14 Tisjri 5781 | 02 oktober 2020
Mededelingen
Soekkot

Soekkah in Bejt Wegan in Jeruzalem @redactie

Erev Sjabbat begint Soekkot. Honderdduizenden Joden wereldwijd zullen in Israel de komende 7 dagen en buiten Israel 8 dagen dagelijks in de Soekka lernen, eten en met name in Israel erin slapen [de mannen]. Naast de sjoeldiensten en tijdens chol hamo'ed is het ook heel gewoon om gasten mee te nemen naar jouw soekka of zelf gast te zijn in de soekka van een ander.

Wat betekent in de Soekka begeven nog meer? Rav I. Vorst van Chabad.nl vertelt:
Ook als je het bekende 'Joodse Mens, erger je niet' in de soeka speelt, vervul je een van de drie mitswot-voorschriften van Soekot. De soeka symboliseert immers de alom-tegenwoordigheid van Hasjem. (tussen haakjes: is 'alom' ook te begrijpen als 'wereld - olam'', de 'olam-tegenwoordigheid van Hasjem?)

Een andere mitswa van het Soekotfeest vervullen wij met de Arba Miniem- de Vier Soorten. Door de loelav-dadelpalmtak - met daaraan de mirte- en wilgetakjes gebonden - in de ene hand en de etrog in de andere hand te nemen en daarmee te schudden/zwaaien, benadrukken wij de 'eenheid in verscheidenheid' van het Joodse volk. Rabbijn Vorst laat zien hoe de loelav c.s. geschud wordt.

Aan de hand van een geschiedenis over de Ba'al Sjem Tov leren wij tenslotte hoe op Soekot dat ook Zeman Simchateenoe heet, de mitswa van simcha-blijheid kan worden vervuld.

Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Rosj Hasjana 5781: hen die het moeilijk hebben, verheffen

Tussen alle appjes, mails en anderszins mij toegekomen zaken die betrekking hadden op Rosj Hasjana, was er één waarvan ik meteen dacht dat ik die met u wil delen. De Chatam Sofeer, ik citeer hem vaker in mijn droosjes, schrijft in zijn commentaar op parasjat Bechoekotai het volgende: תשפ T Sj Pe – de drie letters die samen [het getal] 780 vormen, – is geen goede combinatie. Maar als er 1 bij komt, dan is dat het woord אשפת asjpot. Hierover staat in de pasoek (in...

Uitgelicht dossier
Hasjkove volgens de RaMCHaL
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto  [RaMCHaL] was als een van de grootste Meqoebal - Kabbalist - ooit, ook een van de meest toonaagevende Moessar -schrijver die ooit geleefd heeft. Een van zijn beroemdste werken is de Pad der Oprechten  [Messilat Hajesjariem]. In deze sektie zullen we...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Soekot
Aanvangstijd:
02 okt: 18:55 uur
Eindtijd:
03 okt: 19:58 uur
Jom Hazikaron

2 oktober 1940:
Nadat het merendeel van de inwoners van het getto van Wloclawek was overgebracht naar Warschau, waren er in Wloclawek nog 3000 joden over. Door gebrek aan voedsel en hygiënische verzorgen om het leven komen. Joodse gebouwen werden omver gehaald en joodse kindertjes kregen les op de joodse begraafplaats. Het getto van Warschau was klaar en alle joden van de stad werden daar ondergebracht. 13 man moesten 1 kamer delen en duizenden leefden daardoor op straat. Het dagelijkse rantsoen bevatte slechts 184 calorieën waardoor er hongersnood ontstond. Wie het getto verliet zou worden doodgeschoten.

2 okotber 1942:
Laatste 10.000 joden van Luboml werden samengebracht om vermoord te worden. Hierdoor werd Luboml “jdenfrei” verklaard. 4000 joden van Sobienie-Jeziory werden naar Treblinks gevoerd om bij aankomst door de SS vermoord te worden. Zo ook met de 4000 joden van Radzymin, waardoor Radzymin “judenfrei” werd verklaard. 11000 joden van het getto van Bielsk Podlaski werden door de SS vermoord. 3000 joden van Belzyce werden naar het concentratiekamp Majdanek gevoerd. 1014 joden van Westerbork (NL) naar Auschwitz.

Pasoek
Nedariem 38a
De Tora werd aan Mosje en zijn nakomelingen gegeven. En Mosje besloot het met de rest van het volk te delen.
Informatie
Artikelen: 1.323
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 4
Deze maand: 305
Dit jaar: 185.658
Totaal: 3.509.174
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.