5 Ijar 5781 | 17 april 2021
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Religieus leven tijdens de Sjoa

Met Jom HaSjoa (8 april) nog vers in het geheugen en 17 Tammoez (27 juni) en Tisja be’Aw (18 juli), de nationale rouwdag om het verlies van beide Tempels, in het verschiet, gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar de grote Ramp die het Jodendom in Europa is overkomen. Rabbi Efraïm Oshry schrijft in zijn ‘Responsa from the Holocaust’ hoe vernederd de Joden zich in het ghetto van Kovno (Kaunas) voelden toen de Rabbijnen op last van de Duitsers voorschreven, dat...

Uitgelicht dossier
Al-Qassam Brigade
Al-Qassam Brigade [sinds 1984], voluit ook wel Izz ad-Din al-Qassam Brigade genoemd, is de militaire vleugel van de terroristische organisatie Chamas [Hamas]. Het is een soenitische Islamtische terroristische organisatie die het Palestijnse Nationalisme beogen.
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Tazria - Metsora
Aanvangstijd:
16 apr: 19:15 uur
Eindtijd:
17 apr: 21:28 uur
Jom Hazikaron

17 april 1942:
De omvang van het getto van Pinsk (toen PL nu Wit-Rusland) werd gereduceerd. 400 bewoners werden dood geschoten. 250 joden uit Sanniki (PL) werden weggevoerd naar het vernietigingskamp Chelmno.

17 april 1943:
500 joden werden door de SS en de Oekraïense politie in Kozowa doodgeschoten. 250 joodse inwoners van Lesczniow (toen PL) weggevoerd naar verzamelpunt Brody.

17 april 1944:
Tijdens Pesach omsingelde de SS de Hongaarse stad Nyiregyhaza en pakte er alle joodse bewoners op. Verder werden de joodse inwoners van 36 omringende gemeenten bij elkaar gebracht en samen met de joden uit Nyiregyhaza – 18000 mensen – in 1 getto ondergebracht.

Pasoek
Hilchot Tesjoewa 3:14
RaMBaM: Maar onrechtvaardigen zullen eeuwig gestraft worden voor hun misdaad, wanneer zij sterven zonder tot inkeer te zijn gekomen. Want wie oprecht berouw heeft en tot inkeer komt, heeft recht op zijn deel in de Olam HaBa (Komende Wereld).
Informatie
Artikelen: 1.360
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 56
Deze maand: 4.387
Dit jaar: 41.081
Totaal: 3.592.499
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.