16 Tisjri 5782 | 22 september 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Anti Israël conferentie in Rotterdam
Publicatiedatum: zaterdag 12 mei 2007 Auteur: ilonia | 1.246 keer gelezen
Fatach, Chamas, Terrorisme, Palestijnse Autoriteit [PA], Ilonia, Dries van Agt, Nederland tav Israel en Joden in NL, Oslo Akkoorden »
Haniyah

Het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS), heeft op bevrijdingsdag een eenzijdige omstreden pro-Palestijnse, anti-Israëlische conferentie gehouden in de Rotterdamse Doelen. De in Nederland wonende PPMS -woordvoerder ‘Palestijn’ Ibrahim Al-Baz, ‘ex-terrorist’ van de PA-terreurorganisatie Al Fatah en ‘voormalig’ explosievensmokkelaar, was één van de organisatoren.

De organisatie wilde dat de Nederlandse bevolking juist op bevrijdingsdag stilstond bij het feit dat de ‘Palestijnen’onder Israëlische bezetting leven. Het hoeft geen nader betoog dat er geen sprake is van enige bezetting door Israël van ‘Palestijns’ land. Iedere vierkante meter grond van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan behoort tot de staat Israël. Dat is vastgelegd in een bindende resolutie van de voormalige Volkerenbond en volledig door de in 1945 opgerichte Verenigde Naties overgenomen. Stichting van een Palestijnse staat, gebaseerd op latere VN-resoluties zijn volledig in strijd met de eerdere bindende documenten.  Er bestaat geen enkele juridische grond, ook niet in het internationale (humanitaire) recht, waarvoor Israël verplicht is eenmaal aan het Joodse volk toegekende politieke en nationale rechten op te geven. Wat echter het allerbelangrijkste is, is dat de Bijbelse God maar liefst 47 maal onder ede de landbelofte aan Israël in Zijn Woord herhaald. De ervaring leert echter dat men politici, diplomaten en antizionisten niet met Gods Woord moet confronteren. Zij neigen hun oor slechts naar wat de duivel hen influistert.

Het PPMS had Ismail Haniyah van Hamas als hoofdgast uitgenodigd, de terreurbeweging die talloze aanslagen op haar naam heeft staan en honderden onschuldige Israëlische burgers heeft vermoord.

Minister van (Buitenlandse Zaken) Maxime Verhagen weigerde Haniyah een visum te verlenen, omdat Hamas in Europa als terroristische organisatie te boek staat. De terreurbeweging weigert de staat Israël te erkennen en weigert eveneens het geweld tegen de Joodse staat af te zweren. Haniyah werd aangekondigd als “de broeder die achter de muur (95% hek, 5% muur FtH) moest blijven.” Via een satelliet- verbinding sprak hij de honderden congresgangers uit heel Europa toe: “jammer dat ik niet mocht komen. Ik dank de regeringspartijen die niet tegen mijn komst zijn” zo sprak Haniyah. CDA en Christenunie verklaarden medio april al tegen het bezoek te zijn. De PvdA vond echter dat deze Hamasleider best had mogen komen. De PvdA sympathiseert al langer met PA-terreurleiders. Zo werd de voormalige vliegtuigkaper en aartsterrorist Jasser Arafat -wiens handen dropen van het bloed van onschuldige Israëlische burgers- in het najaar van 2001, door de PvdA -premier Wim Kok hartelijk in Nederland ontvangen. Een grove schande! Kok stelde in zijn blinde eenzijdigheid, ook nog Israël verantwoordelijk voor het geweld in het Midden Oosten. De woordvoerder van Haniyah, Ismail Radwan, herhaalde op 30 maart nog maar eens het standpunt van Hamas en zei op de PA-televisie dat de moslims de joden moeten bevechten en doden. Hoe trots de slachters van Hamas zijn op hun beestachtige moordpartijen, werd nog eens duidelijk na de bomaanslag van 22 november 2000 op een bus in Hadera. Hamas- terroristen gaven toen de volgende verklaring af:“de Islamitische en Nationale verzetsbrigades zijn erin geslaagd onze martelaren en de heilige Al-Aksa moskee te wreken, door in het hart van bezet Hadera, een bomauto op te blazen naast een voertuig waarin zich een kudde zionisten bevond. Wij eisen de verantwoordelijkheid op voor deze heldhaftige operatie waarbij twee varkens werden gedood en zestig werden gewond”

