12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Wajechi / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Bereesjiet/ Genesis 47:28-50:26 | door: Devorah en Joel Nesanel

Zegen van Ja’aqov voor Jehoedah
Jehoedah hoorde Ja’aqovs berisping naar zijn drie oudere broers en vreesde voor Ja’aqovs n.a.v. Tamar.
Bereesjiet Rabba leert dat Ja’aqov hem riep met de woorden: ”Jehoedah, jij bent niet zoals zij”. Jehoedah zal de bron van de koninklijke dynastie en Masjiach zijn!
Jehoedah zal zo bewonderd worden dat de Joden zullen zeggen:
ik ben een Jood, en niet “ik ben een Re’oeveniet” of een “Sjime’oniet” (Midrasj). Zelfs Mordechaj wordt “Jood” genoemd terwijl hij uit de stam van Binjamien komt. Chiddoesjej Harim legt uit dat Jehoedah al deze eer toebedeeld kreeg omdat Leah zei: ”Deze keer wil de Eeuwige danken”, daarom noemde zij hem Jehoedah (29:35). Dit is karakteristiek voor een jood om Hasjem voor alles te danken.
Ja’aqov dacht dat Jehoedah zich het meest door de dromen van Joseef bedreigd voelde omdat hij bestemd was voor het koningschap. Ja’aqov verdacht Jehoedah daarom ook als verantwoordelijke voor de moord op Joseef (als stier), die verscheurd (bv door een leeuw, de
koning der dieren) werd. “Maar in plaats daarvan was jij instrument van Hasjem om Joseef juist te sparen (37:26). Toer denkt dat Ja’aqov voorzag dat de nazaat van Jehoedah – Dawied hamelech – eerst een leeuw en dan een beer doodde (1 Sam. 17:34 ev).

vs. 10Lo’-jasoer sjevoer miehoedah… de scepter zal niet van Jehoedah wijken.Onklos leert dat de koningschap van Jisrael altijd vanuit het huis van Jehoedah uitgevoerd zal worden. Wij weten dat de eerste koning van Jisrael een Binjamieniet zou worden en dat een aantal “troonopvolgers” niet van Jehoedah en dus van Dawied hamelech afstamden.

Goer Arjeh leert dat Ja’aqovs zegen alleen vat heeft wanneer er een koning legaal op de troon zit. De haftara van deze week, Wajechi, zegt namelijk in Melachiem Alef/1 Kon. 2:4: Dan zal de Eeuwige Zijn Woord gestand doen dat Hij tot mij gesproken heeft toen Hij zei: “Als je zonen zich er nauwlettend aan houden om hun levensweg voor Mij in oprechtheid te begaan, met heel hun hart en heel hun ziel – zo zei Hij – dan zal bij jou niemand van de troon van Jisrael worden afgesneden.

Met andere woorden: anderen hebben halachisch geen recht op de troon dan alleen nazaten van Jehoedah EN Dawied hamelech… totdat hij naar Sjieloh zal komen… ‘ad kie-javo’ Sjieloh… Totdat Masjiach hamelech komt. Rasji zegt dat Sjieloh overeenkomt met sjar lo… Hij die een geschenk ontvangt…”zij zullen een geschenk brengen aan de Onzaggelijke… Tehilliem/Ps. 76:12welo jiqhat ‘amiem… volkeren zullen hem onderdanig zijn… (Jesjajahoe 11;10). Onklos houdt het erop dat de Masjiach hamelech de geschenken ontvant.
ad betekent niet dat de scepter vanaf de Messiaanse tijd wel van Jehoedah zou wijken. Integendeel. Vanaf die tijd zal zijn koningschap op een hoger plateau (sj’lah) bevinden.

vs. 11
In deze vers worden wijnstok, wijnrank, veulen en ezelin genoemd.
Rasji leert dat in het land Jehoedah een man een wijnstok (vlg Onklos Israel) op een veulen bindt. Aan de ezel (vlg (vlg Onklos de Masjiach) de wijnrank (vlg Onklos ook Israel). De Masjiach wordt hiermee vastgesteld dat hij geen krijger zal zijn. Sforno leert dat de Masjiach een man van vrede als ezel gezien wordt, die gelijk staat aan welvaart zoals een wijngaard. Hij zal zijn gevechten middels Hasjem winnen niet middels een superleger.

pagina 6 / 14 [1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [14]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.