zijn volledig Charedisch, de meeste steden van Judea en Samaria zijn nationaal religieus en een aantal steden in Israël kent een hoog percentage van Charedische en religieus Zionistische burgers. Zo ook is het overgrote deel van de Israëlische inwoners van Jeruzalem Charedisch of religieus Zionistisch.

We nemen Ra'anana als voorbeeld. Ra'anana heeft 52 kehillot [Joodse gemeenschappen] waarvan slechts 1 Reform. In heel Israël zijn er slechts 26 Reform en Conservatieve congregaties, die ten aanzien van de duizenden charedische en nationaal religieuze kehillot.

Maar ondertussen lijken heel erg weinig mensen de diepten van het bedrog van Wow te beseffen. Ook Joden in Nederland worden aangesproken op het agressieve gedrag van hun charedische broeders bij de Kotel, maar ondertussen dienen de activiteiten van de WoWS als een rookgordijn gericht om de rol van de Tora en de Halachische wijzen te ondermijnen. Daarom wordt Anat Hoffman door vele Israëli's verdacht van een leugenachtige politieke agenda.

Op de vraag wat de Tora zelf hierop te zeggen heeft, zegt rabbi Ilan Meirov van de Chazak Organisatie uit New York: "Bij vraagstelling zoals deze moet je altijd kijken wat de chachamiem, de toonaangevende Torageleerden van de generatie, zeggen. Het antwoord van de leidende poskiem [Joodse wettelijk beslissers] is onbetwist: vrouwen moeten geen tefillien en talliet dragen. Punt. Dat is wat de Halacha zegt en wat de gewoonte is. Dit is altijd zo geweest en het lijkt als of deze vrouwen veel mensen in Israël provoceren."

"We zagen wat er een paar dagen geleden gebeurde. Uiteraard mag niemand achter geweld, gevechten of stenen gooien staan, G'd verhoedde. Wel moeten we ons afvragen wat de Halacha [Joodse Wet] en wat de poskiem te zeggen hebben. Het is namelijk glashelder dat de poskiem dit niet goedkeuren. En de werkelijk vraag moet je hen dan stellen: 'als je de woorden van de chachamiem niet wilt horen of zij willen niet horen wat de geleerden en de rabbijnen hierover te zeggen hebben, waarom dragen zij dan wel de tefillien met alle specificaties die daarbij horen zoals juist de Gemara [de commentaren van belangrijke chachamiem, rabbijnen, poskiem en filosofen op de Misjna en de Tora] en de poskiem het hebben vastgelegd? Als zij het niet geloven, waarom dragen zij dit?"

Het antwoord kan liggen in het simpele feit dat zij niet aanvaren wat zij letterlijk omarmen en uit laajnen. Het gaat mevrouw Hoffman niet om heiligheid, maar een artefact die zij voor de publiciteit inzet. De Kotel staat niet in dienst van ons, noch van haar, maar in dienst van Hasjem om dichter tot de Kadosj Baroech Hoe te kunnen komen dan waar dan ook ter wereld.

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.