21 Chesjwan 5782 | 27 oktober 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Bezoek van de paus aan Israël: Hij heeft zich niet verontschuldigd'
Publicatiedatum: vrijdag 15 mei 2009 Auteur: Redactie | 1.701 keer gelezen
Jeruzalem [Al-Quds], Heilige Plaatsen, Redactie, Binyamin Netanyahu, De paus, RKK, Durban, Olijfberg [Har Hazeitim] »

Asjkenazische Opperrabbijn van Israel Rabbi Yona Metzger, Sefardische Opperrabbijn van Israel de Risjon Letsion Rabbijn Shlomo Amar,
Paus Benedictus XVI.

Het afgelopen bezoek van de paus aan Israel was het meest spraakmakende bezoek van alle drie pauzen (1964, 2000, 2009) die Israel ooit bezocht hebben. Of deze bezoekjes ook ten gunste van Israel en de Joden geweest is, valt voor sommigen sterk te betwijfelen wanneer zij de berichtgevingen van Arutz Sheva, Elesevier , NOS-journaal, YNet News en Jerusalem Post lezen.

Vooruitblik van de Opperrabbijn van Tel Aviv, Rabbi Israel Meïr Lau sjlita

"We moeten de paus niet vleien maar ook niet afwijzen", waren de woorden van de voormalige Opperrabbijn van Israel , huidige Opperrabbijn van Tel Aviv Rabbi Israel Meïr Lau. "De huidige paus is totaal anders dan zijn voorganger. Johannes Paulus de II was tijdens de Holocaust bisschop van Krakau  en zag de Holocaust met zijn eigen ogen en hij was  tegen om Joodse kinderen  te laten dopen om vervolgens aan hun ouders, buren of aan de kerk te overhandigen om hen veilig te stellen. Hij zei: 'Wij zijn schuldig naar onze oudere broer, de Joodse mensen'. Dit zijn feiten; ik kan zelfs namen noemen.  Maar de huidige paus was geboren in Duitsland en was een lid van de Hitler Jügend," vertelt de Rabbijn. "Ik weet niet of hij het Duitse leger diende, maar zijn achtergrond is  totaal verschillend dan dat van zijn voorganger". Wikipedia  verklaart over de paus:  "hij werd met een leeftijd van 16 aan het Duitse luchtafweerkorps onderworpen. [Hij]  trainde in de Duitse infanterie, maar een ziekte belette hem van de gebruikelijke gestrengheid van de militaire plicht".

Rabbijn Lau stipte twee grove fouten van de paus aan: het herstel van bisschop en Holocaustontkenner Richard Williams "de paus kwam overeen om hem in ere te herstellen nadat hij zich verontschuldigde - maar toch trok hij zelfs toen zijn woorden niet in, maar zei slechts dat hij dit niet zou gezegd hebben als hij zou hebben geweten dat hij zijn vrienden in de Kerk beledigd zouden hebben", legt Rabbijn Lau uit. Zijn tweede grove fout was volgens de Rabbijn  het moment dat vertegenwoordigers van het Vaticaan tijden de toespraak van Ahmadinejad tijdens Durban II in de zaal bleven zitten. Zelfs afgevaardigden van de EU zijn toen opgestapt en dan niet te spreken over een aantal landen, zoals Polen, Duitsland en de VS, die helemaal niet zijn komen opdagen.  "De Europese afgevaardigden die daar waren, verlieten de zaal toen Ahmadinejad begon te spreken - maar de afgevaardigden van de paus bleven de gehele toespraak zitten".

Rabbijn Lau besluit: "Ondanks het bovenstaande, moeten wij het bezoek niet afwijzen. We moeten ook niet in een kramp gaan zitten of hem vleien, maar het zou ook niet moeten worden afgekeurd. Dit is een bezoek dat door de paus zelf geïnitieerd is, zodat hij in de voetstappen van zijn voorgangers kan wandelen. Wij moeten hem verwelkomen, alleen al om het feit dat miljoenen Joden nog steeds in de Diaspora leven en vele van hen in plaatsen wonen waar de katholieke Kerk machtig is, zoals Latijns-Amerika, Polen, Oekraïne en elders. Wij moeten onze vijand geen munitie geven of olie op het vuur gooien; wij moeten geen enkel Jood in gevaar brengen".

