17 Kislew 5781 | 03 December 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Dawnen [bidden] en doen

Het Jodendom is een doe-religie. Het gaat om de aardse hier en nu en niet om allerlei fraaie ego-tripperige hoogzweverij van mystieke zweem en Himmelhoch jauchzend vertoevend onder de vleugelen van G’ds majesteit. De mystiekleer is inderdaad het fundament van de Joodse leer maar niet hetgeen waarom het in de aardse realiteit draait. En dat volgt eigenlijk vrij direct uit het feit, dat de schepping van deze wereld aards en concreet was. G’d heeft deze wereld geschapen als een...

Uitgelicht dossier
Chamas [Hamas]
Chamas, acroniem van Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah , is in 1987 opgericht vanuit de Moslim Broederschap door sjeik Ahmad Yassin en Abdel Aziz al-Rantissi. Hoewel zij als soennitische partij officieel als een terroristische organisatie wordt beschouwd, hebben zij in het Midden Oosten een...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Wajjisjlach
Aanvangstijd:
04 Dec: 16:10 uur
Eindtijd:
05 Dec: 17:18 uur
Jom Hazikaron

3 december 1918:
In Holesov drongen gewapende soldaten huizen en winkel van joden binnen en sloegen plunderden en stichtten branden. Tijdens deze ongeregeldheden werden twee joden vermoord.

3 december 1939:
Nasielk werd “judenfrei” verklaard. De meeste joodse inwoners werden al in september en in oktober weggevoerd.

3 december 1941:
400 joden van het getto van Riga werden door de nazi’s vermoord. 995 joden van Wenen werden naar Riga vervoerd.

3 december 1942:
800 joden van Lubecsow werden door de SS vermoord. 1000 joden van Podkamia werden weggevoerd naar het getto van Brody.

Pasoek
Kiddoesjien 32b
Weet bij verborgen overtredingen van de Mitswot, dat G'd nog steeds ziet!
Informatie
Artikelen: 1.337
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 19
Deze maand: 681
Dit jaar: 208.272
Totaal: 3.531.788
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.