Haniyah was de vertrouweling van Hamasbendeleider Sheikh Ahmed Yassin die veel geld over had voor haatpropaganda en het opleiden van wandelende zelfmoordbommen. Deze terrorist liet kinderen als levende schilden gebruiken. Dit weerzinwekkende optreden is inmiddels uitgegroeid tot een zeer populaire bezigheid door diverse PA-terreurgroepen en de Libanese Hezbollah. Sinds het begin van de Oslo-oorlog in september 2000, heeft Hamas onder leiding van Yassin 425 terreuraanslagen uitgevoerd, waaronder 52 zelfmoordaanslagen waarbij in totaal 377 Israëli's, burgers en militairen zijn vermoord en 2076 gewond geraakt. Vanuit zijn rolstoel gaf hij opdracht tot het plegen van massamoorden op Israëlische burgers en zond hij kinderen als zelfmoordenaars de dood in. Yassin is op 22-03-2004 door het IDF geliquideerd.

Ook de moslimklerk Ikrima Sabri, de moefti van Jeruzalem bleek op de gastenlijst te staan. Deze jodenhater zag echter af van zijn komst. Hij zou per fax zijn visumverzoek hebben ingetrokken. Het vervloeken van Gods volk is een geliefkoosde bezigheid van de door het PA-terreurregiem in 1992 benoemde Moefti. Zijn uitspraken over het Joodse volk getuigen van een diepe minachting en haat. Vanaf zijn benoeming houdt hij zich bezig met het verspreiden van leugens en het zaaien van haat jegens de staat Israël. Zijn uitspraken hebben het effect van een brandende lucifer die naar een vat benzine wordt gegooid. Hij eist niet alleen Israëls meest heilige plaats de Tempelberg op maar ook de Klaagmuur omdat er volgens hem niet de geringste indicatie bestaat voor een vroeger bestaan van een Joodse tempel op het Tempelplein. Terwijl in 1930 de hoogste Islamitische autoriteit nog een folder uitgaf waarin meegedeeld werd, dat de Klaagmuur onderdeel was van de tempel van de joden, wordt door Sabri beweerd dat er nooit een tempel van de joden in Jeruzalem is geweest. Het PA-terrorisme omschrijft hij als een heilige oorlog, zelfmoordterroristen noemt hij ‘martelaren’ en zelfmoordaanslagen noemt hij " een gelegitimeerd wapen in de strijd tegen de zionistische bezetting.”

Sabri’s zeer extremistische vrijdagpreken worden meestal rechtstreeks op de ‘Palestijnse’ televisie uitgezonden en het is geen uitzondering dat hij daarbij oproept tot geweld tegen Israël. Ook roept hij alle moslims in de wereld op, uit naam van Allah de Joden te vernietigen. Volgens hem zijn de Joden voorbestemd tot eeuwige vernedering en marteling, en het is de plicht van ieder moslim erop toe te zien dat zij krijgen wat hen toekomt. Waar Hitler faalde daar moeten wij zegevieren, aldus de Moefti. Iedereen in de wereld dient zich te realiseren dat figuren als Ikrima Sabri, bezig zijn de geciviliseerde wereld een rad voor ogen te draaien.

