20 Chesjwan 5782 | 26 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Volgens het internationaal recht zijn de Joodse nederzettingen op de Westbank legaal
Publicatiedatum: zaterdag 09 november 2013 Auteur: Lior Pasternak | Vertaling Brabosh | 1.389 keer gelezen
Yesha - Westbank, Internationaal Recht, Balfour Declaration, Mythen, JordaniĆ«, 'Nederzettingen', VN resolutie, Oslo Akkoorden, Conferentie van San Remo »

Vele landen – evenals de Verenigde Naties en wereldmachten – beweren dat de ‘West Bank’ bezet gebied is. Maar volgens het internationaal recht wordt de ‘West Bank’ (Judea en Samaria) niet bezet.

Hieronder een korte samenvatting:

1. De geldigheid van de Oslo-akkoorden zijn afhankelijk van een definitieve regeling, die nog niet is ondertekend. Vandaar dat de status van die gebieden ongewijzigd blijft (tot aan de ondertekening.)

2. Het vredesverdrag dat werd getekend tussen Israël en Jordanië legt de grens tussen de twee landen vast langsheen de Jordaan rivier. Dit zonder enig verband met de status van Judea en Samaria (‘West Bank’).

3. Het gebied op de ‘West Bank’ werd vrijgegeven tijdens een defensieve oorlog in 1967. Houdt er rekening mee dat Jordanië tijdens die oorlog Israël bombardeerde, ondanks het feit dat Israël een duidelijke boodschap stuurde aan Jordanië dat Israël geen enkele aanval zal beginnen (tegen Jordanië). Maar Jordanië bleef Israël bombarderen en vervolgens reageerde Israël. Volgens het internationale recht mag een land dat ten prooi valt aan de agressie van een ander land, uit zelfverdediging die gebieden van waaruit de vijand heeft aangevallen, behouden als het dat wenst. De VN-vergadering is niet bevoegd om deze zeer fundamentele wet als ongeldig te beschouwen.

4. Jordanië dat tot aan 1967 Judea en Samaria controleerde, had geen soevereiniteit over dat land. Jordanië zelf had dat gebied veroverd tijdens de oorlog van 1948 en zelfs in 1950 geannexeerd. Geen enkel land in de wereld (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) heeft de Jordaanse annexatie van de Westelijke Jordaanoever ooit erkend. Volgens het internationale recht had Jordanië geen eigendomsrecht noch soevereiniteit over dat gebied omdat haar aanwezigheid daar gebaseerd was op een illegale toegang tot dit gebied.

In tegenstelling tot het betreden van Jordanië van Judea en Samaria, was het binnentrekken van Israël in 1967 legaal en beschikt Israël de soevereiniteit over het gebied. Weliswaar voorwaardelijk maar, in afwachting van verdere onderhandelingen volgens VN-resoluties 242 en 338, blijft de Israëlische soevereiniteit over het gebied legaal. Het internationaal recht verbiedt een land niet om de controle te nemen over gebieden in een daad van zelfverdediging tegen een agressor en blijft tevens de controle over deze gebieden behouden om toekomstige aanvallen te voorkomen.

5. Omdat het betreden door Jordanië van de ‘West Bank’ en de annexatie daarna illegaal waren kan geen enkel ander land dan Israël juridisch eigendomsrechten laten gelden over dat gebied.

6. Het recht van Israëls soevereiniteit over Judea en Samaria is gebaseerd op dezelfde vordering met betrekking tot zijn soevereiniteit over enig ander gebied in Israël, of dat nu Tel Aviv, Haifa en Eilat is. In het Arabisch-Joodse akkoord uit 1919 (het Faisal-Weizmann akkoord) erkenden de Arabieren de Balfour verklaring. Ze erkenden een onafhankelijke Joodse staat in Palestina-Eretz-Israël, met inbegrip van al het gebied tot aan de Jordaan rivier.