Korte samenvatting van de voorgaande bezoeken
In 1964 bezocht Paus Paulus VI Israël voor slechts 11 uur. In die 11 uur noemde hij de Joodse Staat  geen een keer bij de naam "Israël" en trachtte met man en macht het woord "Jood" te vermijden. Als of dit niet voldoende was, verdedigde hij Pius XII die tijdens de Holocaust zich van commentaar onthield. Hij weigerde Jeruzalem te bezoeken en uit protest wilde de voormalige Opperrabbijn Yitzchak Nissim hem niet ontmoeten.

De iets sympathiekere paus Johannes Paulus II riep kort na zijn bezoek aan Yassar Arafat dat Jeruzalem onder internationaal beheer moest komen om het bestaan van deze duizenden jaren oude stad te garanderen. Hij bood zijn excuses aan dat de RKK over de 2000 jaren de Joden vervolgd, gemarteld en vermoord heeft, maar hield zijn mond dicht over de Holocaust. De voormalige Opperrabbijn Israel Meïr Lau zei toen:  "Hij verontschuldigde zich voor 1492, maar niet voor 1942".

De Opperrabbijnen weigeren drie van de vier uitnodigingen om de paus te ontmoeten
Opperrabbijnen van Israel Rabbi Shlomo Amar (Sefardiem) en Rabbi Yona is Metzger (Asjkenaziem) werden voor vier ontmoetingen met de paus uitgenodigd. Zij hebben slechts een bijgewoond. Tijdens de aankomst van de paus schitterden de hoofden van de Joodse Sefardische en Asjkenazische gemeenschappen van afwezigheid. "De paus draagt twee petten," vertelde hun woordvoerder aan Arutz Sheva: "Pet van een staatshoofd en een pet van het hoofd van een godsdienst. De luchthavenceremonie is een politieke ceremonie ".

Sommige geleerden - Rabbijnen Yaakov Yosef en Shalom Dov Wolpe  -  waren van mening dat de Rabbijnen de paus überhaupt niet hadden moeten ontmoeten, omdat "dit een schending van de Naam van G'd betreft. Iedere ontmoeting en erkenning van hem heeft betrekking tot afgoderij, indien het niet openlijke afgoderij betreft, dan heeft het wel  betrekking op een zonde waar iemand voor de dood zou moeten kiezen in plaats van het te schenden. Om nog maar niet te zwijgen over de herinneringen van de vervolging van de Inquisitie en evenals de afwachtende rol van de Kerk in de Holocaust. Bovendien wordt deze paus voor zijn persoonlijk lidmaatschap in de Hitler Jügend evenals zijn verklaringen ten gunste van een Holocaustontkenner [verwijzend naar Williams' Holocaustontkenning]  verweten", schreef de groep onder de naam "The Task Force to Save the Nation and Land" aan de Opperrabbijnen. De groep - onderleiding van de bovengenoemde rabbijnen - besluit vervolgens: "Het ergste van alles is dat dit bezoek gepaard gaat met het druk en overeenkomst om aan de Kerk Har Tsion [Berg van Sion] en andere heilige plaatsen van het Heilige Land over te dragen. Een welkom van de Opperrabbijnen zal deze trend alleen maar bemoedigen."

Meer prominente Israëliërs hadden andere prioriteiten
Woordvoerder van de Knesset, Reuven Rivlin, had van te voren te kennen gegeven een ontmoeting met de paus niet uit de weg te gaan, maar zei dat hij door andere prioriteiten niet meer kan doen dan hem tijdens zijn bezoek aan Yad Vashem te ontmoeten.

Het huidige pauselijke bezoek had inderdaad een politiek karakter. Allereerst verzocht het Vaticaan dat Israel tijdens de welkomstceremonie haar nationale vlaggen zou verwijderen. Dit verzoek werd verwittigd. Vervolgens zei de paus dat zijn bezoek impliciet bedoeld is om een Palestijnse Staat te verwezenlijken. "Ik pleit met allen die verantwoordelijk zijn om een weg in de zoektocht voor een rechtvaardige resolutie te vinden, deze te onderzoeken, zodat beide mensen in vrede in een vaderland binnen hun eigen veilige en internationaal erkende grenzen kunnen leven".

