4 Tewet 5782 | 08 december 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Een zeer opmerkelijke gioer [toetreding tot het Jodendom] van een Palestijnse man
Publicatiedatum: donderdag 01 mei 2014 Auteur: Redactie | 1.324 keer gelezen
Gioer, Redactie, Maatschappij, Charediem, Israelische gevangenissen, Samenwerking met Arabieren, [ex]moslims en Joden, Media_samenleving »

In een werkelijk verbazingwekkende ommekeer van een Palestijnse man die voor 11 jaar gevangen zat in een Israëlische gevangenis, heeft hij enkele jaren geleden gioer [toetreding tot het Jodendom] gedaan. Daarbij is hij ook klaar om het Israëlitische leger te dienen.

Dit is een verhaal dat alleen in Israël kan gebeuren. De man bekeerde zich tot het Jodendom en werd lid van een charedische [orthodoxe] gemeenschap. Ook zal hij de Israëlische staatsburgerschap ontvangen en dan wilt hij toetreden tot het Israëlische leger.
De voormalige moslim, inmiddels getrouwd met een Joodse vrouw en studeert aan een jesjivah in Jeruzalem, zei: "Baroech Hasjem [G'ddank] ben ik Joods. Iedere morgen wanneer ik wakker word, dank en zegen ik Hasjem daarvoor."

Yaniv Eliasaf Ben-David werd als Boosman Abu-Ras geboren in een Palestijnse stad nabij Nablus. Nadat hij 11 jaar had gezeten, barstte hij in tranen uit. Hij kon namelijk nergens heen. Hij was tijdens zijn gevangenschap begonnen met zijn gioer en het was daarom levensgevaarlijk voor hem naar de Palestijnse gebieden terug te sturen, omdat Palestijnen hem beschouwen als een collaborateur, maar voor de Joodse Wet en de seculiere wet was hij Palestijn. In deze levensgevaarlijke situatie, wikkelde hij zichzelf in een talliet [gebedsmantel] en zette zijn keppeltje op zijn hoofd.

3 jaar geleden kreeg de Brigadier-generaal Mordechai van de controleposten te horen van Yaniv en hem werd toegang tot Israël verleend. In deze afgelopen 3 jaar heeft hij in Israël gewoond met een tijdelijke status. Ondertussen doet hij hier en daar klusjes voor zijn onderhoud, maar richt zich vooral op Torastudie.

Yaniv wilt zijn tijdelijke status graag omzetten tot een permanente status en wilt dan graag de IDF dienen. Zelfs als zij hem naar Nablus zouden sturen, zal hij alle opdrachten die hem opgelegd krijgt uitvoeren. Ruim een jaar geleden geleden keerde Yaniv ook als Jood terug naar Nablus en ging naar Qever Joseef, de tombe van Joseef wat niet geheel ongevaarlijk is als Jood.

"Sommige Joodse gedetineerden," vertelde hij verder, "begonnen tegen mij te praten en zeiden dingen tegen mij als 'er is iets speciaals aan jou, iets wat niet tot jouw wereld waar jij vandaan komt behoort'... 'je lijkt wel een Joodse nesjamma [ziel] te hebben'. Een heel speciaal persoon heeft mij toen bij de hand genomen en mij over het Jodendom geleerd. Beetje bij beetje begon ik de wereld van kedoesja - heiligheid -, de Tora en het uitverkoren volk te betreden, Baroech Hasjem."

Op de vraag waarom hij 11 jaar gedetineerd heeft gezeten, antwoordde hij: "Mijn misdaad was niet gerelateerd aan terrorisme, chas wesjalom - G'd verhoedde-, maar ik wil er verder niet over praten."

Ondertussen onderging hij zowel religieuze als uiterlijke veranderingen en ook het gevangenispersoneel nam dit waar. De gevangenis autoriteiten hebben Yaniv vervolgens klaar gestoomd voor een vervroegde invrijheidstelling, echter moest hij wel terug naar de gebieden van de PA, wat voor hem - zoals eerder gemeld - levens gevaarlijk zou zijn.

Op dat moment kwam G'ds interventie! Brigadier-generaal Mordechai neemt hier het woord.

"Ik reed net voor middernacht op Route 443 naar Modiin, waar ik woon. Opeens doemde een vreemde man op bij de controlepost en ik stopte. Echt, alles moet Basjamajiem [vanuit de Hemel] komen, want ik zag deze jongeman, Yaniv, huilen en snikken bij de controlepost. Hij vertelde me toen het verbazingwekkende verhaal hoe hij zijn gioer is begonnen in de gevangenis, maar ook hoe al zijn verzoeken om juist niet in het Palestijns gebied teruggeplaatst te worden omdat het levensbedreigend voor hem is, werden - ook door het Hooggerechtshof - afgewezen. Ik kon niet geloven wat ik zag. Hij reciteerde pasoekiem [verzen] uit de Tora en ondertussen zat hij vast op de controlepost, want de militairen lieten hem niet voorbij gaan, maar hij op zijn beurt weigerde het gebied van de PA binnen te gaan. Snel checkte ik zijn verhaal bij een maatschappelijk werker van de gevangenis en zo ook bij de gevangenisrabbijn en zij waren vol lof over hem, zoals een zeer goed gedrag en hoe oprecht hij was... maar ondertussen had ik niet een directe oplossing voor hem. Wat ik wel kon doen was hem naar een nabij gelegen basis van de IDF brengen en hem daar voor een paar dagen onderbrengen. Na die dagen zijn wij toen een moeilijke strijd aangegaan met de Shabak [de Algemene Veiligheidsdienst] en andere instanties en zo hebben we een oplossing voor hem kunnen vinden..."

