2 Sjewat 5781 | 15 January 2021
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
De spirituele wereld volgens de hasjkove van de RaMCHaL

HOOFDSTUKKEN Kochot Nivdaliem , scheidende krachten  Mal'achiem , engelen Zielen Sjediem , demonen De beria bestaat uit twee basisdelen: de fysieke wereld en de spirituele wereld De fysieke wereld kunnen we weer opdelen in: aards, ook wel de lage sferen en hemels, dat zijn de hoge sferen De lage sferen kunnen we opsplitsen in: aarde water atmosfeer en alle detecteerbare wezens en dingen De hoge sferen kunnen we verdelen onder:...

Uitgelicht dossier
UNRWA
De VN heeft twee organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen in de wereld: Een is de UNRWA, dat zich uitsluitend met de Arabische vluchtelingen dat door de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog in 1948 is veroorzaakt bezighoudt. De andere is het UNHCR, die houdt zich met alle andere...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Wa'ejra
Aanvangstijd:
15 Jan: 16:40 uur
Eindtijd:
16 Jan: 17:47 uur
Jom Hazikaron

15 januari 1755:
Jeronimo José Ramos was de laatste die in Lissabon op de brandstapel werd gebracht omdat in het geheim het Jodendom bleef aanhangen. Middels het auto-da-fe van 24 september 1752 had hij zichzelf kunnen redden, maar hij toonde geen berouw en werd voor alsnog ter dood veroordeeld.

15 januari 1919:
Eenheden van het Oekrainse Nationale Leger onder commando van Kozyr-Zyrko voerden een progrom uit, gericht tegen de joodse inwoners van Ovroetsj in Volynië (Oekraine); er werden 32 joden vermoord.

In de jaren 1920 en 1921 vonden op dezelfde datum meerdere progroms in de Oekraine plaats.

15 januari 1942 en 1943:
Deportatie van 1000 joodse gevangen van het concentratiekamp Theredsienstadt naar het getto van Riga, de hoofdstad van Letland. 924 joden werden bij aankomst in een bos gelokt en doodgeschoten.
Een jaar later werden 2500 inwoners van het getto van Jaryczow Nowy (Oekraine) door de SS en Oekrainse politie doodgeschoten.

Twee transporten met in totaal 1632 joden, wo 287 kinderen, verlieten het doorgangskamp Mechelen in België met bestemming Auschwitz. Van deze twee transporten zouden slechts 11 personen de bevrijding van het kamp in januari 1945 meemaken.

Pasoek
BT Bawa Mesia 33a
Een "rebbe" is als een "vader" in het brengen van zijn studenten naar de komende wereld
Informatie
Artikelen: 1.350
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 118
Deze maand: 4.480
Dit jaar: 4.480
Totaal: 3.555.898
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.