Ondertussen sloeg de Joodse filantroop Guma Aguiar een ontmoeting met de paus af en hij ging hij maandag met honderden duizenden andere Joden op weg om voor Lag Ba'omer het graf van Rabbi Shimon Bar Yochai  in Meron te kunnen bezoeken. "Ik voelde mij vereerd om de uitnodiging via de president te mogen ontvangen," zei Aguiar,  "maar toen ik besefte dat de vertegenwoordigers van het Vaticaan uit respect voor deze gevaarlijke extremistische politicus [red. Hij doelt op de toespraak van Ahmadinejad tijdens Durban II]  bleven zitten, zou het ongepast voor mij geweest zijn om deze gebeurtenis bij te wonen".

De rabbijn van de Kotel (Klaagmuur) en andere heilige plaatsen van Jeruzalem, Rabbi Shmuel Rabinovitch, had tijdens het bezoek van de paus aan de Kotel een indringende toespraak, maar nadrukkelijk zweeg hij over de pauselijke gast. Hij gaf hardop een drosje (Bijbelse uitleg) en bood een gebed voor vrede aan. Hij las uit I Koningen 8 dat voornamelijk uit het gebed van Sjalomo hamelech - koning Salomo - met betrekking tot de Bejt Hamiqdasj - de Tempel - bestaat. Het gebed benadrukt de centrale ligging van de heilige plaats, waarvan de Westelijke Muur één van de laatste resten is, en dat G'd naar de smeekbeden "van Jouw dienaar en van Jouw mensen zal luisteren, wanneer zij naar deze plaats komen om te bidden". Ook las hij uit de profeten Micah en Jesjajahoe (Jesaja) waar teneinde staat geschreven dat "Mijn huis een huis van gebed voor alle naties is...[Hasjem zegt dat Hij] om Tsion niet zal zwijgen"... en Zijn redding zal als een "brandende toorts" zijn. De rabbijn  besloot zijn toespraak met gebed.

De paus werd door al deze rabbijnen niet  aan "Zijn heiligheid" gerefereerd.

Jeruzalem blijft voor altijd een Joodse hoofdstad
Tijdens het bezoek van de paus hebben leden van de Beit Orot Jesjive  een aantal 20 meter lange spandoeken in de straal van 400 meter rond zijn hotel opgehangen, waarop staat: "Jeruzalem- voor altijd de hoofdstad van Israel en de Joden".

Op een creatieve wijze tracht de Jesjive de Joodse soevereiniteit over de stad duidelijk te maken. Op een andere spandoek staat een Bijbelvers waarin geproclameerd wordt dat Joden het uitverkoren volk is. Ook hebben zij voor aanweigheid van Israelische vlaggen gezorgd, aangezien het feit dat het Vaticaan eiste dat de Israelische regering tijdens het bezoek van de paus de nationale vlaggen uit de Oude Stad moesten verwijderen.

De jesjive staat op Har Hazeitim - de Olijfberg  en ligt bij een kleine aangrenzende Joodse buurt, wat momenteel de enige voortdurende Joodse aanwezigheid in het nu merendeels Arabisch gebied binnen de Oude Stad.  "De Jesjive is een Joods eiland, midden tussen de mensen die ons haten. Wij konden tijdens het bezoek van het hoofd van 's wereld grootste christelijke beweging, een beweging die het Joodse volk als niet relevant beschouwen, heeft geen banden met dit land, het land van Israël of aan zijn hoofdstad Jeruzalem."

