10 Kislew 5781 | 25 November 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Eenzaamheid

Ja’akov vertrok moederziel alleen naar Charan. Hij was 63 jaar en ging nog eens 14 jaar leren bij Sjeem en Ever. Na 7 jaar werken stond Ja’akov dus als 84-jarige onder de choepa. Hij moest alles in zijn eentje klaren. Hoe ging Ja’akov om met zijn eenzaamheid? Er zijn twee soorten eenzaamheid: · sociaal eenzaamheid en · emotionele eenzaamheid. Van het eerste is sprake als je minder contacten hebt dan door jou gewenst. Emotionele eenzaamheid kun je voelen...

Uitgelicht dossier
Kidnapping
In dit dossier zijn de artikels te lezen over diverse [pogingen] van kidnapping van Israeli's door Palestijnen. Dit varieert van Israelische militairen tot Joodse vrouwen die tientallen jaren worden vastgehouden, kinderen krijgen van hun ontvoerder en leven als een moslim tot jonge meisjes die...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

25 november 1696:
Tijdens een auto-da-fe in Coimbra (P) werden 15 mensen levend verbrand en 4 in effegie. Beschuldiging: het aanhangen van de joodse godsdienst.

25 november 1940:
1771 Europese joden trachtten door het nazi’s bewind te vluchten naar “Palestina”. De Britten gaven ondanks het Balfour-overeenkomst geen toestemming om de haven van Haifa binnen te varen. Het schip werd opgeblazen, 257 kwamen om en de rest werden door kustbewoners gered.

25 november 1941:
3000 joden van Retsjitsa werden door de nazi’s vermoord.

25 november 1942:
531 joodse vrouwen en kinderen werden per schip overgebracht van Bergen in Noordwegen naar Szczezin (DL). Vandaar uit werden zij gedeporteerd naar vernietigingskampen in Polen. De nog 2000 aanwezige joden van het getto van Siedlce werden gedeporteerd naar Treblinka. In Siedlce bleef alleen een werkkamp met 500 gevangenen bestaan.

25 november 1944:
In Ciechanow werden 4 joden door de Duitse politie opgehangen.

Pasoek
Joma 86b
Rabbi Jehoeda: Hoe weet iemand of zijn boetevaardigheid oprecht is? Wanneer hij nog een en andermaal de gelegenheid tot zonde heeft gekregen en daar niet aan toegaf.
Informatie
Artikelen: 1.334
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 201
Deze maand: 7.696
Dit jaar: 205.940
Totaal: 3.529.456
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.