27 Aw 5781 | 05 augustus 2021
Nieuws
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
IDF officier: Leger gebruikte geen Gazanen als menselijk schild
Publicatiedatum: zondag 19 juli 2009 Auteur: De Redactie en Devorah | 1.725 keer gelezen
IDF, Redactie, Burgerschild, Operation Cast Lead, IDF: meest humane leger, Nederland tav Israel en Joden in NL, Valse beschuldigingen VN/EU/NGO's, Breaking the Silence »
De beschuldiging over onder meer het gebruik van Palestijnen als menselijk schild maakt deel uit van een geruchtmakend rapport van Breaking the Silence, een door Nederland, Engeland, Spanje en de EU gesubsidieerde organisatie die getuigenissen van soldaten over mensen­rechten­schen­dingen door de IDF verzamelt.

De discussie over dit rapport heeft op dit moment een hoog welles-nietes-gehalte, omdat alle getuigenissen anoniem zijn en incidenten onherkenbaar gemaakt.

Haaretz berichtte enige maanden geleden over de getuigenis van een sergeant die zei dat meerdere eenheden, waaronder zijn eigen, Palestijnen het huis van hun buren hadden ingestuurd tijdens de gevechten in Gaza Stad om vast te stellen of zich daarin militanten bevonden. Dit wordt de 'burenprocedure' genoemd en is in 2005 als vorm van het gebruik van mensellijke schilden verboden door het Israelisch Hoog Gerechtshof.

Volgens de soldaat werden huizen waarin zich naar men dacht Hamasstrijders hadden verschanst belegerd, met als doel om de verdachten er levend uit te krijgen. Hij had zelf verschillende van die 'belegeringen' gezien.
Het gebruik van menselijke schilden had hij daarentegen niet zelf gezien, zei de soldaat, maar een van zijn officieren zou hem hebben verteld dat de 'burenprocedure' was gebruikt. De soldaat zei dat hij ook had gehoord dat een Palestijn rechtreeks werd gebruikt als menselijk schild, en voor een legereenheid uit liep die hem onder schot hield. Maar dat had hij niet zelf gezien, zei hij. Deze soldaat had voor de eerdere Haaretzpublicatie een paar maanden geleden een vergelijkbare verklaring afgelegd tegen een Haaretz-journalist en zijn getuigenis was opgenomen in de verzameling van Breaking the Silence, die eerder deze week uitkwam.

De officier die nu met Haaretz sprak behoort tot dezelfde eenheid als deze soldaat. De officier zei dat het verhaal over de Palestijn als menseljk schild overdreven was, en dat bij een onderzoek naar de brigade geen enkele aanwijzing was gevonden dat er zoiets was gebeurd.
De officier zei wel dat een Palestijn een gat in de muur van zijn huis had geslagen om Israelische soldaten te helpen. Maar volgens de officier deed de man dit uit zichzelf en niet op bevel van de soldaten. "De eigenaar van een huis waarin zich drie bewapende mannen hadden verschanst zag dat de soldaten door een zijmuur probeerden in te breken. Hij zei dat ze teveel schade aanrichtten en vroeg of hij het mocht doen. Daarom gaven de soldaten hem een hamer", zei de officier.

De officier bevestigde dat er inderdaad Palestijnen werden gebruikt om huizen 'schoon te vegen' op zoek naar militanten, maar zei dat de soldaat de incidenten uit hun verband had gerukt en dat plaatselijke bewoners hadden aangeboden eerst naar binnen te gaan. "In het gebied waar deze eenheid opereerde was men juist gericht op het voorkomen van burgerslachtoffers en het uitvoeren van selectieve huiszoekingen, waarbij het massief gebruik van geschut werd vermeden", zei de officier. "Leden van de eenheid riskeerden hun eigen leven om het treffen van onschuldigen te voorkomen", zei hij. "Het zou veel eenvoudiger zijn geweest om twee tankgranaten in elk verdacht huis te schieten. Maar in plaats daarvan gebruikten we een heel andere methode."
"Twee Palestijnen, onder wie het hoofd van een clan, boden officieren aan om eerst naar binnen te gaan om schade aan de huizen te voorkomen. Verschillende keren vonden we hele families in een klein kamertje als we een huis binnen gingen, en wij vonden dit een goede oplossing. Het is absoluut geen menselijk schild. Wij verborgen ons achter niemand. Het hele idee was om onschuldige mensen te beschermen door zelf de risico's te nemen."
Op een vraag van Haaretz of hij het verbod kende van het Hoog Gerechtshof op alle vormen van de 'burenprocedure', zei de officier: "de aanvoerders dachten dat zij binnen de grenzen van de wet bleven." Hij zei dat hun enig doel was om burgerslachtoffers en "onnodige collateral damage" te voorkomen.

Intussen heeft een woordvoerder van de IDF gezegd dat op het eerste gezicht een paar van de beschuldigingen leken op wat Haaretz enige maanden geleden rapporteerde. "Ook nu is een groot deel van de getuigenissen gebaseerd op geruchten en verslagen uit de tweede hand. En door het gebrek aan details is het niet mogelijk de beschuldigingen na te trekken, te onderzoeken en te bevestigen of ontkennen." De IDF moet elke concrete klacht onderzoeken, zei de woordvoerder.  Hij zei dat "de IDF het betreurt dat een mensenrechtenorganisatie alweer het land en de wereld een rapport presenteert met anonieme en veralgemeniseerde getuigenissen zonder de gegevens te controleren en zonder de IDF de kans te geven ze te onderzoeken."