Brug voor de vrede?
Het thema van het bezoek van de paus wordt "bridge for peace";  de brug voor vrede (in het MO) genoemd. De Israëlische media vraagt zich af hoe een man een brug voor vrede kan slaan als hij zelf een nazi-verleden heeft en hoe hij zulke afzwakkende en dus teleurstellende woorden in het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem kon uiten. Zo vertellen vele bronnen dat hij bij de Hitler Jügend heeft gezeten. Ingewijden (mensen in Nederland die hem persoonlijk gekend hebben) spreken zelfs van een SS-verleden die hij met man en macht zou trachten weg te moffelen, maar vroeger daar opener over zou zijn geweest. Nu wordt zijn lidmaatschap van de Hitler Jügend door de woordvoerder Lombardi van het Vaticaan in alle toonaarden ontkent. Het is zelfs zo dat het Vaticaan nu de Israëliërs van deze geruchten de schuld geven.  Dat laatste is een bewezen onwaarheid, aangezien het feit dat dit lang voor het bezoek van de paus aan het Heilige Land bekend was.

 (Hall of Remembrence Yad Vashem)

Dat allemaal dubieus en vaag is, kan bevestigd worden gezien met het feit dat de Yad Vashem Voorzitter Rabbi Yisrael Meir Lau, zelf een Holocaustoverlevende, tijdens het bezoek van de paus aan het Yad Vashem zei  dat "de paus tijdens zijn bezoek aan Yad Vashem de rechtstreekse referenties naar Hitler of nazi's wegliet. Tevens verklaarde de paus dat er ‘miljoenen gedood' werden"... Rabbijn Lau betreurde dat hij verzaakte het getal 6.000.000 te noemen... "zonder de krachtige term ‘vermoord' te gebruiken... de moordenaars zijn niet eens bij naam genoemd", ging de voormalige Opperrabbijn van Israel en huidige Opperrabbijn van Tel Aviv verder. Rabbi Lau vermeldde ook dat hij het positieve aspect van de toespraak: "Het was belangrijk dat hij zei dat wij de Holocaust niet moeten ontkennen, minimaliseren of vergeten. Deze zijn drie belangrijke punten, voor al in deze tijd". Toch... "heeft de paus een historisch moment gemist", besloot hij.
Directievoorzitter Avner Shalev was eerder teleurgesteld in het feit dat de paus niet naar zijn Duitse afkomst verwees. ‘In Yad Vashem moet je nazi-Duitsland noemen om de verantwoordelijkheid [van nazi-Duitsland] vast te leggen,' was zijn reactie.
Ondertussen weigerde de paus tijdens zijn bezoek aan Yad Vashem het hoofdgebouw te betreden. Dit vanwege een kritisch onderschrift onder de foto van paus Pius XII bij een van de exposities.

Kortweg: de paus zweeg over de schuldige hand van de nazi's op de 6.000.000 Joden, noch werd er naar de acties van de Kerk tijdens de Sjoa' (Holocaust) verwezen.

Ook in de landelijke media is de teleurstelling te zien. Zo zet de grootste krant Yediot Ahronot op de voorpagina naast een foto van de paus de tekst ‘Hij heeft zich niet verontschuldigd'.

De antwoorden van de Opperrabbijnen op het bezoek van de paus
Ondanks de weloverwogen en respectvolle woorden, confronteerde de Asjkenazische Opperrabbijn van Israel Rabbijn Yona Metzger tijdens zijn speech aan de paus met de volgende punten:
Naast dat hij de paus bedankt heeft met voor het stoppen van missionarisactiviteiten tegen Joden, verzocht hij de paus Joodse kinderen die tijdens de Holocaust in christelijke families zijn geplaatst te identificeren. Verder zijn "wij door vele vervolging en lijden in onze geschiedenis heen gegaan. Ik dacht bij mezelf: wanneer zo'n historische ontmoeting als deze, tussen de leider van de grootste kerk en leiders van Jodendom, vele jaren eerder had plaats gevonden, dan zou er erg veel bloedvergiet bespaard zijn gebleven!"  Naast dat hij Lag Ba'Omer aankaartte en een opsomming van gegevens waarin de Rabbijn de paus zou waarderen, vertelde hij ook het verhaal over Rabbi Shmuel Hanagid en de man met een vloekende tong  en hij zei : "het meest dankbaar zou zijn, wanneer de  Kerk een dag apart zou stellen waarin zij niet alleen tégen antisemitisme zou uitspreken, maar ook in voordeel van het Joodse volk zou spreken - om zo een tong van zegen te zijn".  
Hij besloot: "zoals ik in verleden heb voorgesteld, zouden wij een soorten Verenigde Naties voor godsdiensten moeten hebben, waar vertegenwoordigers van alle godsdiensten, inclusief waar geen diplomatieke relaties bestaan, rond een tafel kunnen zitten voor een dialoog".

