25 Kislew 5782 | 29 november 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De etnische zuivering van 800.000 Joden in de Arabische landen
Publicatiedatum: woensdag 26 juni 2013 Auteur: David Meir-Levi | Vertaling en bijschrift: Brabosh | 958 keer gelezen
Joodse vluchtelingen, islamitische fascisme »

Er waren andere vluchtelingen in het Arabisch-Israëlisch conflict die iedereen aan de Arabische kant van de kwestie verkiest om nogal gemakkelijk te vergeten. Tussen 1949 en 1954, werden circa 800.000 Joden gedwongen te vluchten uit de Arabische en islamitische landen waar ze voor honderden en zelfs duizenden jaren hadden gewoond – uit Irak, Marokko, Tunesië, Jordanië en Iran, Syrië, Egypte, Libanon en andere islamitische landen.

Deze Joden waren vreedzame burgers in hun Arabische landen van oorsprong die op geen enkele manier een vijandig bevolkingsdeel vormden. Toch werden ze met het pistool in de rug gedwongen te vluchten met niets anders dan de kleren aan hun lijf. De enige reden voor hun verdrijving was wraak tegenover de Joodse burgerij van de Arabische landen voor de schande van de Arabische nederlaag in de agressieoorlog tegen Israël.

De meeste van deze Joodse vluchtelingen emigreerden naar Israël, waar ze werden geïntegreerd in de kleine nog jonge Joodse staat. De Arabische staten (en later de PLO) weigerden dit te doen voor de Arabische vluchtelingen, omdat ze de voorkeur gaven aan hen als een benadeelde bevolkingsgroep uit te spelen in hun oorlog tegen Israël.

Sommige waarnemers hebben gesuggereerd dat de dubbele vluchtelingen situatie moet worden opgevat als een “bevolkingsuitwisseling” – Arabieren die gevlucht waren naar Arabische landen en Joden die vluchtten naar het Joodse land, beiden het gevolg van de oorlog van 1948 en beiden in omstandigheden die door beide kanten werden gezien als gedwongen evacuaties.

Anderzijds heeft niemand aan Arabische zijde het meest voor de hand liggende gesuggereerd namelijk dat: als de Joodse vluchtelingen werden geherhuisvest op het land dat vrij kwam na de vlucht van de Arabieren, waarom dan niet de Arabische vluchtelingen hervestigen op de gronden van de Joden die gedwongen werden om de Arabische landen te ontvluchten? Een reden waarom niemand dat heeft gesuggereerd is dat er geen enkele Arabische staat, met uitzondering dan van Jordanië, wenst dat Arabische vluchtelingen staatsburgers van hun land zouden worden.

Rekening houdend met de activa van de Joodse vluchtelingen die in beslag werden genomen toen ze uit de Arabische en islamitische landen vluchten, kan men concluderen dat de Joden al massaal “herstelbetalingen” hebben betaald aan de Arabieren, los van het feit of die al dan niet gerechtvaardigd waren. De eigendommen en bezittingen van de Joodse vluchtelingen, die in beslag werden genomen door de Arabische regeringen, worden behoudend geschat op ongeveer 2,5 miljard dollar gerekend aan de dollarkoers van 1948.

Investeer dat geld op een bescheiden 6,5% voor meer dan 57 jaar en je hebt vandaag een bedrag van 80 miljard dollar, die de Arabische en islamitische regeringen van de landen van waaruit de Joden werden verdreven, zouden kunnen gebruiken hebben in het voordeel van de Arabische vluchtelingen. Dit bedrag is ruim voldoende voor herstelbetalingen aan de Arabische vluchtelingen.

Er bestaat geen manier om nauwkeurig te kunnen beoordelen wat de waarde is van de Arabische eigendommen die zij hebben moeten achterlaten aan de controle van Israël, maar er bestaat geen enkele schatting die zo hoog is als die met een waarde van 2.500.000.000 dollar uit 1948. Dus, hypothetisch gezien is de Arabische zijde er op het einde van de rekening al beter van geworden.

Tijdens de vele oorlogen in de afgelopen 20ste eeuw werden tientallen miljoenen vluchtelingen gemaakt in Europa en Azië. In 1922 werden 1,8 miljoen mensen verplaatst als oplossing voor de oorlog tussen Turkije en Griekenland. Na de Tweede Wereldoorlog werden ongeveer 3.000.000 Duitsers uit de landen van Oost-Europa verdreven en hervestigd in Duitsland.

Wanneer het Indiase subcontinent werd opgedeeld, werden meer dan 12 miljoen mensen overgedragen tussen India en Pakistan. Al deze vluchtelingenproblemen werden opgelost, met uitzondering van de ongeveer 725.000 Arabieren die uit Israël zijn gevlucht tijdens de oorlog van 1948 en die door de Arabische staten en de Palestijnse Autoriteit werden vastgehouden in vluchtelingenkampen.

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.