15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Torah / Combinaties
Wajjakheel - Pekoedei Hachodesj
Sjemot: 35:1-40:38
De Maftier wordt gelezen uit Sjemot 12:1-20 Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als kruiden en olijfolie voor de menora en voor de zalving. De vorsten van elk van de twaalf...
Tazria - Metsora
Wajjikra: 12:1-15:33
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara'at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) - een wonderlijke aandoening welke mensen, kleding, zowel als huizen kan aantasten, om iemand op te wekken van geestelijk falen. Een Kohen moet geraadpleegd...
Acharei Mot - Kidoesjiem
Wajjikra: 16:1-20:27
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğadol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale kleren heeft aangetrokken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, waaronder twee identieke geiten die worden...
Behar - Bechoekotai
Wajjikra: 25:1-27:34
(Wanneer het geen schrikkeljaar is, zoals dit jaar, worden de parasjiot Behar en Bechoekotai altijd samen gelezen en dan wordt de Haftara van Bechoekotai gelezen.) De Tora verbiedt ieder zevende jaar normale landbewerking in het Land van Israël. Deze „Sjabbat" voor het land wordt Sjemita genoemd. Na ieder zevende sjemita- jaar komt een vijftigste jaar, het jowel- jaar...
Choekat - Balak
Bamidbar: 19:1-25:9
Mattot - Masej
Bamidbar: 30:2--36:13
Mosjé leert de regels en beperkingen die gelden voor een eed en voor geloften - met name ook de rol die een echtgenoot en vader speelt bij het instant houden of annuleren van een gelofte. Bnei Jisraël voert oorlog tegen Midjan . Zij doden de vijf Midjanie­tische koningen, al de mannen, en Bil'am .  Mosjé is veront­waardigd dat er vrouwen zijn gevangen...
Nitsaviem - Wajelech
Dewariem: 29:9-31:30
Eigenlijk is het geen dubbele parasja, maar in sommige jaren wordt deze parasja in tweeën gedeeld. Er is eigenlijk sprake van twee thema's in een parasja. Nitsaviem betekent 'staan'. Wij staan voor Hasjem. Tien soorten mensen worden genoemd die voor Hasjem staan, van houthakker tot waterdrager tot een hogere functie binnen Bnej Jisrael. Hier mag Bnej Jisrael kiezen of zij de Wet, die...
Mikeets (Sjabbat Chanoeka)
Bereisjiet 41:1-44:17
Het is twee jaar later.  Para'o heeft gedroomd.  Hij is ontevreden met de pogingen  van zijn raadgevers om de dromen te verklaren. De opperschenker van Par'o herinnert zich hoe Joséf zijn droom nauw­keurig verklaard heeft in de gevangenis en vertelt dat aan Par'o. Joséf wordt uit de gevangenis ge­haald en voor Par'o geleid. Hij verklaart dat er spoedig...
Wajjesjev (Sjabbat Chanoeka)
Bereesjiet 37:1-40:23
Ja'akov vestigt zich in het land Kena'an. Zijn lievelingszoon Joseef brengt hem onrustbarende berichten over zijn broers. Ja'akov maakt voor Joseef een mooi kledingstuk met veelkleurige strepen. Joseef wakkert de haat van zijn broeders nog verder aan door hen te vertellen over zijn profetische dromen - korenschoven die zich voor zijn schoof buigen, en de zon, de maan en de sterren die voor hem...
Kie-Tisa (Sjabbat Para)
Sjemot/ Exodus 30:11-34:35 | Maftir Bamidbar/Num. 19 | Haftara Jechezkel 36:16-38
Hasjem sprak tot Mosjé: ‘Ga naar beneden, want jouw volk, dat jij uit het land Egypte gevoerd hebt, heeft zich misdragen... zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt... Ik heb dit volk gadegeslagen en zie, het is een hardnekkig volk!( Sjemot 32:7-9 ) Zo braken de Israëlieten voor het eerst met de Tora. Dat gebeurde, toen zij zich veertig dagen na de meest...