De Vredesconferentie van Parijs (1919), gevolgd door het Verdrag van Sevres (1920) en San Remo (1920) en en tenslotte het Verdrag van Lausanne (1923) en het Amerikaanse bilaterale verdrag met Groot-Brittannië in de Palestijnse Mandaat Conventie (1924) aanvaarden ALLEN de Balfour verklaring (1917) en het Mandaat voor Palestina die werden gegeven aan de Joden op het GEHELE resterende gebied van Palestina ten westen van de Jordaan.

Een bewering dat de Joden niet het recht hebben om Judea en Samaria te bezetten, maar tegelijkertijd wel het recht hebben om Tel Aviv te bezetten, is aldus een belachelijke bewering, sinds het (Joodse) recht op soevereiniteit geldt voor het gehele gebied. Het verdeelplan van de VN uit 1947 was slechts een voorstel en geen bindend akkoord. Omdat de Arabieren dat plan verwierpen, zijn die grenzen (evenals het plan zèlf) zinloos geworden.

De Rhodos Wapenstilstand Akkoorden van 1949 (staakt-het-vurenbestand) leverde geen officiële grenzen op tussen Israël en zijn buurlanden. Vandaar dat de zogenaamde ‘groene lijn’ nooit gediend heeft als een erkende internationale grens tussen Israël en Jordanië. Die (staakt-het-vurenlijn) ‘groene lijn’ (door Obama verbasterd tot ‘pre-1967-lijn’; Brabosh.com) verloor zijn betekenis op het moment Israël die gebieden bevrijdde tijdens de oorlog van 1967.

Dus pas de laatste jaren hebben de wereldmachten en de VN een dergelijke bewering geponeerd dat ‘de nederzettingen illegaal zijn’ – een bewering die rechtens regelrecht in strijd is met hun (eigen) eerdere afspraken: In feite beschouwden ALLE wereldmachten en ALLE landen in de wereld, het hele gebied ten westen van de Jordaan als een entiteit. Het is een juridisch ondertekende internationale overeenkomst (Mandaat voor Palestina 1923) en die blijft geldig en zolang er tussentijds geen andere overeenkomsten worden afgesloten, is deze geldig tot op de dag van vandaag. Die entiteit is een Joodse staat met minderheden.

Daarom dat men niet kan spreken over ‘illegale nederzettingen’ in elk gebied binnen deze entiteit. Daarom ook dat Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet meer of minder illegaal zijn dan Joodse nederzettingen in de buurt van Tel Aviv, Haifa en Eilat. Bijgevolg zijn volgens het internationale recht al die nederzettingen 100% legaal.

Gerelateerd op Brabosh.com:

 • Tien basis punten die de wettelijke rechten samenvatten van Israël in Judea en Samaria; door Alan Baker [lezen]
 • Internationaal jurist Dr. Alan Baker: ‘Joden mogen zich vestigen op de West Bank’; door Israel Today [lezen]
 • Dr. Manfred Gerstenfeld interviewt ambassadeur Alan Baker – De vuile legale handen van de Europese Unie [lezen]
 • Het is tijd om opnieuw het pad naar vrede met de Palestijnse Arabieren te herzien; door James Lunney [lezen]
 • 1000 juristen zenden brief aan EU: 1967 lijnen bestaan niet; nederzettingen zijn niet illegaal [lezen]
 • Juristen zijn formeel: Israëlische nederzettingen op de Westbank zijn volkomen legaal; door Likoed.nl [lezen]
 • Volgens internationaal recht zijn Joodse nederzettingen in Judea & Samaria legaal en gewettigd [lezen]
 • Dubieuze status van nederzettingen andermaal onderwerp van internationale controversie [lezen]
 • Geef de vrede een kans – De ‘vergeten’ Conferentie van San Remo, 25 april 1920 +video [lezen]
 • San Remo 25 april 1920: de legale rechten van het Joodse volk op Israël +video [lezen]
 • In 1920 werden in San Remo de grenzen van de Joodse staat wettelijk vastgelegd [lezen]
 • 90ste verjaardag van de San Remo Conferentie [lezen]
 • Joodse staat werd op 25 april 1920 geboren in San Remo met de steun van 51 landen [lezen]
Copyright © 2013 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.