Volgens het Breaking the Silence rapport werd er wel in huizen geschoten voor het leger er binnen ging en werd weinig rekening gehouden met eventuele burgers, bijvoorbeeld in gebieden waar de burgers waren gewaarschuwd dat zij ze moesten verlaten omdat er gevochten zou worden. Er zijn ook verhalen over het doodschieten van een man omdat er twijfel bestond of hij misschien een bewapende militant was, wat achteraf niet zo bleek te zijn.

BtS stelt dat de getuigenissen anoniem zijn om de soldaten te beschermen, maar dat maakt het moeilijk het waarheidsgehalte vast te stellen.
Sommige verslagen over het rapport zeggen dan ook, kort samengevat: "Als dit waar is, is het ernstig". Maar Arabische en ook sommige Westerse verslagen nemen zonder verder onderzoek aan dát het allemaal waar is.

Reactie van het IDF
Afgelopen maart publiceerde enkele belangrijke Israëlische en internationale media-outlets een getuigenis van een IDF soldaat die beweerde dat het IDF oorlogsmisdaden in Gaza had gepleegd.  Verdere onderzoeken toonden vervolgens aan dat de rapporten op geruchten en vage mediarapporten werden gebaseerd waarvan de bron niet getoetst werd alvorens men zulke berichtgevingen versloegen. Wat bleek? Er  zijn geen militaire ooggetuigen waren die dit kunnen beweerd hebben.

Het IDF blijft daarom bij hun standpunt staan dat de beschuldigingen onbewezen zijn. Het IDF betreurt daarom het feit dat een mensenrechtenorganisatie wederom een generaliserende rapport heeft uitgebracht waarvan ook deze verklaringen van diverse bronnen niet getoetst zijn en direct als ‘de waarheid' naar buiten zijn gebracht. Dit meldde Arutz Sheva vandaag.

Commandant van de Golani Brigade, Avi Peled, wees erop dat een van de soldaten die deze ernstigste beweringen tot zijn getuigenis maakte, volstrekt niet heeft deelgenomen aan Cast Lead in Gaza. De getuigenis, waaraan de soldaat gestaafd zou hebben, is gebaseerd op het gerucht dat Arabische burgers door de IDF als menselijk schild gebruikt zouden zijn. "Deze geruchten zijn gebaseerd uit tweede en derde hand", legde Peled uit.

Minister van Defensie Ehud Barak vroeg zich ondertussen af of het kritiek op het IDF wel middels de gepaste kanalen wordt geleid. Kritiek of beweringen aangaande IDF gedrag in Gaza "zou met  mij moeten worden besproken... en met de Israëlische regering," zei hij.

Bemoeienissen van de EU
Ook de EU doet een duit in het zakje. Naast dat de EU bij onze redactie de afgelopen week flink in opspraak is gekomen aangaande de onredelijke beschuldigingen naar het adres van Israel, wordt er niet meer verbaasd gereageerd wanneer we vernemen dat de EU een dikke vinger heeft in het bovenstaande genoemde Breaking the Silence Rapport waar ook Nederland geld in gestoken heeft. De inmiddels bekende NGO Monitor geeft aan dat dit alles de zoveelste onredelijke aantijgingen naar het adres naar Israel is, waarmee Israel ook niets kan. In tegenstelling tot andere ‘mensenrechten organisaties' die op de lijst van NGO Monitsor staan, is het ook nog eens duidelijk dat de Breaking the Silence geen non-profit organisatie, terwijl zij het tegendeel beweren. De oprichters van deze roemruchte organisatie beweren niets te verbergen hebben, ondanks er alle aanwijzingen bestaan waaruit blijkt dat zij geld al in 2007 het meeste geld uit het NIF (New Israel Fund) putte.

De profit organisatie NIF is een organisatie die "de openbare bewustzijn van de vernietigende gevolgen in het Israëlische maatschappij"  bloot legt. Deze vernietigende gevolgen zou volgens het NIF de grondslag hebben door de bezetting van Israel op de Palestijnse gebieden. NIF is een liberale organisatie die anti-zionist Arabische groepen en uiterst linkse groepen in Israël financieren.

Ondertussen heeft Solana afgelopen week de vrede Midden-Oosten met een deadline willen afdwingen en moest de Europese Commissie voor Israel door de knieeën nadat zij een ondoordachte beschuldigingen over Israel de media in stuurde.

Israël vraagt Verhagen opheldering
Ondertussen heeft Israël aan Nederland opheldering gevraagd over financiële steun aan Breaking the Silence.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat Israël zich beklaagd heeft, zoals de gezaghebbende krant Ha'aretz zondag schreef. Er is dan ook geen reden om de overheidssubsidie stop te zetten. Die past in het mensenrechtenbeleid, een prioriteit van minister Verhagen. Een naaste medewerker van de CDA-bewindsman heeft dat de Israëlische ambassade in Den Haag laten weten.

Volgens Ha'aretz is de regering in Jeruzalem ontstemd dat Nederland een verfoeilijke ‘oppositiegroepering' steunt. Jeruzalem hekelde een recent verslag van Breaking the Silence, waarin Israëlische militairen - merendeels anoniem - een boekje open deden over de manier waarop het leger heeft huisgehouden in de Gaza-oorlog, begin dit jaar. Minstens 1.100 Palestijnen, merendeels burgers, kwamen om het leven.

Nederland steunt Breaking the Silence met een bedrag van ongeveer 24.000 euro. Een woordvoerder van de organisatie, Yehuda Shaul, zegt desgevraagd dat het geld bestemd is voor een ‘educatief programma'; jonge Israëli's worden door ex- militairen tijdens een bezoek aan bezet Palestijns gebied geïnformeerd over het optreden van het leger.

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.