3 Sjewat 5781 | 16 January 2021
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
De spirituele wereld volgens de hasjkove van de RaMCHaL

HOOFDSTUKKEN Kochot Nivdaliem , scheidende krachten  Mal'achiem , engelen Zielen Sjediem , demonen De beria bestaat uit twee basisdelen: de fysieke wereld en de spirituele wereld De fysieke wereld kunnen we weer opdelen in: aards, ook wel de lage sferen en hemels, dat zijn de hoge sferen De lage sferen kunnen we opsplitsen in: aarde water atmosfeer en alle detecteerbare wezens en dingen De hoge sferen kunnen we verdelen onder:...

Uitgelicht dossier
Arrogantie en nederigheid
Hasjem wilt dat wij ons naar Zijn evenbeeld gedragen en dat is anawah, nederigheid. Alleen in een nederig mens kan Hasjem werken. Aangezien arrogantie precies het tegenovergestelde is omdat je jezelf boven Hasjem plaatst, wordt arrogantie gelijk gesteld aan avodah zara, afgoderij.  Deze...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Wa'ejra
Aanvangstijd:
15 Jan: 16:40 uur
Eindtijd:
16 Jan: 17:47 uur
Jom Hazikaron

16 januari 1349:
Gedeeltelijke en gehele joodse gemeenschappen van de Duitse Freiburg om Breisgau en van de Zwitserse Basel werden, met uitzondering van zwangere vrouwen en kinderen op de brandstapel gegooid of levend verbrand in een daarvoor gebouwde houten schuur waarin zij toe opgejaagd werden. Dit n.a.v. de Zwarte Dood (Pest). Kinderen werden gedoopt en christelijk opgevoed en joodse eigendommen werden geconfisqueerd. De beschuldiging is vanouds: joden zouden bronnen hebben begiftigd om christenen uit te moorden.

16 januari 1942:
Deportatie van 3000 joden uit het getto van Ostrowiec naar het werkkamp Sandomierz, beide woj. Kielce. Deportatie naar Auschwitz van 2000 joden uit het getto van de toen Poolse stad Grodno (Wit-Rusland)

16 januari 1944:
Voor de komst van de Russen werden alle 4000 joodse geïnterneerden van het werkkamp Sandomierz, woj. Kielce door de SS om het leven gebracht.

Pasoek
Berachot 6a
Lof van G'd gaat via de glorie van Israël.
Informatie
Artikelen: 1.350
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 7.017
Deze maand: 11.565
Dit jaar: 11.565
Totaal: 3.562.983
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.