27 Kislew 5782 | 01 december 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Meerderheid van de Joodse Israëli's tegen concessies
Publicatiedatum: dinsdag 20 augustus 2013 Auteur: Redactie | 916 keer gelezen
Redactie, Yad Vashem, Peilingen en Statistieken, Recht-op-terugkeer, Tweestatenoplossing »

Paar weken geleden heeft de regering aangegeven dat alle Israëlische burgers bij ieder toekomstig Israëlisch-Palestijns vredesakkoord middels een referendum meebepalen met wat voor beslissing er genomen moet worden.

Een enquête vrijgegeven door de Israel Democracy Institute (IDI) werpt een aanzienlijke licht op de houding van de Israëlische Joden en Arabieren ten op zichten van de vredesonderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit. De boodschap van de Joodse Israëli's was duidelijk: Onderhandel niet over ons geboorterecht referendum!

Verder onthult de enquête een aanzienlijke meningsverschillen tussen Joodse en Arabische Israëli's met betrekking tot de Israëlische concessies aan de Palestijnse Autoriteit (PA).

"Recht op terugkeer"
77% van de Joodse Israëli's is hier op tegen. 82% van de Israëlische Arabieren steunen duidelijk dergelijk stap.

Er zijn ongeveer 700.000 Arabieren tijdens de onafhankelijksoorlog in 1948 gevlucht. Echter door de oneerlijke benadering van de vluchtelingen status die de VN hanteert enkel en alleen in voordeel van de Palestijnen, omvat de nakomeling niet 5.000.000 zoals zij beweren, maar slechts 30.000.

Territoriale concessies
62,5% van de Joodse Israëli's verzetten zich tegen de territoriale concessies. Dit betekent een eventuele uitgebreide terugtrekking uit Yesha [Judea en Samaria] en Oost-Jeruzalem. 58% is ook tegen de evacuatie van de families die daar wonen. 50% zijn tegen de overdracht van de controle van de Arabische wijken van Jeruzalem aan de PA, met inclusief met een speciale regeling voor de heilige plaatsen.

De Israëlische Arabieren ondersteunen in grote meerderheid de Israëlische concessies, maar slechts 55% zijn voor Arabische controle van de PA in de Arabische wijken in Jeruzalem.

Gaza [Kush Katif] is een voorbeeld van een grote terugtrekking van Israel. Met de verschrikkelijke gevolgen daarvan die tot op heden voortduren.

Referendum
Zoals in de voorgaande enquêtes, is een duidelijke meerderheid van de Joodse Israëli's [62%] dat iedere beslissing rond Yesha onderworpen moet worden aan een nationale referendum. Zelfs de Arabische Israëli's zijn daar ook van mening. Zij overtreffen hun Joodse landgenoten met maar liefst 72%! 

Antwoord op een andere vraag of alle Israëli's - zowel Arabische als Joodse - in aanmerking moeten komen om te kunnen stemmen over de toekomst van het Joodse leven in Yesha, was door de 49% van de Joodse respondenten de meningen tamelijk gelijk verdeeld. 49% is van mening dat alleen Joden in aanmerking zouden moeten komen en 46% vindt dat de Israëlische Arabieren ook een stem moeten kunnen uitbrengen.

Een overweldigende meerderheid van de Israëlische Arabieren (88%) was van mening dat dit een recht is dat aan alle Israëlische burgers zouden moeten worden verleend.

Andere bevindingen
Uit de enquête bleek ook dat de recente felbetwiste Opperrabbinaat-verkiezingen de reputatie van dat rabbinaat grotendeels negatief heeft beïnvloed.

Slechts 12% van het Joodse publiek denkt dat de verkiezingen "eerlijk" is gegaan en slechts 23% vonden het deels eerlijk en deels corrupt. De meerderheid van de Joodse respondenten (42%) zijn van mening dat deze verkiezingen corrupt is verlopen.

Interessant te melden is dat 25% het gewoon geen idee heeft of het eerlijk is verlopen of niet. Volgens IDI polls is dit wellicht een weerspiegeling van de groeiende vervreemding vanuit de Israëli's ten aan zien van het Opperrabbinaat.

Een andere kwestie is de vraag of de nationale-religieuze Bayit Yehudi (Joods Thuis) partij in de huidige coalitie zou moeten blijven, gezien zij toch bereidheid lijkt te zijn om concessies te doen middels een onderhandeling met de tegenpartij. Onder Bayit Yehudi kiezers bestaat er een tamelijk gelijke verdeeldheid: 49% is tegen, terwijl 46% voorstander is.

Een volledig verslag van de bevindingen van het onderzoek is hier te vinden.

Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.