3 Tewet 5782 | 06 december 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Samenwerkingsdocument gaat ook Rav Brodman sjlita te ver
Publicatiedatum: maandag 11 januari 2016 Auteur: Redactie | 1.407 keer gelezen
Opperrabbijn Jacobs, Rav Brodman sjlita, Redactie, Charediem, RKK »

Begin december 2015 kwamen organisaties die christelijke en joodse samenwerkingsverbanden bevorderen met een verklaring van een groep orthodoxe rabbijnen in Israël die "Doe de wil van de Vader in de hemel" heet.

Het document bevat waarin een zevental verklaringen die door een vijftigtal rabbijnen is ondertekend. Zo ook de naam van de Nederlands-Israëlische rabbijn van Savyon Rav David Brodman שליט"א. Echter is zijn naam zonder zijn toestemming aan de vijftig rabbijnen toegevoegd die dit document ondersteunen.

Zo verklaarde Rav Brodman שליט"א Rosj Chodesj Sjewat - maandag 11 januari aan Jodendom-online: "Ik heb nooit zo'n verklaring getekend, meer nog geweten... bovendien ben ik niet benaderd door een van de rabbijnen met het verzoek om zo'n verklaring te tekenen... Ik onderstreep nogmaals dat de inhoud van de verklaring niet door mij gezien is en zeker niet door mij getekend is."
Zijn officiële verklaring is HIER te lezen in het Ivriet.

In het document "Doe de wil van de Vader in de hemel" wordt gesteld: "We willen de wil van de Vader doen door de uitgestoken hand te pakken van onze christelijke broeders en zusters. Joden en christenen moeten samenwerken als partners om de morele uitdagingen van dit tijdperk aan te gaan.” Dit is lijkt een heel mooi streven, alleen gaat deze verklaring zoals Opperrabbijn Jacobs vorige week al aangaf in het Friesch Dagblad een brug te ver. De verklaring lijkt namelijk bijna op een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis. Net als Opperrabbijn Jacobs is Rav Brodman שליט"א voor een hechte samenwerking, maar "onze religies zijn niet hetzelfde".

Daarbij gaat dit document toch wat verder gaat dan gewoon een samenwerking, wordt door een artikel in het Nederlands Dagblad van 23 december 2015 bevestigd. Daar wordt terecht gesteld dat deze verklaring van de rabbijnen meer ruimte biedt om persoonlijk onder de Joden te getuigen van de christelijke messias. Echter een directe zending blijven zij wel afwijzen.

Wat verontrustend is, is dat het initiatief doelbewust Joodse inzichten weergeeft die slechts fragmenterend weergegeven worden. Hierdoor kan de lezer denken dat deze verklaring gebaseerd is op inzichten van RaMBaM [Maimonides] en rabbijn Ja'aqov Emden.

Een voorbeeld van meerdere. Het document citeert de RaMBaM dat “het christendom noch een ongeval of een fout is", "maar de eigenzinnige G'ddelijke uitkomst en geschenk aan de volkeren". Het document geeft verder geen uitleg wat de RaMBaM hiermee bedoelde en suggereert opzettelijk dat zelfs de RaMBaM van mening zou zijn geweest dat het christendom en het jodendom twee gelijkwaardige geloven zijn. De werkelijkheid is dat de RaMBaM stelt dat het katholicisme en andere trinitaire vormen van het christendom zelfs voor niet-Joden een vorm van avodah zara - afgoderij – is. Hij zag het christendom als slechts een klein stapje van de afbreuk van het volledige polytheïsme.

Het christendom en het jodendom als "partners" te karakteriseren is dus om dit bovenstaande geheel onjuist. De lezer zou tussen de regels kunnen lezen dat het nieuwe testament dus ook gelijk zou staan aan de Tora - chas wesjalom. Immers er wordt gesteld: "Maar net als het christelijk geloof wordt gezien als een goddelijke gave, wordt ook J. zelf gezien als degene ‘die een dubbele goedheid aan de wereld heeft gebracht'. Aan de ene kant bevestigde hij de wet van Mozes op een majestueuze manier en niet één van onze Wijzen heeft zo over de onveranderlijkheid van de Tora gesproken. Aan de andere kant heeft hij de afgoden van de volken weggenomen, zodat ze de zeven geboden aan Noach zouden volgen, en heeft hij hen vervuld met sterke morele overtuigingen. Christenen zijn gemeenschappen die dienen terwille van de hemel en aan wie hun beloning niet zal worden onthouden."

Ondertussen erkent het christendom de G'ddelijk Zeven Geboden aan Noach niet als het geloofsbelijdenis van het christelijke geloof en dat de Zeven Geboden van Noach direct uit de Tora komen, wordt binnen de chirstelijke gelederen sterk betwijfeld.

Enkele jaren geleden hebben orthodoxe rabbijnen in de VS, Europa en Israël zich verenigd in het Centrum voor joods-christelijk begrip en samenwerking [CJCUC]. Zij wilden een betere samenwerking tussen joden en christenen bevorderen. Een van de vooraanstaande leden van deze groep is onder meer rabbijn David Rosen. Hij is rabbijn in Jeruzalem en directeur interreligieuze zaken van het Amerikaans Joods Comité [AJC], een zeer invloedrijke en internationaal erg actieve joodse organisatie. Ook Shlomo Riskin, opperrabbijn van Efrat en lid van het Israëlische opperrabbinaat, heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van dit dubieus document.

Copyright © 2016 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.