13 Kislew 5781 | 29 November 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
Wat was zo bijzonder aan de lavoesj, kledingstuk, die Hasjem voor Adam Harisjon en Chava maakte?

“En de Hasjem Eloqiem maakte voor Adam en voor zijn vrouw klederen van huiden, en kleedde hen ” Bereesjiet/Gen. 3:21 Een aantal vragen kunnen we stellen naar aanleiding van deze bovenstaande pasoek. De antwoorden op de vragen geven gelijk antwoord op de vraag wat zo bijzonder was aan de lavoesj die Adam Harisjon en Chava kregen van Hasjem. De vragen zijn: 1. Waarom wordt er Hasjem Eloqiem gezegd en niet gewoon Hasjem of Eloqiem? 2. De lavoesjiem , kleden, waren niet...

Uitgelicht dossier
Tempelberg
De Tempelberg [Moriah] is voor de Joden is het de meest heilige plek op aarde, die Avraham Avinoe de plek van ‘Adonaj-Jireh ' (G'd zal zien) noemde en wel ‘op de berg waar G'd zal voorzien' ( Ber. 22:14 ). Dit is een regelrechte verwijzing naar een plek dat voor G'd heel speciaal...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Jom Hazikaron

29 november 1941:
4500 joden van Kertsj werden door de SS uitgemoord. 1500 joden van Boryslaw werden naar een bos gevoerd en door de SS en Oekraïense politie vermoord.

29 november 1942:
1000 joden van Szczerzec werden door de SS en de Oekraïense politie vermoord. Ondertussen waren 1000 joden van het getto van Zwolen slachtoffer van een deportatie naar Treblinka waarna ze binnen enkele uren vermoord werden.

29 november 1944:
Ongeveer 1000 joodse arbeiders van Boedapest werden naar kamp Fertörakos gedeporteerd en andere werkkempen in de provincie. De meeste van hen vonden door slechte behandeling de dood.

Pasoek
Misjna Pirke Avot 5:9a
Wees steeds de eerste om iedere mens te begroeten. Wees een staart bij de leeuwen en niet een kop bij de vossen.
Informatie
Artikelen: 1.335
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 26
Deze maand: 8.783
Dit jaar: 207.027
Totaal: 3.530.543
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.