Zowel Generaal Mordechai als Yaniv kunnen niet stoppen hun verbazing te uiten over deze G'ddelijke voorzienigheid. "Poli [Generaal Mordechai] is een echte dienaar van G'd, gezegend is Zijn Naam, die in het bijzonder gestuurd is om mij te redden. Hij is een echte tsaddiek [rechtvaardige]..." Op de vraag wat hij gedaan zou hebben als Poli hem niet had geholpen, zei hij: "ik zou de hele nacht gewacht hebben en de volgende morgen gewoon mij tefillien gelegd hebben..."

Yaniv vertelde zijn kant van het verhaal over deze redding.

"Ik stond daar bij de controlepost en zag 2 Palestijnen op mij afkomen. Ik was niet alleen bang voor mij leven, maar nog meer dat zij misschien mij tefillien zouden afnemen! Het idee dat zij zoiets heiligs, de heiligheid van Hasjem, zouden afpakken, kon ik niet aan. Ik zei toen tegen Hasjem: "Als Jij wilt dat ik de tefillien bij deze Palestijnen leg, dan doe ik het! Ik stond op en schreeuwde de Sjema uit: 'Sjema Jisrael, Hasjem is onze G'd, Hasjem is EEN!' En toen stuurde Hasjem Poli om mij te redden. Al mij verzoeken waren al door de rechtbanken afgewezen en ik ging naar de synagoge en zei: '"G'd, dank Je wel voor alles wat Je voor mij gedaan hebt, al het goede en al het slechte. Als dit Jouw wil is dat ik terug moet om te sterven om Jouw Naam te heiligen, dan doe ik dat.' Maar Hasjem zond Poli. G'd keert nooit Zijn rug toe naar iemand die Hem ook niet de rug toekeert, Gezegend is Zijn Naam."

Vervolgens ging Yaniv herinneringen ophalen die hij als gioer-kandidaat heeft meegemaakt in de gevangenis. Hasjem heeft hem niet ontzien en heeft diverse tests op zijn pad gelegd.

"Maar ik geloofde dat dat ik met Zijn hulp, moge Hij gezegend zijn, in staat was alles te weerstaan." Op de dag van zijn vrijlating, probeerde een plaatsvervangende commandant van de gevangenis, een bedoeii, zijn pajes [zijlokken] afknippen. "Ik vertelde zonder bang te zijn dat hij me mag doden, dat hij mag doen wat hij wilt, maar niemand zal mijn pajes, mijn heiligheid, aanraken. Niets kon mij schelen, maar het was voor mij ondenkbaar dat ik mijn heiligheid zou verliezen, mijn pajes.... Hoe is het mogelijk dat iemand mijn heiligheid wilde ontnemen?"

Yaniv herinnerde zich ook toen hij besloot om zich aan Joodse gebruiken te houden in de gevangenis. "Daar waren een aantal gojiem, Arabieren, die mij begonnen te bespotten. Zij bedreigde me zelfs. Ik begreep deze mensen niet, dat volk: ík heb eindelijk iets voor mijn ziel gevonden, dus wat kon mij het nou schelen? Ik was niet bang en wilde liever G'ds Naam heiligen dan geen volger van de Halacha [Joodse Wet] te zijn.

Yaniv hoopt met zijn verhaal en zijn Joodse levenswijze een voorbeeld te kunnen zijn voor Joden die zich niet aan de Halacha houden. "Ik hoop dat ik hen kan helpen om terug te keren tot G'd, zodat de Mosjiach komt - die overigens onder ons is en zodra we 2 Sjabbatot houden, dan zal hij onthuld worden... We leven in een moeilijke tijd, het is een hele, hele harde generatie en G'd weet dat er sterke verleidingen zijn." Hij haalt dan de Geleerden aan die leren dat een Ba'al Tesjoeva - iemand die tot G'd is teruggekeerd - een hogere status heeft dan een rechtvaardig mens.

Hij besloot zijn verhaal met de volgende woorden.

"Tegen heel Israël wil ik zeggen: zoals Hasjem geriem [Joden die door gioer Joods zijn geworden] met heel Zijn hart houdt, zo wil ik met heel mijn hart Zijn wil doen. Hij toonde mij veel chesed [goedheid] en ik dien Hem met heel mijn wezen, met een perfect geloof en sereniteit. En zoals ik heel vaak getest ben, zo houd Hasjem ook van Israël... G'd zorgt voor mij en verlaat niemand. We moeten gewoon proberen Zijn wil uit te voeren. Geef Hem een opening ter grootte van een naald [zoals de geleerden dit zeggen], Hij zal dan hele werelden voor ons openen!"

De volgende video is voor de choepa [Joods huwelijk] van Yaniv.

In het Ivriet een uitgebreidere rapprotage:

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.