16 Chesjwan 5782 | 22 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Winkels zoals Jumbo werken middels boycot de economische samenwerking tussen Israël en de Palestijnen tegen
Publicatiedatum: maandag 22 juli 2013 Auteur: Redactie | 998 keer gelezen
IDF, Yesha - Westbank, Redactie, Internationaal Recht, Antisemitisme buitenland, Europese Unie, 'Nederzettingen', BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) »

De internationaal opererende supermarkten Aldi en Hoogvliet verbieden hun leveranciers waren te verkopen die uit de vermeende 'bezette' gebieden komen. Ook Jumbo garandeert de klant dat hun waren eerlijk zijn en dus niet meer uit de nederzetting komen. Dit schreef de Trouw naar aanleiding van een telefonische rondgang die de krant langs een aantal supermarkten heeft gemaakt.

Terwijl Hoogvliet geen commentaar wilt leveren, wilt Jumbo duidelijk de beste leerlingen uit de klas zijn. Zo beweert de Jumbo dat de klant namelijk het recht heeft om te weten of producten werkelijk uit 'Israel' komt of niet. Marktleider Albert Heijn daarentegen heeft juist een afwachtende houding aangenomen en wilt wachten op het advies van de branchevereniging het CBL [Centraal Bureau Levensmiddelen]. Deze uitkomst kan voor winkels zoals de Jumbo op termijn verstrekkende gevolgen hebben, aangezien gelukkig in Nederland nog veel mensen wonen die solidair zijn met Israel, dit vanuit een geloofsovertuiging of andere redenen.

'Bezette' gebieden niet illegaal
Hoewel de media en de wereldpolitiek nog steeds blijft beweren dat de nederzettingen volgens het internationaal recht illegaal is, blijft dit een geschiedvervalsing en vervalsing van het Internationaal Recht. Er bestaan geen grondslagen noch argumenten om dit ter discussie te stellen.

Om niet over het geschiedkundig standpunt te spreken, zelfs vanuit seculier standpunt heeft Israël het recht om de vestiging van Joden toe te staan in Judea en Samaria, gebieden die we de Westbank noemen. Dr. Alan Baker, een expert in internationaal recht, heeft er op gewezen dat tal van internationale documenten, vooral de Balfour Verklaring en het originele Brits Mandaat voor Palestina, ondubbelzinnig aan Joden het recht toekende om zich te vestigen in alle betreffende gebieden. Deze documenten zijn nimmer nooit herroepen of gewijzigd.

Het internationaal recht en het ‘Mandaat voor Palestina’
Het ‘Mandaat voor Palestina‘ is een historisch document van de Volkerenbond. De Volkerenbond is de directe voorloper van de Verenigde Naties. Deze legt het Joodse wettelijk recht in het kader van internationale wet in westelijk Palestina [Wetsbank] vast. Westelijk Palestina beslaat het hele gebied tussen de Rivier van Jordanië en de Middellandse Zee. Deze betiteling werd overal onveranderd gevolgd in de internationale wet. Eénenvijftig lidstaten – de volledige Volkerenbond van die tijd – verklaarden eenstemmig op 24 juli 1922:

“Terwijl erkenning werd gegeven aan de historische band tussen het Joodse volk met Palestina en aan de grondslagen tot het opnieuw oprichten van hun nationaal huis in dat land“

[orig.: “Whereas recognition has been given to the historical connection of the Jewish people with Palestine and to the grounds for reconstituting their national home in that country.”]

Dit is nooit herroepen.

Ondertussen doet Chamas zelf niet aan deze onzinnige boycot mee!   

Op 30 juni 1922, onderschreven de beide Huizen van Congres van de Verenigde Staten in een gezamenlijke resolutie eenstemmig het “Mandaat voor Palestina“:

“Goedkeurend de oprichting in Palestina van een nationaal huis voor het Joodse volk”

[orig.: Favoring the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people.]

Dit is nooit herroepen.

En: “Besloten door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten van Amerika in gezamenlijk Congres. Dat de Verenigde Staten van Amerika de oprichting in Palestina van een nationaal huis voor het Joodse volk goedkeurt, het duidelijk moet begrepen worden dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van Christen en alle andere niet-Joodse gemeenschappen in Palestina zal kunnen schaden en dat de heilige plaatsen en de godsdienstige gebouwen en de plaatsen in Palestina voldoende beschermd zullen worden.”

[orig.: "Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled. That the United States of America favors the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing shall be done which should prejudice the civil and religious rights of Christian and all other non-Jewish communities in Palestine, and that the holy places and religious buildings and sites in Palestine shall be adequately protected." [italics in the original]

Ook dit is nimmer herroepen. Lees hier verder en scroll naar Wet van Oorlog – Arabische onwettige handelingen van agressie in 1948 waar dit verder wordt uitgewerkt en meer juridische experts aan het woord komen.

Wat schetst tot onze verbazing? De boycot schaadt niet alleen de Joden, maar ook de Palestijnen! Daarom mag er oprecht af gevraagd worden wat de ware toedracht is om de waren uit het vermeend bezet gebied te boycotten. Gaat het werkelijk om de Palestijnen of is het een herhaling wat er reeds in de jaren 30 gebeurd is? Zo begon de ellende ook...

Want de ironie van alles is: de economische samenwerking op de 'Westbank' tussen Palestijnen en Joden geeft juist de mogelijkheid en de potentie om vrede te scheppen! Dit door economische samenwerking die juist de plaats van de vrede niet in de weg staat. Sterker: zowel bevriezing van de Joodse huizen in de vermeende illegale nederzetting als de boycot op de producten, raken heel veel Palestijnen werkloos, wat juist meer problemen voor de beide partijen oproept!

En dit is iets wat op grote schaal de Europese Unie en Nederland niet begrijpt of wilt begrijpen en op kleiner schaal winkels zoals de Jumbo eveneens.

Alan Baker heeft zijn land gediend in tal van juridische functies, o.a. als ambassadeur in Canada. Hij was lid van de commissie die het Levy-rapport opstelde, over de wettigheid van Joodse nederzettingen op de Westbank.

Opmerking: een van de leden van de redactie heeft een schrijven gestuurd Jumbo.

Geachte heer, mevrouw,

Tot mijn grote verbazing heb ik vernomen dat uw organisatie actief meedoet aan de boycot van producten uit de Westbank. Dit valt mij - en ook meer mensen uit zowel de Joodse als christelijke gemeenschap - erg zwaar.

Organisaties zoals de Jumbo schijnen niet te begrijpen dat deze boycot niet alleen Joodse families maar ook Palestijnse families DIRECT raakt. Ik vind dit zo treurig. De economische samenwerking tussen Joden en Palestijnen in de Westbank worden hierdoor ondermijnt, wat DIRECT invloed heeft tussen vrede tussen Joden en Palestijnen. Deze ondermijning komt door de ontkenning [!] van het Internationaal Recht die Israels recht op de Westbank juist NIET tegenspreekt. U verwijs u graag naar dit artikel waar internationale juridisch experts aan het woord komen: link

Ik heb inmiddels mogen vernemen via de social media dat er acties opgezet gaan worden om deze boycot tegen te gaan. Ik en vele naast mij zullen 'onze' winkel [de Jumbo] uiteindelijk mijden wanneer Israel op zo'n schaal aangevallen wordt.

Ik hoop van u te vernemen en nog liever: dat de Jumbo zijn mening bijstelt en net als de Albert Heijn het standpunt van het CBL afwacht.

Met vriendelijke groet,

Nooit een reactie ontvangen vanuit de kant van de Jumbo.

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.