7 Chesjwan 5781 | 25 October 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Corona en eenzaamheid

Niemand komt meer langs. Deze dagen worden heerlijk rustig maar wat ben ik wanneer ik alleen voor mezelf ben? Ik twijfel... Geen familie, geen vrienden. De eenzaamheid slaat gruwelijk toe. Matzeballen in uw kibbezoeb, een eitje tikken op uw matze, beetje kremschelisch, hapje pannekoek en weer datzelfde boek herlezen kunnen u niet redden uit die benauwende eenzaamheid. De angst slaat weer toe, vooral bij de millenials. Wat zegt het Jodendom over eenzaamheid? We lezen in de Tora over onze...

Uitgelicht dossier
Messias [Masjiach]
"Ook wanneer Hij lang op zich laat wachten, hoop ik niettemin iedere dag op zijn komst" . Messianisme is geen cultuuroptimisme, waarbij de humanisering van de maatschappij geleidelijk aan tot een wereldwijde Messiaanse gelukzaligheid moet leiden. De geschiedenis heeft deze verwachting...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Lech Lecha
Aanvangstijd:
30 Oct: 16:55 uur
Eindtijd:
31 Oct: 17:56 uur
Jom Hazikaron

25 oktober 1905:
286 joodse families van Rjepki werden slachtoffer van de door de Russische gouvernement Tsjernigov opgezette joodse excessen geruïneerd doordat hun huizen en winkels geplunderd en vernield werden.

25 oktober 1941:
16000 joden van Odessa werden buiten de stad gebracht en in groepen van 40-50 aan elkaar gebonden, in tanken geduwd en doorgeschoten. De duivelse daders van deze afslachting waren Roemenen die geassisteerd werden door de Duitse Einsatzgruppe XI.

25 oktober 1942:
In Noorwegen werden alle mannen van zestien jaar en ouder opgepakt en per schip met hun 209e overgebracht van Oslo naar Stettin/Szczecin. Van daaruit werden zij gedeporteerd naar Auschwitz.

25 oktober 1943:
In het kamp Janowska werden 2000 joden door de SS vermoord.

Pasoek
TB, Bawa Kama 50a
Wie zegt dat de Heilige, geloofd zij Hij, laks is in de uitvoering van het recht, zal binnenste buiten gekeerd worden. Want er staat geschreven: "Hij is de Rots, Zijn werk is perfect, want al Zijn wegen zijn Rechtvaardig".
Informatie
Artikelen: 1.325
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 173
Deze maand: 10.772
Dit jaar: 196.125
Totaal: 3.519.641
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.