4 Tewet 5782 | 08 december 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Pekoedei / Overzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 38:21-40:38 | door: Ohr Somayach
Het boek Sjemot sluit af met deze parasja. Nadat al de verschillende onderdelen die in het Misjkan  - de Woning van Hasjem - gebruikt worden, zoals het vaatwerk, de kleren enz., gereed zijn, geeft Mosjé een complete afrekening en telling van alle bijdragen en van de diverse kleren en voorwerpen die vervaardigd zijn.

De Bnei Jisraël brengen alles naar Mosjé. Hij inspecteert alles en constateert dat alles is gemaakt overeenkomstig Hasjems opdracht. Mosjé zegent het volk. Hasjem spreekt tot Mosjé en zegt hem dat het Misjkanop de eerste dag van de eerste maand, dat is de maand Nissan, moet worden opgezet. Hij vertelt Mosjé ook de volgorde waarin hij het Misjkan en zijn voorwerpen moet opzetten.

Mosjé doet alles op de voorgeschreven manier. Wanneer het Misjkan eindelijk klaar is met ieder voorwerp op zijn plaats, daalt er een wolk op neer, hetgeen aanduidt dat de Heerlijkheid van Hasjem daar is komen wonen. Wanneer de wolk van boven het Misjkan wegtrekt, dan volgen de Israëlieten de wolk op al hun tochten. En als de wolk niet optrekt, dan trekken ook zij niet op. Want overdag was de wolk van Hasjem boven de Woning en 's nachts was daar een vuurzuil.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.