Sjabbat Rosj Chodesj
Maftier is Bamidbar/Num. 28:9-15
Waarom was Rosj Chodesj de eerste mitswe die aan Israël gegeven is terwijl zij steeds nog in Mitsrajiem (Egypte) woonden? Waarom is Parasja Hachodesj zo belangrijk dat zij vooraf aan het geven van de Tora op Mt. Sinaj ging? De Zohar, dat het belang van de nieuwe maan en onze viering van de verlenging elke maand benadrukt, luidt: " De Joodse natie wordt vergeleken met de maan. Zoals...
Sjemini-Parah
Wajjikra/Lev. 9:1–11:47 | Maftir Bamidbar/Num. 19 | Haftara Jechezkel 36:16-38
Op de achtste dag van de inwijding van het Misjkan, brengen Aharon, zijn zonen en heel het volk verschillende korbanot (offers), zoals Mosjé hen geboden had. Aharon en Mosjé zegenen het volk. Hasjem staat het volk toe om Zijn aanwezigheid waar te nemen, nadat zij en Misjkan hebben afgemaakt en dichter bij Hem te komen door middel van hun mitswot. Nadav en Avihoe, twee zonen...
Tsav-Zachor
Wajjikra/Lev. 6:1-8:36 en Devarim/Deut. 25:17
De Tora richt zich tot Aharon en zijn zonen om hen nog meer lessen te leren, die betrekking hebben op hun dienst. De as van het korban olah - het offer dat de hele nacht op het altaar brandt - moet daar door de kohen worden weggehaald, nadat hij zijn speciale linnen kleren heeft uitgedaan. Het olah wordt gebracht door iemand die vergeten is een positief gebod van Tora te doen. De kohen...
Tazria-Sjabbat Hachodesj
Wajjikra 12:1-13:59 en Sjemot 12:1-20
De Tora gebiedt een vrouw een korban te brengen na de geboorte van een kind. Een zoon moet op de achtste dag van zijn leven besneden worden. De Tora introduceert het verschijnsel tsara’at (vaak onjuist vertaald als melaatsheid) – een wonderlijke aandoening welke mensen, kleding, zowel als huizen kan aantasten, om iemand op te wekken van geestelijk falen. Een Kohen moet...
Acharei Mot-Sjabbat Gadol
Wajjikra/Lev. 17:1-18:30 | Haftara Malachie 3:4-24
Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğ adol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale kleren heeft aangetrokken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, waaronder twee identieke geiten die worden...
Tetsawee-Zachor
Sjemot/ Exodus 27:20-30:10 en Devarim/Deut. 25:17
Hasjem zegt tegen Mosjé dat hij het Joodse volk de opdracht moet geven om zuivere olijfolie te bereiden voor de menora in het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij zegt ook tegen Mosjé dat hij moet zorgen voor de bigdei kehoena ( de priesterkleren ): een Chosjen - borstschild, een efod - een soort schort, een schoudermantel, een onderkleed met ingeweven vakjes, een...
Wajjakheel - Pekoedei - Parah
Sjmot/Ex. 35:1-40:38 | Maftir Bamidbar/Num. 19
Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als kruiden en olijfolie voor de menora en voor de zalving. De vorsten van elk van de twaalf stammen brengen de edelstenen voor de borstplaat en efod...
Wajjikra-Zachor
Wajjikra/ Leviticus 1:1-5:26 en Devarim/Deut. 25:17
Het Boek Wajjikra (Leviticus) waarmee wij deze weken beginnen, is ook bekend onder de naam Torat Kohaniem - de Wetten van de Priesters. Het gaat hoofdzakelijk over de korbanot (offers) die gebracht werden in het Misjkan (Tent der Samenkomst). De eerste groep offers wordt korban olá - brandoffer - genoemd. Het dier wordt naar de ingang van het Misjkan gebracht. Bij vee...
Wajjakheel-Pekoedei
Sjemot: 35:1-40:38
Mosjé Rabbeinoe spoort Bnei Jisraël aan Sjabbat te houden en vraagt donaties voor het materiaal voor de bouw van het Misjkan (Tent der samenkomst). Hij verzamelt goud, zilver, edelstenen, die­ren­huiden en garen, zowel als kruiden en olijfolie voor de menora en voor zalving. De vorsten van elk van de twaalf stammen brengen de edelstenen voor de borstplaat en efod van de...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.