Sabri was bij uitstek de ideale man geweest om naast Dries van Agt te acteren op het grote anti-Israël podium in Rotterdam. Maar hij kwam niet. Maar Van Agt was er wel, de man die bekend staat vanwege zijn kruistocht tegen Israël en die van iedere gelegenheid gebruik maakt zijn antizionistische gif aan het grote publiek te presenteren. Zodra deze figuur begint te praten, kolkt het gif en venijn uit zijn mond. Hij noemde Hamas-aanslagen weliswaar ‘verfoeilijk’ maar zei dat deze gewelddadigheden nooit los mogen worden gezien van de context: een eindeloze annexatie en roof van land door Israël dat de ‘Palestijnen’terug willen. Hij noemde de boycot van het ‘PA-regiem’ door de Verenigde Staten en de Europese Unie ‘dwaas, onrechtvaardig en zelfs verwerpelijk’. De oud-premier verslikt zich vaak van woede in zijn uitbarstingen van haat tegen de Staat Israël. De man blijkt over een zeer eenzijdig en selectief geheugen te beschikken want hij beschuldigt Israël er regelmatig van de grote boosdoener in het Midden Oosten te zijn. Volgens Van Agt zijn de drie voorwaarden aan de ‘Palestijnen voor beëindiging van de boycot, onredelijk. De eerste, ‘onthoudt u van geweld’ druist naar zijn mening in tegen het recht van een volk onder bezetting om zich daartegen met geweld te verweren. Verder noemt hij ‘gewapend verzet lang niet altijd terrorisme, maar niks anders dan vrijheidsstrijd.” Zijn haat jegens de staat Israël en haar Joodse bewoners heeft ongekende proporties aangenomen. Na zijn bezoek in de zomer van 2005 aan het door de ‘Palestijnen’ bezette deel van Israëls aloude thuisland, zei hij “Je vloekt je ziel toch uit je keel als je dat ziet” als reactie op het “Anti terreurhek” dat door Israël is opgetrokken om moslimzelfmoordbommen buiten de deur te houden. Van Agt werd tijdens de conferentie in Rotterdam op handen gedragen en genoot zichtbaar van de aandacht die hij kreeg van de anti-Israël kliek om zich heen. Van Agt is door de ‘Palestijnen’ van een Arafat-shawl voorzien en wordt door hen ‘Prins van Palestina’ genoemd.

De Grieks-orthodoxe aartsbisschop in Israël, Attalah Hanna, een ‘Palestijnse christen!’, was ook aanwezig in Rotterdam. Hij noemt de zelfmoordterroristen van Hamas volkshelden waarop men trots mag zijn: “Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting." Woorden van gelijke strekking werden ook door Van Agt gebezigd. Hij roept christenen op zich bij de moslims aan te sluiten om ‘Palestina’ te bevrijden van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan. Hanna is een uitgesproken voorstander van vernietiging van de staat Israël. Hij beschuldigt Israël van: “misdaden tegen onschuldige burgers in het Heilige Land" en roept alle kerken in de wereld op het stilzwijgen te verbreken over de Israëlische ‘massaslachtingen’. “De kerken moeten hun stem laten horen tegen het barbaarse optreden van Israël. Wij roepen de christenen in de wereld op de Palestijnen te ondersteunen in hun strijd tegen de Israëlische brutaliteit. Het is de plicht van iedere kerk mee te werken in de strijd tegen onrechtvaardigheid." Hij zei dankbaar te zijn voor de steun die ‘Palestijnen’ ondervinden van de Wereldraad van kerken in hun strijd tegen Israël. Hanna spreekt nooit over de slachtoffers aan Israëlische zijde. Hanna en de PA-terreurleiders beweren dat Israël genocide pleegt op de ‘Palestijnen’. Maar volgens de PA-organisatie voor Rechten van de Mens Al Mezan, zijn er in de eerste vier maanden van 2007 170 ‘Palestijnen’ gedood door interne gewelddadigheden, dat is drie keer zoveel dan er zijn gedood in confrontaties met het Israëlische leger. Er lopen alleen al in Gaza 100.000 gewapende figuren rond die lid zijn terreurbewegingen, zogenaamde veiligheidsdiensten, politiecorpsen etc.etc. Het PA-regiem bezit de grootste ‘politiemacht’ per hoofd van de bevolking op aarde, maar desondanks heerst er wetteloosheid, grootschalige corruptie en moord en doodslag in het door velen geprezen terreurstaatje. Er heerst een doodscultuur waar niemand iets aan lijkt te willen veranderen.

Psalm 109:1-2-3 O God, die ik loof, zwijg niet want een goddeloze en bedrieglijke mond hebben zij tegen mij open gedaan; zij spreken tegen mij met een leugentong, met woorden van haat omringen zij mij en zij bestrijden mij zonder oorzaak.

Joden en anderen over de hele wereld vieren de 59ste verjaardag van de hergeboorte van de staat Israël in het aloude thuisland. Ondanks 3500 jaar van barbaarse vervolgingen en het vermoorden van miljoenen, bestaan de kinderen van Israël nog steeds. Sinds de hergeboorte van Israël als staat in 1948, hebben de Arabische vijanden met hulp van derden, diverse pogingen gedaan land en volk te vernietigen. Maar ook deze aanvallen heeft Israël overleefd omdat de Bijbelse God Zijn volk beschermt.

Deuteronomium 28:7 De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten.
Copyright © 2007 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.