21 Tammoez 5780 | 13 juli 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Computer en Kabbala [en de TorahCode]

In de jaren negentig vorige eeuw zijn er vele vragen over Kabbala geweest in het kielzog van Madonna’s bekering. Bestaat er eigenlijk wel een specifiek Joodse mystiek of is het een algemeen fenomeen? Mystiek is een algemeen religieus streven, dat niet duidelijk gebonden is aan een specifieke religie. Het mystieke streven is voor vele mensen een herkenbare geesteshouding. Niettemin bestaat er wel degelijk een duidelijk Joodse invalshoek en dus ook een Joodse mystiek. Joodse mystiek...

Uitgelicht dossier
Tsenioet / Tsnioet [Ingetogenheid]
De term tsnioet [of tsnioes] wordt in het algemeen binnen het Jodendom gebruikt voor ingetogen gedrag tussen mannen en vrouwen. Het is een praktische toepassing op gebied van regelvoorschriften voor vrouwen, hoofdbedekking , zingende vrouwenstem, aanraking en...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Mattot - Masej
Aanvangstijd:
17 jul: 20:15 uur
Eindtijd:
18 jul: 22:53 uur
Jom Hazikaron

13 juli 1287:
19 joden uit Oberwest werden door de christenen van Kobern (DL) vermoord n.a.v. een vermeende rituele moord op “der gute Werner”.

13 juli 1564:
De joodse Abramowicz uit Brzesc-Litewski (PL) werd terechtgesteld n.a.v. een vermeende rituele moord op een christenmeisje.

13 juli 1919:
Pogrom in Borivka waar joodse mannen werden mishandeld en joodse vrouwen op een beestachtige wijze werden verkracht.

80 joden van Bratslav vonden de dood eveneens door een pogrom. 100 raakten gewond.

13 juli 1942:
3000 joden getransporteerd van Kubin naar concentratiekamp Lodz.

13 juli 1943:
300 joden van Bolechow (Oekraine) werden door de SS vermoord.

1988 joden op transport van doorgangskamp Westerbork (NL) naar vernietigingskamp Sobibor.

Pasoek
Sjocher tóv 1:2
Meest prijzenswaardige koning was Dawied. De meest prijzenswaardige profeet was Mosje. Wat Mosje deed, deed Dawied. Mosje nam Israël mee uit Egypte, Dawied nam Israël uit de onderwerpingen van de koninkrijken die vijandig ten opzichte van Israël stonden. Dit is een zinspeling naar de Masjiach, zoon van Dawied, Die Israël zal bevrijding van vervolging en ballingschap. Mosje voerde oorlog, Dawied voerde oorlog. Mosje was koning over Juda en Israël, Dawied was koning over Israël en Juda. Mosje spleet de zee voor Israël en Dawied spleet de rivieren voor Israël (het koninkrijk van Aran Naharaim; "Aram tussen twee rivieren"). Mosje richtte een altaar op, Dawied richtte een altaar op. Mosje offerde, Dawied offerde. Mosje gaf Israël de vijf boeken van de Tora en Dawied gaf Israël de vijf boeken in vorm van de Tehilliem (Psalmen).
Informatie
Artikelen: 1.312
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 12
Deze maand: 4.492
Dit jaar: 146.749
Totaal: 3.470.265
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.