18 Adar 5781 | 02 maart 2021
Mededelingen
Poeriem

Donderdag zal Poeriem aanvangen. Mensen zullen dan naar de synagoge gaan om de Megillat Esther te mogen horen.

Poeriem komt van Perzische woordje "poer", wat "lot" betekent. Dit woordje komt van Megillat Esther: Daarom zij noemden zij deze dagen "poeriem" de loting.

Op Poeriem werd de volledige natie, niet alleen de eerstgeborene, gered van uitroeiing. Deze miraculeuze gebeurtenis leidde niet tot uitdrukking in de naam Poeriem. Waarom niet? Dit omdat de redding door middel van verborgen wonderen plaatsvond.

In ons dossier kun je alles over Poeriem lezen.Tehilliem 22 is de Tehilliem van Poeriem. 
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Fusering van fysiek en spiritueel

Deze week staat de bouw van de Tabernakel centraal. G'd verbond zich op de één of andere wijze met de aardse Tabernakel. Verbinding betekent interactie.Waarom was een fysieke Tabernakel eigenlijk nodig? Kunnen we G’d niet met ons hart dienen – zonder Tempelgebouw? Het verschil tussen het fysieke en het geestelijke vormt sinds mensenheugenis een probleem. Reeds in de oudheid was dit onderscheid het centrale thema van filosofische bespiegeling. De mensheid is er...

Uitgelicht dossier
Sjmini atseret/Simchat Torah
Sjemini chag ha'atseret is het slotfeest. Het sluit het Loofhuttenfeest [ Soekkot ] af. Het is een feestdag om nog even heel intiem bij G'd te zijn. Op deze dag wordt gebeden om regen voor het komende seizoen. Hieraan kun je zien dat Joodse feestdagen hun oorsprong in het Midden Oosten hebben,...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Kie Tisa
Aanvangstijd:
05 mrt: 18:05 uur
Eindtijd:
06 mrt: 19:12 uur
Jom Hazikaron

2 maart 1704:
In de Portugese Coïmbra vond een auto-da-fe plaats ter berechting van nakomelingen van eeuwen geleden gedoopte joden die ervan beschuldigd werden in het geheim de joodse godsdienst te praktiseren. Een deel van deze ‘judaïsanten” werd trot de brandstapel veroordeeld.

2 maart 1942:
In het getto van de Wit-Russische hoofdstad Minsk vond een actie plaats die aan 5000 joden het leven koste. Een joodse verzetsgroep zette de strjd tegen de SS en de Russische collaborateurs voort. 900 joden weggevoerd uit het getto van de Poolse Krosnowiece, met als bestemming de vernietigingskamp Chelmno.

2 maart 1943:
1105 joden op transport gesteld van het doorgangskamp Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen. Uit Frankrijk vertrok een transport van 1000 in veewagons opeengepakte joodse mannen en vrouwen. De slachtoffers waren van uiteenlopende nationaliteit en waren voor verdere deportatie bijeengebracht in het verzamelkamp Drancy bij Parijs. Het transport was bestemd voor Auschwitz waar 881 van hen bij aankomst de gaskamers werden ingestuurd. Van dit transport zouden slechts 8 personen de oorlog overleven.

Pasoek
Pesikta Rabbati 11b
Ieder gelukkig huwelijk wordt beschouwd als een wonder G’ds dat groter is dan het uiteen doen wijken van de Schelfzee
Informatie
Artikelen: 1.356
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 237
Deze maand: 537
Dit jaar: 24.371
Totaal: 3.575.789
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.