21 Tammoez 5780 | 13 juli 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Computer en Kabbala [en de TorahCode]

In de jaren negentig vorige eeuw zijn er vele vragen over Kabbala geweest in het kielzog van Madonna’s bekering. Bestaat er eigenlijk wel een specifiek Joodse mystiek of is het een algemeen fenomeen? Mystiek is een algemeen religieus streven, dat niet duidelijk gebonden is aan een specifieke religie. Het mystieke streven is voor vele mensen een herkenbare geesteshouding. Niettemin bestaat er wel degelijk een duidelijk Joodse invalshoek en dus ook een Joodse mystiek. Joodse mystiek...

Uitgelicht dossier
Jom Ha'atsmaoet
Verenigde Naties stemden voor Israël op 29 november 1947. Op 5e dag van de maand Ijar [ 5 Ijar 5708 ofwel 14 mei 1948 ] werd de Staat uitgeroepen. Sindsdien wordt op die datum de geboorte van de staat Israël gevierd. Deze dag wordt Jom Ha'atsmaoet, letterlijk 'Dag van de...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Mattot - Masej
Aanvangstijd:
17 jul: 20:15 uur
Eindtijd:
18 jul: 22:53 uur
Jom Hazikaron

13 juli 1287:
19 joden uit Oberwest werden door de christenen van Kobern (DL) vermoord n.a.v. een vermeende rituele moord op “der gute Werner”.

13 juli 1564:
De joodse Abramowicz uit Brzesc-Litewski (PL) werd terechtgesteld n.a.v. een vermeende rituele moord op een christenmeisje.

13 juli 1919:
Pogrom in Borivka waar joodse mannen werden mishandeld en joodse vrouwen op een beestachtige wijze werden verkracht.

80 joden van Bratslav vonden de dood eveneens door een pogrom. 100 raakten gewond.

13 juli 1942:
3000 joden getransporteerd van Kubin naar concentratiekamp Lodz.

13 juli 1943:
300 joden van Bolechow (Oekraine) werden door de SS vermoord.

1988 joden op transport van doorgangskamp Westerbork (NL) naar vernietigingskamp Sobibor.

Pasoek
Midrasj Kohelet (Prediker) 1
Bij de wederopstanding zullen de mensen herleven en kunnen dezelfde gebreken hebben die zij tijdens hun vroeger leven gehad hebben; Zodat er geen misverstand kan zijn over de vraag of de wederopstander dezelfde persoon zijn als zij die dood zijn gegaan.
Informatie
Artikelen: 1.312
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 9
Deze maand: 4.489
Dit jaar: 146.746
Totaal: 3.470.262
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.