Bij de Sefardische Opperrabbijn van Israel de Risjon Letsion Rabbijn Shlomo Amar zat hem iets enorm dwars en voordat hij de paus zou ontmoeten bezocht hij zijn voorganger Rabbi Ovadiah Yosef om raad te vragen. De grote gouden kruis die de paus tijdens zijn bezoek om zijn nek droeg, gaf de Rabbijn een ongemakkelijk gevoel. Normaliter draagt de Rabbijn - zoals al zijn voorgangers in de positie van Risjon Letsion - voor een gelegenheid als deze een zwarte mantel met een brede kraag en een band van zilver. Op aanraden van Rabbi Ovadiah Yosef heeft de Rabbijn iets aan zijn kleding toegevoegd: een met goud geplateerde sieraad waarop de Loechot (Tafelen) van de Wet worden afgebeeld, afgewerkt met een kroon. Rabbi Amar nam het advies aan en droeg de Gouden Loechot  op zodanig, dat zij duidelijk op de foto's te zien zijn. Rabbijn Amar zorgde er ook voor dat hij de Tora bij zich had om deze tijdens de vergadering en toespraken te kunnen raadplegen. Net als zijn Asjkenazische collega legde Rabbi Amar tijdens zijn speech nadruk op het wonderlijke terugkeer van de Joden in Erets Jisrael, na 2000 jaar galoet (omzwervingen). Ook benadrukte hij de loyaliteit van de Joden naar de Tora.

In diezelfde bijeenkomst in Jeruzalem onderbrak een belangrijke Islamitische leider van de PA - sjeik Tayseer Al-Tamimi  - deze vergadering tussen de Rabbijnen en de paus en begon harde en bekritiserende woorden over Israël uit te slaan. Hij negeerde iedere oproep tot kalmte. "Zij vermoorden vrouwen en kinderen, vernielen moskeeën en Palestijnse steden". Ook beweerde hij dat Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnen is en riep vervolgens de Palestijnen op om zich "tegen de onteigening van hun land te verdedigen".
Toen Tamimi klaar was met zijn relaas, verliet de paus onmiddellijk de zaal. Volgens IDF Legerradio, schudde de paus voor het verlaten van de zaal de hand van Tamimi.
De woordvoerder Lombardi van het Vaticaan gaf duidelijk aan dat dit relaas niet ten gunste is voor een dialoog tussen de drie godsdiensten en dat dit niet door het Vaticaan wordt ondersteund.

In 1994 verklaarde deze sjeik - toen nog door de Fattah aangestelde voorzitter van de Raad van de Islamitische Wet van de PA : "Joden zijn bestemd voor vernedering en foltering. Zij moeten voorgoed vervolgd worden en het is de moslim verplicht dat zij toezien dat zij hun schuld zullen oogsten. Geen argument mag worden toegestaan om hierin verdeeldheid tussen ons te zaaien. Waarin Hitler verzuimde, dienen wij erin te slagen."

De paus bij de Palestijnen
Ondertussen draait de Palestijnse PR overuren. Zij worden naast de paus door de media hierin flink gestimuleerd, omdat de media duidelijk spreekt over de bezoek van de paus aan:

  • Jordanië, waar de paus zijn "diepe respect"voor de Islam uitdrukte, met de hoop dat de RKK een bemiddelende rol in de vrede mag spelen.
  • Israël en
  •  "de Westerlijke Jordaanoever", wat feitelijk en wettelijk gezien gewoonweg "Israël" is.

