10 Sjewat 5781 | 23 January 2021
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
De spirituele wereld volgens de hasjkove van de RaMCHaL

HOOFDSTUKKEN Kochot Nivdaliem , scheidende krachten  Mal'achiem , engelen Zielen Sjediem , demonen De beria bestaat uit twee basisdelen: de fysieke wereld en de spirituele wereld De fysieke wereld kunnen we weer opdelen in: aards, ook wel de lage sferen en hemels, dat zijn de hoge sferen De lage sferen kunnen we opsplitsen in: aarde water atmosfeer en alle detecteerbare wezens en dingen De hoge sferen kunnen we verdelen onder:...

Uitgelicht dossier
Auschwitz
Auschwitz is een verzamelnaam voor concentratie- en vernietigingskampen waarin de meest onvoorstelbare wreedheden plaatsvonden die de menselijke geest te boven gaan. Het bevond zich in Polen nabij de stad Auschwitz. 1,3 miljoen mensen werden daarnaar toe gedepoteerd waarvan 1,1 miljoen zijn...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Bo
Aanvangstijd:
22 Jan: 16:50 uur
Eindtijd:
23 Jan: 17:58 uur
Jom Hazikaron

23 januari 1639:
In 1519 was de Spaanse inquisitie ook ingevoerd in Zuid-Amerika waar veel conversos, afstammelingen van onder dwang gedoopte joden, waren heengetrokken in de hoop er meer vrijheid te vinden voor het praktiseren van de joodse godsdienst. Op deze dag werd in Lima, de hoofdstad van het Spaanse vice koninkrijk Peru, een groot auto-da-fe gehouden waar 72 personen moesten terecht staan. 63 werden tot de brandstapel veroordeeld. Aan de anderen werden straffen van uiteenlopende aard opgelegd. Francisco Moldonado da Silva, zich noemende Eli Nazareno, was de meest prominente veroordeelde; hij zou 13 jaar lang in de kerkers van de inquisitie wegkwijnen.

23 januari 1943:
Deportatie van 2000 joden uit het getto van Therienstadt naar Auschwitz. 1800 werden onmiddellijk na aankomst de gaskamers in gestuurd;

200 jongemannen werden “geselecteerd” om te werk worden gesteld in de I.G. Farben-Buna-fabriek in het kamo Auschwitz III-Monowice.

516 joden op transport van Westerbork naar Auschwitz.

Pasoek
BT Berachot 5a
"Alleen door lijden wordt de Tora gegeven"
Informatie
Artikelen: 1.350
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 42
Deze maand: 13.596
Dit jaar: 13.596
Totaal: 3.565.014
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.