18 Adar II 5779 | 22 februari 2019
Mededelingen
Reb Chaim sjlita verwacht de Mosjiach dit voorjaar


Mosjiach zal voor de verkiezingen [IS] komen aldus Maran Posek Hador Harav Hagaon Reb Chaim Kanievsky sjlita
[zoon van de Steipler Gaon ZT"L en neef van de Chazon Ish ZT"L, schoonzoon van Maran Posek Hador Harav Hagaon Elyashiv ZT"L en machatan van Maran Posek Hador Harav Hagaon Avraham Yeshayahu Shteinmann ZT"L].Lees meer: Rabbi: Messiah began on sunday, will appear on Purim, and will finish with Israeli Elections

Het Messiaans Proces: President Trump, de VN en Gog Oemagog.

Waar staan we nu?

Alles gaat in een snel tempo aan ons voorbij. Zo had de VS eerst een president met een islamitische achtergrond en nu hebben zij een christelijke president met een Joodse dochter en kleinkinderen met openlijke liefde voor het Jodendom en Israël.  

Ondertussen is de Verenigde Naties Erets Jisrael aan het relabeling tot een islamitisch land. Vladimir Poetin heeft actieve strijdkrachten in Syrië geplaatst, PM Netanyahu wordt van alle kanten - zowel binnen als buiten Israël - aangevallen en de Joodse gemeenschap van Amona wordt vernietigd. En dan is er de gevaarlijke en controversiële islamitische emigratie naar het Westen.  

Wordt er nu op dit moment het podium vastgelegd voor het Messiaanse tijdperk?  

Lees HIER verder.

Laatste artikelen
Ware vroomheid

“Nu, o Jisrael, wat verlangt Hasjem, jouw G’d, van jou naast ontzag voor Hasjem, jouw G’d, wandel in [volgens] al Zijn wegen, houdt van Hem, jouw G’d met heel jouw hart en heel jouw ziel, volg de geboden van Hasjem en [volg] Zijn bepalingen op...” [ Dwariem/Deut. 10:12 ]. De RaMCHaL leert naar aanleiding van deze pasoek de richtlijnen uiteen staan hoe iemand werkelijk vroom kan leven. Volledige en perfecte avodah - dienen - wat Hasjem behaagt zijn:...

Uitgelicht dossier
Antisemitisme Binnenland
Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden zowel op hun etniciteit en/of religie. Hoewel omstreden, zijn er meningen dat antizionisme de moderne versie is van het oude antisemitisme. Dit wordt beargumenteerd met doordat veel mensen Joden ontzeggen van...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Kie Tisa
Aanvangstijd:
22 feb: 17:50 uur
Eindtijd:
23 feb: 18:52 uur
Jom Hazikaron

22 februari 1349:
De joden in de Zwitserse stad Zürich werden getroffen door een vervolging die verband hield met de Zwarte Dood (de Pest). Het gemeentebestuur had aanvankelijk getracht, de joden in bescherming te nemen maar moesten ten slotte aan de eisen van de bevolking toegeven waarna de joden van Zürich op de brandstapel om het leven werden gebracht.

22 februari 1941:
In antwoord op het aanhoudende tumult en het verzet van de Amsterdamse joden tegen de nazi’s sloten dezen de joodse wijk hermtisch van de buitenwereld af./ 400 joden werden op staat opgepakt en weggevoerd naar Buchenwald en van daar naar Mauthausen waar ze allen, op 2 of 3 na, om het leven komen.

22 februari 1943:
Een ongeluk waarbij een Oekraïner door toedoen van een jood gewond raakte had dat tot gevolg dat de gehele joodse gemeenschap van Stanislawow door SS en Oekraïense politie werd uitgeroeid. 10.000 joden werden op de joodse begraafplaats van de stad doodgeschoten. Een joodse verzetbeweging onder leiding van Oskar Friedländer en Auda Luft zette de strijd tegen de nazi’s voort. Deportatie van 3500 joden van Jedrzejow, woj. Kielce, naar het vernietigingskamp Treblinka.

22 februari 1944:
In Auschwitz arriveerde een transport van 462 joden ui Fossoli bij Modena in Noord-Italië. Na aankomst werden zij door vergassing om het leven gebracht.

Pasoek
BT Joma 6:2
En als de priesters en het volk, die in het voorhof stonden, de duidelijk uitgesproken Naam hoorden, zoals hij uit de mond van de Hogepriester kwam, knielden zij en bogen zij zich en wierpen ze zich op hun aangezicht en hieven aan: *"Baroech Hasjem k'vod mal'choeto l'olam va'ed". *Geprezen zij de heerlijk Naam van Zijn Koninklijke Majesteit voor in alle eeuwigheid.
Informatie
Artikelen: 1.212
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 254
Aantal bezoekers
Vandaag: 583
Deze maand: 13.247
Dit jaar: 38.080
Totaal: 2.894.515
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2019 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.