11 Niesan 5783 | 02 april 2023
Mededelingen
Laatste artikelen
Quantummechanica

Dit artikel is een inleiding op een volgend artikel dat “De Twee Beginnen” zal heten. Zonder dit artikel zal “De Twee Beginnen” en daaropvolgende artikelen over Quantummechanica en Torah voor een aantal lezers te moeilijk zijn. Wat is quantummechanica? Quantummechanica onderzoekt en beschrijft het gedrag van kleine deeltjes, dat bij de klassieke natuurkunde [ * Newton ] niet meer opgaat. Alle materie, dus ook atoomkernen, bestaat voor het grootste deel uit...

Uitgelicht dossier
Synagoge
De Dikke van Dale: sy·na•go•ge gebedshuis van Joden => sjoel. Synagoge komt van het Griekse woordje sunagogè . Dit betekent vergadering of samenkomst. Dit is een goede vertaling voor het Joodse woord Bejt Hakneset, wat letterlijk huis van samenkomst betekent. Men...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Pesach Sjabbat
Aanvangstijd:
06 apr: 21:09 uur
Eindtijd:
07 apr: 21:09 uur
Jom Hazikaron

2 april 1279:
De joodse inwoners van de Engelse stad Rothampton waren ervan beschuldigd een kind van christenouders te hebben gekruisigd. Dit leidde er toe dat een groot aantal joden in Londen ter dood werd gebracht waarna hun lichamen in het openbaar werden opgehangen.

2 april 1642:
Tijdens een auto-da-fe in Lissabon stonden 86 afstammelingen van onder dwang gedoopte joden terecht wegens het praktiseren van het jodendom. Twee van hen werden levend verbrand, vier werden eerst gewurgd en vervolgens ook verbrand en de 80 overigen werden naar de galeien gezonden.

2 april 1942:
64 joden werden in de Krim door de SS vermoord. Deportatie van 1000 joden van het getto Kolomyja (Oekraine) naar het vernietigingskamp Belzec.

2 april 1944:
1500 Atheense joden werden van het kamp Haidon weggevoerd naar Auschwitz. In dit transport bevonden ook Italiaanse, Spaanse en Portugese joden. De wagons waarin deze niet-Griekse joden zich bevonden werden onderweg afgekoppeld en doorgestuurd naar Bergen-Belsen. Zij die deze vreselijke reis overleefden – al met al 155 personen – werden doorgestuurd naar Maagdenburg waar ze voordat de SS hen wilden vermoorden gered door de Amerikanen.

Pasoek
Sjocher tóv 1:2
Meest prijzenswaardige koning was Dawied. De meest prijzenswaardige profeet was Mosje. Wat Mosje deed, deed Dawied. Mosje nam Israël mee uit Egypte, Dawied nam Israël uit de onderwerpingen van de koninkrijken die vijandig ten opzichte van Israël stonden. Dit is een zinspeling naar de Masjiach, zoon van Dawied, Die Israël zal bevrijding van vervolging en ballingschap. Mosje voerde oorlog, Dawied voerde oorlog. Mosje was koning over Juda en Israël, Dawied was koning over Israël en Juda. Mosje spleet de zee voor Israël en Dawied spleet de rivieren voor Israël (het koninkrijk van Aran Naharaim; "Aram tussen twee rivieren"). Mosje richtte een altaar op, Dawied richtte een altaar op. Mosje offerde, Dawied offerde. Mosje gaf Israël de vijf boeken van de Tora en Dawied gaf Israël de vijf boeken in vorm van de Tehilliem (Psalmen).
Informatie
Artikelen: 1.457
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 15
Deze maand: 124
Dit jaar: 37.874
Totaal: 3.778.629
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.