In Bethlehem, de geboorteplaats van de christelijke messias, trok de ware reden van het bezoek van de paus voor de ogen van vele Israëliërs.  "Ik ben me bewust van uw lijden" waren de graag gehoorde woorden van de paus tijdens zijn toespraak aan de Palestijnen van Bethlehem. De paus noemde de gebieden Judea en Samaria  de "bezette gebieden"  en  "het thuisland van de Palestijnen waar hun voorvaderen hebben gewoond".  Ondertussen vragen de tegenstanders van dit gegeven af hoe het mogelijk kan zijn dat het christendom claimt dat de christelijke messias een Jood was, maar dat zijn geboorteplaats onderdeel van het thuisland van de voorvaderen van de Palestijnen zou zijn. Ook wordt de vraag gesteld of er een verband bestaat tussen de eisen van Jordaanse koning Abdullah - ten gunste van de Palestijnen - en de overeenkomstige vlaggen van dit koninkrijk en de Palestijnen schijnen te hebben.
 "De Heilige Stoel steunt het recht van uw mensen naar een autonoom Palestijns Vaderland in het land van uw voorvaders, veilig en in vrede met zijn buren, binnen internationaal erkende grenzen", vervolgde de paus bij de residentie van Palestijnse president Mahmoud Abbas.

In zijn welkom speech, zei Abbas: "Uw bericht naar de mensen van het Heilige Land is de hoop dat morgen geen vluchtelingen en gevangenen meer zijn, maar een co-existentie en voorspoed van het Heilige Land. Het is tijd dat het lijden wordt beëindigd en dat liefde en vrede zal overwinnen". Als kadootje en statement gaf Abbas de paus een stukje cement van de veiligheidsmuur. De muur scheidt Palestijnse en Joodse gebieden om Palestijnse zelfmoordaanslagen en andere terroritische aanslagen in de Joodse gebieden te voorkomen.

"Wij lijden sinds de Nakba [Arabische voor catastrofe] 61 jaar geleden," vertelde Abbas de paus. Hierin verwees hij naar het herstel van de Joodse staat en impliceerde hiermee dat de Palestijnse Autoriteit  ‘mensen van zes decennia zijn. "Op dit heilige land zijn er mensen die doorgaan met het bouwen van een scheidingsmuur in plaats van verbindende bruggen," voegde hij er aan toe. De paus bevestigde enigszins de woorden van Abbas en naast de door ons eerder vastgelegde statements van de paus in Bethlechem, kunnen wij er aan toevoegen dat de paus de Palestijnen "dakloos" noemde.

Eerste Minister Binjamin Netanyahu ontmoet de paus in Nazareth
De ontmoeting tussen de Israelische Minister President "Bibi" Netanyahu en de paus liep voor sommige uit tot een teleurstelling. De trend dat de afgevaardigden van het Vaticaan de retoriek van Ahmadinejad tijdens Durban II wilden aanhoren, werd door de paus zelf voortgezet, nadat hij de vraag van de Minister President, die sinds vorige maand voor de tweede keer Minister President is, ontweek. De vraag luidde of hij de antisemitisme van Ahmadinejad aan de kaak wilde stellen.
"Het kan niet zo zijn dat bij het begin van de 21ste eeuw, een staat opdoemt en zegt dat het de Joodse staat zal vernietigen en dat een heel sterke en agressieve veroordelende stem in dit fenomeen niet wordt gehoord...Het blokkeren van het Iranese gevaar zal ten gunste van de vrede werken", vertelde hij de paus. "Wij willen met de Palestijnen vrede hebben, maar wel een die veiligheid brengt. Wij willen geen beslissingen over andere mensen maken, maar wij ook willen geen - door Iran gesteunde - staat met een schrikbewind naast ons ontwikkelen om hiermee Israël in gevaar te brengen",  hij verklaarde aan de bezoeker van het Vaticaan. De paus reageerde ontwijkend door te melden dat hij gelooft dat de gematigde elementen in het gebied zouden moeten worden versterkt en dat de extremistische zou moeten worden bestreden. Hij voegde daar aan doe dat hij als paus de globale slag tegen antisemitisme zou leiden.

"Holocaust moet niet worden vergeten of worden ontkend"
Tijdens zijn afscheidstoespraak, verwees de paus vandaag naar zijn bezoek naar Yad Vashem van enkele dagen geleden en zei dat het "terugdenkend aan mijn bezoek aan Auschwitz drie jaar geleden,  waar zo vele Joden door een goddeloos regime bruut werden vernietigd in een ideologie van Antisemitisme en haat. Dat hoofdstuk van geschiedenis mag nooit ontkend of vergeten worden ".

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.